Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 45, Sayfalar 35 - 51 2014-09-10

THE EFFECTIVENESS OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING SOFTWARE ON STUDENTS' LISTENING&SPEAKING SKILLS: A CASE OF ROSETTA STONE
YABANCI DİL ÖĞRENME YAZILIMLARININ ÖĞRENCİLERİN DİNLEMEve KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ: ROSETTA STONE ÖRNEĞİ

Semra DEMİR [1] , Güneş KORKMAZ [2]

231 430

Abstract The purpose of this study is to ascertain the effectiveness of language learning software on developing students' listening-speaking skills. The experimental pattern of the research is based on pre-test and last-test control group model. The sample of the present study consists of totally 30 preparatory class students (10 male, 5 female in each group) studying at Cappadocia Vocational College in 2012-2013 Academic Year Fall Term. The implementation of the study was carried out in 21 hours. The experimental group was taught by a language learning software (Rosetta Stone) and control group by traditional materials and methods. The results of the study revealed that there are significant differences between the pre-tests and last-tests of experimental group and control group in favor of the experimental group. Key Words: Computer assisted language learning, language learning software, listening and speaking skills.
Öz Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğrenme yazılımlarının öğrencilerin dinleme-konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkililiğini tespit etmektir. Bu çalışmada ön test-son test kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Araştırmanın deneklerini, 2012–2013 akademik yılının güz döneminde Kapadokya Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören hazırlık sınıfı öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada, deney ve kontrol grubunda 20 erkek, 10 kız olmak üzere toplam 30 öğrenci bulunmaktadır. Araştırma, deney grubundaki öğrencilerle, toplam 21 saatte gerçekleştirilmiştir. Bu süre boyunca, deney grubundaki öğrencilere dil öğrenme yazılımının (Rosetta Stone) uygulandığı bir öğrenme ortamı, kontrol grubundaki öğrencilere ise geleneksel öğretim yaklaşımının hâkim olduğu bir öğrenme ortamı sağlanmıştır. Araştırma sonunda, deney grubundaki deneklerin ön test-son test puanları ile kontrol grubundakilerin ön test-son test puanları arasında, deney grubundakilerin lehine olmak üzere anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Bilgisayar destekli dil öğrenme, dil öğrenme yazılımı, dinleme ve konuşma becerisi.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Semra DEMİR

Yazar: Güneş KORKMAZ

Bibtex @ { esosder82783, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {35 - 51}, doi = {}, title = {YABANCI DİL ÖĞRENME YAZILIMLARININ ÖĞRENCİLERİN DİNLEMEve KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ: ROSETTA STONE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {DEMİR, Semra and KORKMAZ, Güneş} }
APA DEMİR, S , KORKMAZ, G . (2014). YABANCI DİL ÖĞRENME YAZILIMLARININ ÖĞRENCİLERİN DİNLEMEve KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ: ROSETTA STONE ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 35-51. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6159/82783
MLA DEMİR, S , KORKMAZ, G . "YABANCI DİL ÖĞRENME YAZILIMLARININ ÖĞRENCİLERİN DİNLEMEve KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ: ROSETTA STONE ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 35-51 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6159/82783>
Chicago DEMİR, S , KORKMAZ, G . "YABANCI DİL ÖĞRENME YAZILIMLARININ ÖĞRENCİLERİN DİNLEMEve KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ: ROSETTA STONE ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 35-51
RIS TY - JOUR T1 - YABANCI DİL ÖĞRENME YAZILIMLARININ ÖĞRENCİLERİN DİNLEMEve KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ: ROSETTA STONE ÖRNEĞİ AU - Semra DEMİR , Güneş KORKMAZ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 51 VL - 12 IS - 45 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi YABANCI DİL ÖĞRENME YAZILIMLARININ ÖĞRENCİLERİN DİNLEMEve KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ: ROSETTA STONE ÖRNEĞİ %A Semra DEMİR , Güneş KORKMAZ %T YABANCI DİL ÖĞRENME YAZILIMLARININ ÖĞRENCİLERİN DİNLEMEve KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ: ROSETTA STONE ÖRNEĞİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 45 %R %U
ISNAD DEMİR, Semra , KORKMAZ, Güneş . "YABANCI DİL ÖĞRENME YAZILIMLARININ ÖĞRENCİLERİN DİNLEMEve KONUŞMA BECERİLERİNE ETKİSİ: ROSETTA STONE ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 45 (Eylül 2014): 35-51.