Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 46, Sayfalar 70 - 83 2014-09-10

A STUDY EXAMINING PRESCHOOL TEACHERS' QUESTIONING STRATEGIES DURING TURKISH CLASS ACTIVITIES
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE ETKİNLİKLERİNDE SORU SORMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

Ayşe ÖZTÜRK SAMUR [1] , Sema SOYDAN [2]

288 1028

The aim of this study is to identify the structure of the questions asked by preschool teachers during Turkish class activities and in which phase of the Turkish class activities they use the questioning strategies. In the light of this aim the sampling of the study was formed by 21 preschool teachers working in preschools affiliated with Ministry of Education. While collecting data, qualitative study method was utilized data in the study. During Turkish Activities totally 130 questions asked by teachers were recorded. Descriptive method was used in the analysis of qualitative data. At the end of the study it was identified that most of the teachers asked questions at the end of story telling (95.4%), the questions were under remembering level (80.8%), close ended, (78%) and lower cognitive questions (83,1).
Bu araştırmada, Türkçe Etkinliklerinde, okul öncesi öğretmenlerinin, sordukları soru yapılarını belirlemek ve Türkçe Etkinliğinin hangi aşamalarında soru sorma stratejisine yer verdiğinin tespiti amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anasınıfları ve anaokullarında görev yapan 21 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmaya ilişkin veriler nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Türkçe etkinliğini uygulama süresince öğretmenlerin sordukları toplam 130 soru kaydedilmiştir. Nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun hikaye sonrasında (%95.4) hatırlama basamağında (%80.8), kapalı uçlu (%78), düşük bilişsel seviyeli (%83,1) sorular sordukları belirlenmiştir.
 • Akyol, H. (1997). Okuma metinlerindeki soruların sınıflandırılması. Eğitim ve Bilim, 21 (105), 10-17.
 • Anderson, L.W., Krathwohl, D.R., Airasian,P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J. ve Wittrock, M.C. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman.
 • Arnold, D. H., Lonigan, C. J., Whitehurst, G. J. ve Epstein, J. N. (1994). Accelerating language development through picture book reading: Replication and extension to a videotape training format. Journal of Educational Psychology, 86(2), 235-243.
 • Barone, D. M. (2011). Children’s literature in the classroom : Engaging lifelong readers. New York: The Guilford Press
 • Bay, D. N. (2011). Okul öncesi öğretmenlerine verilen soru sorma becerisi öğretiminin etkisinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Blatchford, I, Mani, L. (2008). Would you like to tidy up now? An analysis of adult questioning in the english foundation stage. Early Years, March, Vol. 28 (1), pp. 5–22. Cazden, C. B., (1988). Classroom discourse: The language of teaching and learning. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Cheminais, R. (2008). Every child matters. a practical guide for teaching assistants. New York: Reutledge Pres.
 • Churches, A. (2009). Bloom's Digital Taxonomy. Online: http://edorigami.wikispaces.com. (Erişim tarihi: 04.09.2012).
 • Cigdem Sahin, Kate Bullock ve Andrew Stables (2002): Teachers' beliefs and practices in relation to their beliefs about questioning at key stage 2, Educational Studies, 28:4, 371384
 • Cotton, K. (1989). Classroom Questioning. School Improvement Research Series III, ERIC Education Resources Information Center. (ED 312 030). de Rivera, C., Girolametto, L., Greenberg, J. ve Weitzman, E. (2005). Children's responses to educators' questions in day care play groups. American Journal of Speech-Language Pathology, 14(1), 14-26.
 • DeVries, R., Zan, B., Hildebrandt, C., Edmiaston, R., ve Sales, C. (2002). Development constructivist early childhood cirriculum. New York: Teacher College Press.
 • Dickinson, D. K. ve Caswell, L. (2007). Building support for language and early literacy in preschool classrooms through in-service professional development: Effects of the literacy environment enrichment program (LEEP). Early Childhood Research Quarterly, 22(2), 243-260.
 • Drabble, A. (2006). Engaging young children in shared conversations during whole group storybook reading. AARE Conference Adelaide, 2006 http://www.aare.edu.au/06pap/dra06193.pdf
 • Duster, S. (1997). Classroom Questioning How Teacher Use it to Promote Creativity And Higher Level Thinking. Master of Art Education, The Faculty of Pacific Lutheran University, America.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayşe ÖZTÜRK SAMUR

Yazar: Sema SOYDAN

Bibtex @ { esosder82804, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {70 - 83}, doi = {}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE ETKİNLİKLERİNDE SORU SORMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {SOYDAN, Sema and SAMUR, Ayşe ÖZTÜRK} }
APA SAMUR, A , SOYDAN, S . (2014). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE ETKİNLİKLERİNDE SORU SORMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (46), 70-83. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82804
MLA SAMUR, A , SOYDAN, S . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE ETKİNLİKLERİNDE SORU SORMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 70-83 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82804>
Chicago SAMUR, A , SOYDAN, S . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE ETKİNLİKLERİNDE SORU SORMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 70-83
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE ETKİNLİKLERİNDE SORU SORMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ AU - Ayşe ÖZTÜRK SAMUR , Sema SOYDAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 83 VL - 12 IS - 46 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE ETKİNLİKLERİNDE SORU SORMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ %A Ayşe ÖZTÜRK SAMUR , Sema SOYDAN %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE ETKİNLİKLERİNDE SORU SORMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 46 %R %U
ISNAD SAMUR, Ayşe ÖZTÜRK , SOYDAN, Sema . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE ETKİNLİKLERİNDE SORU SORMA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 46 (Eylül 2014): 70-83.