Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 46, Sayfalar 199 - 217 2014-09-10

THE LINGUISTIC FEAUTURES OF FESTIVAL MESSAGES TEXTS OVER CELL PHONES
CEP TELEFONU ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN BAYRAM MESAJLARININ DİLSEL ÖZELLİKLERİ

Ahmet TARCAN [1]

312 485

In this study, sms messages sent during festivals are evaluated by sociolinguistics viewpoint. The linguistics features (lexical, syntax) of sent messages and socioeconomics situation of senders are compared, and the differences from standard language is analyzed. In the study icons, abbreviations, opening and closing rituals in messages are illustrated in terms of gender of senders. The normal messages and answer messages are compared out of some total 181 festivals messages in view of grammar and some expressions. Besides some expressions in festivals messages are interpreted in terms of social influence and correlation with collectivist culture. The study analyses in what conditions the social environment that in focus of best wishes is growing.
Öz Bu çalışmada cep telefonu aracılığıyla gönderilen bayram mesajları toplumdilbilim açısından değerlendirilmiştir. Gönderilen mesajların dilsel özellikleri (sözcük, sözdizim vb) ve mesaj göndericilerinin sosyo-ekonomik özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığı irdelenmiş, SMS aracılığıyla gönderilen mesajların standart dilden farklılıkları sözcük, sözdizim açısından tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada mesajlarda kullanılan görsel öğelerin, kısaltmaların, açılış ve kapanış ritüellerinin cinsiyete göre dağılımı belirlenmiştir. Toplam 181 bayram mesajı üzerinden yapılan çalışmada normal mesajlar ile cevap olarak gönderilen mesajlar dilbilgisel ve içerdiği ifadeler açısından karşılaştırmaya tabi tutulmuştur. Ayrıca bayram mesajlarındaki kimi ifadelerin sosyal çevre faktörü ve toplulukçu kültür ile olan ilişkileri de yorumlanmıştır. Bayram mesajlarındaki iyi dileklerin odağındaki sosyal çevrenin hangi koşullarda genişlediği üzerinde durulmuştur.
 • Amaghlobeli Natia (2012), Linguistic Features of Typographic Emoticons in SMS Discourse, Theory and Practice in Language Studies, Vol. 2, No. 2, pp. 348-354, February 2012 Finland
 • Argunşah Mustafa (2009), Kısa Mesaj Dili (Mesajca) Türkçeyi Bozuyor mu? Türk Ocağı, Yıl:9 Sayı:98, Şubat 2009, Kayseri
 • Boyraz Şeref (2010), Halkbiliminin Çalışma Kadrosuna Yeni Bir Başlık: Cep Telefonu Mesajları, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 10, Samsun 2010, s. 121-132.
 • Can Hümeyra (2010), Türkçe Tebrikler:E-Posta Grup Mesajlarına Bir Bakış, 24.Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı, Yay.haz.Çiğdem Sağın-Şimşek, Çiler Hatipoğlu, ODTÜ Basım, Ankara
 • Dubois Jean et .(2007), Grand Dictionnaire Linguistique&Sciences du langage, Larousse
 • Fidan Bülent (2002), Kısaltmalar Kılavuzu, Om Yayınevi, Đstanbul
 • Gren Jonathon (2003), Txt means goodbye to 'hello', http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3125891.stm-5 August,2003 (son erişim tarihi 2012)
 • Grinter&Eldridge (2001), y do tngrs luv 2 txt msg?, Proceedings of the Seventh European Conference on Computer-Supported Cooperative Work ECSCW '01, Bonn, Germany.
 • Humphyrs John (2007), http://www.dailymail.co.uk/news/article-483511/I-h8-txt-msgs-How-textingwrecking-language.html (son erişim tarihi 21.04.2013)
 • Ito Miziko, (2004), Personal Portable Pedestrian:Lessons from Japanese Mobile Phone Use, Paper presented at Mobile Communication and Social Change, the 2004 International
 • Conference on Mobile Communication in Seoul, Korea, October 18-19, 2004 http://www.itofisher.com/mito/archives/ito.ppp.pdf (son erişim tarihi 18.10.2012)
 • Kağıçıbaşı Çiğdem, (2006), Yeni Đnsan ve Đnsanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş, Evrim yay., Đstanbul
 • Keong Yuen Chee, Saran Kaur Gill, Maisarah Noorezam, Asma’a Abdulrazaq (2012), Gender Differences and Culture in English Short Message Service Language among Malay University Students, 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies – Vol 18(2): 67 – 74 Koç Aylin (2010), Alıntı kelimelerde son ses düşmesi, Turkish studies vol 5/4 Fall 2010
 • Ling Rich (2005), The socio-linguistics of SMS: An analysis of SMS use by a random sample of Norwegians, pp. 335 - 349 in Mobile communications: Renegotiation of the social sphere, edited by R. Ling and P. Pedersen. London: Springer. (14.10.2010 tarihli http://www.richardling.com/papers/2005_SMS_socio-linguistics.pdf web sitesinden)
 • Moreau Marie-Louise, Richelle Marc (1997), L’acquisition du langage, Cinquième édition, Mardaga Naveen Kumar (2012), A Linguistic Study of Abbreviations in SMS, Language In India, volume 12 : 6 June 2012, ISSN 1930-2940
 • Sabreena A, Abu Sadat N, Subarna S (2010), The use of SMS and language transformation in Bangladesh, Journal of the Department of English, Vols.6 and 7, December
 • Ong’onda Nancy Anashia, Matu Peter Maina, Oloo Pamela Anyango (2011), Syntactic Aspects in Text Messaging, World Journal of English Language, Vol. 1 No: 1, April 1-8
 • Tagg Caroline (2009), A Corpus Linguistics Study Of Sms Text Messaging, hesis submitted to The University of Birmingham.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet TARCAN

Bibtex @ { esosder82811, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {199 - 217}, doi = {}, title = {CEP TELEFONU ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN BAYRAM MESAJLARININ DİLSEL ÖZELLİKLERİ}, key = {cite}, author = {TARCAN, Ahmet} }
APA TARCAN, A . (2014). CEP TELEFONU ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN BAYRAM MESAJLARININ DİLSEL ÖZELLİKLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (46), 199-217. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82811
MLA TARCAN, A . "CEP TELEFONU ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN BAYRAM MESAJLARININ DİLSEL ÖZELLİKLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 199-217 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82811>
Chicago TARCAN, A . "CEP TELEFONU ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN BAYRAM MESAJLARININ DİLSEL ÖZELLİKLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 199-217
RIS TY - JOUR T1 - CEP TELEFONU ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN BAYRAM MESAJLARININ DİLSEL ÖZELLİKLERİ AU - Ahmet TARCAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 217 VL - 12 IS - 46 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi CEP TELEFONU ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN BAYRAM MESAJLARININ DİLSEL ÖZELLİKLERİ %A Ahmet TARCAN %T CEP TELEFONU ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN BAYRAM MESAJLARININ DİLSEL ÖZELLİKLERİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 46 %R %U
ISNAD TARCAN, Ahmet . "CEP TELEFONU ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN BAYRAM MESAJLARININ DİLSEL ÖZELLİKLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 46 (Eylül 2014): 199-217.