Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 45, Sayfalar 233 - 251 2014-09-10

THE EFFECT OF CAUSE RELATED MARKETING ON CONSUMER'S DECIDE OF PURCHAISING HABBITS
AMACA YÖNELİK PAZARLAMANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARINA ETKİSİ

Yavuz CÖMERT [1] , Gülhan SAĞIR [2]

211 492

Abstract Today's market uses many products which are presented with a similar technology, similar service, price and quality. Most of the companies, who want to differentiate themselves and their products, use "cause related marketing" known as Corporate Social Responsibility (CSR) campaigns as a tool for increasing the company's image, brand awareness and customer loyalty. Thus, for the companies "Cause Related Marketing" have has become a way of expressing themselves as socially responsible. In this study, I will scrutinize how Cause Related Marketing applications are used by the companies as a tool of marketing communication and how they are perceived by consumers. In the theoretical part of the study, the conceptual framework of the "Cause Related Marketing" and its application method are discussed and in the application part of the study the survey which was made by hospital staff is assessed. Key Words: "Cause Related Marketing", "Corporate Social Responsibility", "Social Responsibility"
Öz Bugünün pazarında pek çok ürün, benzer teknoloji, benzer hizmet, fiyat ve kalite ile sunulmaktadır. Kendilerini ve ürünlerini farklılaştırmak isteyen çoğu işletme kurumsal sosyal sorumluluk kampanyaları (KSS) olarak bilinen, amaca yönelik pazarlamayı kurum imajı, marka bilinirliği ve müşteri sadakatini arttıran bir iletişim aracı olarak kullanmaktadır. Böylece amaca yönelik pazarlama, işletmelerin kendilerini sosyal sorumlu olarak ifade edecekleri bir yol haline gelmiştir. Bu çalışmada, amaca yönelik pazarlama uygulamalarının işletmeler tarafından pazarlama iletişim aracı olarak nasıl kullanıldığı ve bu uygulamaların tüketiciler tarafından nasıl algılandığı irdelenmektedir. Çalışmanın teorik kısmında, amaca yönelik pazarlama kavramının kavramsal çerçevesi çizilerek uygulama yöntemleri ele alınmış ve uygulama kısmında hastane çalışanları ile yapılan anketin değerlendirmesine yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: "Amaca Yönelik Pazarlama", "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyaları", "Sosyal Sorumluluk"
  • ARGÜDEN, Y.(2002), Kurumsal Sosyal Sorumluluk, ARGE Danışmanlık Yayınları, İstanbul.
  • AYDEDE, C.(2007),Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Mediacat Yayınları, İstanbul. BALTA PELTEKOĞLU, F. ve ARIN, S.(2008), Sektörün Penceresinden Halkla İlişkiler, Propedia Yayıncılık, İstanbul.
  • BARONE, M.J., NORMAN, A.T., MIYAZAKI, A. D.(2007). “Consumer Response To Retailer Use Of Cause-Related Marketing: Is More Fit Better?” , Journal of Retailing, Volume 83, Issue 4, pp. 437-445
  • CAPİTAL, “Türkiye’nin Sosyal Sorumluluk Liderleri”Yıl:19, Sayı 2011/3 s.80.
  • CARROLL, A. B. (1979). “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance,” Academy of Management Review, 4(4), 497-505.
  • CHANG, H.S., CHEN, T.Y., TSENG, C.M. (2009).”How Cause Related Marketing Influence Customer Value in Banking Industry?” pp. 343-368, Vol. 5, No. 4.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yavuz CÖMERT

Yazar: Gülhan SAĞIR

Bibtex @ { esosder82793, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {233 - 251}, doi = {}, title = {AMACA YÖNELİK PAZARLAMANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {CÖMERT, Yavuz and SAĞIR, Gülhan} }
APA CÖMERT, Y , SAĞIR, G . (2014). AMACA YÖNELİK PAZARLAMANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARINA ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 233-251. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6159/82793
MLA CÖMERT, Y , SAĞIR, G . "AMACA YÖNELİK PAZARLAMANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 233-251 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6159/82793>
Chicago CÖMERT, Y , SAĞIR, G . "AMACA YÖNELİK PAZARLAMANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 233-251
RIS TY - JOUR T1 - AMACA YÖNELİK PAZARLAMANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARINA ETKİSİ AU - Yavuz CÖMERT , Gülhan SAĞIR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 233 EP - 251 VL - 12 IS - 45 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi AMACA YÖNELİK PAZARLAMANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARINA ETKİSİ %A Yavuz CÖMERT , Gülhan SAĞIR %T AMACA YÖNELİK PAZARLAMANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARINA ETKİSİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 45 %R %U
ISNAD CÖMERT, Yavuz , SAĞIR, Gülhan . "AMACA YÖNELİK PAZARLAMANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 45 (Eylül 2014): 233-251.