Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 45, Sayfalar 198 - 213 2014-09-10

LOGİSTIC SECTOR IN ECONOMIC LIFE
İKTİSADİ YAŞAMDA TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ

Metin ÇANCI [1] , Muaz GÜNGÜREN [2]

244 768

Abstract This study evaluates transportation sector as a conceptual view. Accordingly, logistic demand, the reasons of demand, transportation classification, transportation tendency and the problems of Turkish transportation as well as solving proposals were discussed. As data collection method, semi structured face-to-face interview techniques was conducted for this research, and collected data from 63 different people was analyzed. Key Words: Transportation, Transportation Sector, Importance of Transportation in Economic Life.
Öz Bu çalışma taşımacılık sektörünü kavramsal bakış açısıyla değerlendirmektedir. Bu bağlamda taşımacılık talebi, talebi doğuran etmenler, taşıma türleri, taşımacılık eğilimleri ile ülkemiz taşımacılığının güncel sorunları ve çözüm önerileri hakkında temel bilgiler verilmiştir. Araştırmanın veri toplama tekniği olarak uzman görüşü yöntemi kullanılmış olup, 63 uzman kişi ile yarı yapılı yüz-yüze mülakat (semi-structured face-to-face interview) yapılarak bilgi toplanmış ve analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Taşımacılık, Taşımacılık Sektörü, Taşımacılığın Ekonomik Hayatta Önemi.
 • Black, W.R. (2003). Transportation: A geographycal Analysis. New York: The Guilford Press. s. 3.
 • Coyle, J.J., Novack, R., Gibson, B.J. ve Bardi,E.J. (2011) Transportation: Supply Chain Perpectives. Mason OH: South Western Cengage Learning Publ. s. 34.
 • Dursteler, E.R. (2012.) Đstanbul’daki Venedikler, Yeniçağ Başında Akdeniz’de Millet, Kimlik ve Bir Arada Varoluş. Đstanbul: Đş Bankası Yayınları. s. 147.
 • Hall, R. W. (2003). Handbook of Transportation Sciences. New York: Kluwer Academic Publication. s. 3
 • Hensher, D.A. (2004). Handbook of Transport Geography and Spatial Systems’. London: Elsevier Publications. s. 309.
 • Đnalcık, H. ve Quartaert, D. (2005). Osmanlı Đmparatorluğu’nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi. Cambridge Press. 2. Cilt. s. 936.
 • Kasilingam, R.G. (1998). Logistics and Transportation. New York: Springer-Verlag Publication. s. 15
 • Leinbach T.R. ve Capineri C. (2007). Globilized Freight Transportation: Intermodality, E-Commerce, Logistics and Sustainability. MA: Edward Elgar Publications. s. 136.
 • National Research Council (NRC). (1997). A Guidebook for Forecasting Freight Transportation Demand. Cambridge: Transportation Researh Board, NCHRP Report. 388. s. 6.
 • Pamuk, Ş. (2007). Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları. Đstanbul: Đş Bankası Yayınları. s. 46.
 • Sinha P.S. (1993). Instant Encyclopaedia of Geography. New Delhi: Mittal Publication. Cilt 1. s. 107.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Metin ÇANCI

Yazar: Muaz GÜNGÜREN

Bibtex @ { esosder82791, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {198 - 213}, doi = {}, title = {İKTİSADİ YAŞAMDA TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ}, key = {cite}, author = {GÜNGÜREN, Muaz and ÇANCI, Metin} }
APA ÇANCI, M , GÜNGÜREN, M . (2014). İKTİSADİ YAŞAMDA TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 198-213. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6159/82791
MLA ÇANCI, M , GÜNGÜREN, M . "İKTİSADİ YAŞAMDA TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 198-213 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6159/82791>
Chicago ÇANCI, M , GÜNGÜREN, M . "İKTİSADİ YAŞAMDA TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 198-213
RIS TY - JOUR T1 - İKTİSADİ YAŞAMDA TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ AU - Metin ÇANCI , Muaz GÜNGÜREN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 198 EP - 213 VL - 12 IS - 45 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İKTİSADİ YAŞAMDA TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ %A Metin ÇANCI , Muaz GÜNGÜREN %T İKTİSADİ YAŞAMDA TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 45 %R %U
ISNAD ÇANCI, Metin , GÜNGÜREN, Muaz . "İKTİSADİ YAŞAMDA TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 45 (Eylül 2014): 198-213.