Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 45, Sayfalar 325 - 341 2014-09-10

ATTITUDES OF THE ACADEMICIANS TOWARDS MULTICULTURAL EDUCATION
AKADEMİSYENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI

Fadime Koç DAMGACI [1] , Hasan AYDIN [2]

288 462

This study investigates the attitudes of the academicians at a Faculty of Education in Istanbul towards Multicultural Education. For this purpose, a scale was prepared and it was sent via e-mail to the academicians of 15 universities in Istanbul which have a Faculty of Education. Throughut the study, 108 people started to fill in the questionnaire but 82 of them comleted it. The answers of 82 participators to The Multicultural Education Attitudes Survey were graded and certain analyses were drawn from them. After the analysis, the means of the scores of the academicians revealed that their attitudes towards multicultural education were quite high. Moreover, taking the demographic information of the participartors as an independent variable, ANOVA and Regression Analysis were carried out. Because the significance of all the independent variables was over .05, the ANOVA analysis showed that there were not any significant differences between the variables. The Regression Analysis also showed that the demographic information of the participators was not a determiner of the attitudes towards multilingual education.
Bu araştırmanın amacı, İstanbul'daki eğitim fakültelerinde görev yapan akademisyenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutumlarını incelemektir. Bu amaçla elektronik ortamda oluşturulan ölçek, İstanbul'da eğitim fakültesinin bulunduğu 15 üniversitenin akademisyenlerine e-posta olarak gönderilmiştir. Araştırma sürecinde toplam 108 kişi ankete katılmış, bunlardan 82'si anketi tamamlamıştır. 82 kişinin Çokkültürlü Eğitim Tutum Ölçeği'ne verdikleri cevaplar puanlandırılmış ve bu puanlar kullanılarak çeşitli analizler elde edilmiştir. Bu analizler sonucunda akademisyenlerin aldıkları puanların aritmetik ortalamasından, çokkültürlü eğitime ilişkin tutumlarının çok yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca akademisyenlerin demografik bilgileri bağımsız değişken olarak kullanılmış, ANOVA ve Regresyon Analizi yapılmıştır. ANOVA analizi değerinin bütün bağımsız değişkenler için .05'den büyük çıkması sonucunda, değişkenler arasında anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. Yapılan Regresyon analizinde de katılımcıların demografik bilgilerine bakarak, çokkültürlü eğitime ilişkin tutumları hakkında yorum yapılamayacağı anlaşılmıştır.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fadime Koç DAMGACI

Yazar: Hasan AYDIN

Bibtex @ { esosder82799, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {325 - 341}, doi = {}, title = {AKADEMİSYENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI}, key = {cite}, author = {AYDIN, Hasan and DAMGACI, Fadime Koç} }
APA DAMGACI, F , AYDIN, H . (2014). AKADEMİSYENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 325-341. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6159/82799
MLA DAMGACI, F , AYDIN, H . "AKADEMİSYENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 325-341 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6159/82799>
Chicago DAMGACI, F , AYDIN, H . "AKADEMİSYENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 325-341
RIS TY - JOUR T1 - AKADEMİSYENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI AU - Fadime Koç DAMGACI , Hasan AYDIN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 325 EP - 341 VL - 12 IS - 45 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi AKADEMİSYENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI %A Fadime Koç DAMGACI , Hasan AYDIN %T AKADEMİSYENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 45 %R %U
ISNAD DAMGACI, Fadime Koç , AYDIN, Hasan . "AKADEMİSYENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 45 (Eylül 2014): 325-341.