Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 46, Sayfalar 218 - 231 2014-09-10

AN EXAMPLE OF ART WORK CRITICSM CRITIQUE IN CERAMIC EDUCATION
SERAMİK EĞİTİMİNDE BİR SANAT ESERİ ELEŞTİRİSİ ÖRNEĞİ

F. Evren DAŞDAĞ [1]

367 668

In our current ceramics education history, creative interpretations and construction techniques etc. are being taught. In addition to these techniques using critical pedagogy is crucial as well. In this paper a red figured Attica kylix, an antic Greek vase from Late Archaic Period (480-490 BC) drawn by painter Macron and done by potter Hieron, is analyzed through critical pedagogy. Applying this technique the study intends to highlight both history and ceramics art education. Keywords: Ceramic, ceramic education, art criticism, theories of criticism, Hieron, Macron, Attica kylix
Günümüz seramik eğitiminde tarih, yapım teknikleri, yaratıcı yorumlar vb. öğretilmektedir. Bunların yanı sıra bir seramik esere pedagojik eleştirinin nasıl yapılması gerektiği de önemli bir öğreti olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri öğrencilerin iyi karar verebilmeleri için eleştirel düşünceyi geliştirmektir. Sanat eğitiminde bu gelişim bir sanat yapıtını, sorular sorarak ve tartışmalar yaparak olumlu bir biçimde araştırma yöntemidir. Bu makalede, antik Yunan vazolarından, Geç Arkaik Dönem'e ait (M.Ö. 480-490), çömlekçi Hieron tarafından yapılmış, ressam Makron tarafından resimlenmiş, kırmızı figürlü Attika kylix ele alınacaktır. Bu kylix, pedagojik eleştiri ile incelenecektir. Bu tip eleştiri yöntemiyle hem seramik sanat eğitimine, hem de tarihe ışık tutmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Seramik, seramik eğitimi, sanat eleştirisi, pedagojik eleştiri, Hieron, Makron, Attika kylix
  • Akın E., Arkeolog, (2005) D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Diyarbakır. Alakuş A. O.,(2004). Kuramdan Uygulamaya Sanat Eseri Eleştirisi. G.Ü. Eğitim Fak. 2. Sanat Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Resim Đş Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar). Artut K., (2001) Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.
  • Başaran C., (1998) Arkeolojiye Giriş, Akademik Araştırmalar (1. Baskı), Erzurum.
  • Boydaş N., (2005) Sanat Eleştirisine Giriş, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
  • Erhat A., (1993) Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitapevi, Đstanbul.
  • Kırışoğlu O., Stokrocki M., (1997). Orta Öğretim Sanat Öğretimi, Ankara, YÖK, Dünya Bankası MEGP.
  • Özsoy G., (2003) Görsel Sanatlar Eğitimi Resim Đş Eğitiminin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
  • Richter G., (1979) Yunan Sanatı, Cem Yayınevi, Đstanbul.
  • Secda S., (1993) Arkeoloji Sözlüğü, Đnkılap Kitabevi (3. Baskı), Đstanbul.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: F. Evren DAŞDAĞ

Bibtex @ { esosder82812, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {218 - 231}, doi = {}, title = {SERAMİK EĞİTİMİNDE BİR SANAT ESERİ ELEŞTİRİSİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {DAŞDAĞ, F. Evren} }
APA DAŞDAĞ, F . (2014). SERAMİK EĞİTİMİNDE BİR SANAT ESERİ ELEŞTİRİSİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (46), 218-231. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82812
MLA DAŞDAĞ, F . "SERAMİK EĞİTİMİNDE BİR SANAT ESERİ ELEŞTİRİSİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 218-231 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82812>
Chicago DAŞDAĞ, F . "SERAMİK EĞİTİMİNDE BİR SANAT ESERİ ELEŞTİRİSİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 218-231
RIS TY - JOUR T1 - SERAMİK EĞİTİMİNDE BİR SANAT ESERİ ELEŞTİRİSİ ÖRNEĞİ AU - F. Evren DAŞDAĞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 218 EP - 231 VL - 12 IS - 46 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SERAMİK EĞİTİMİNDE BİR SANAT ESERİ ELEŞTİRİSİ ÖRNEĞİ %A F. Evren DAŞDAĞ %T SERAMİK EĞİTİMİNDE BİR SANAT ESERİ ELEŞTİRİSİ ÖRNEĞİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 46 %R %U
ISNAD DAŞDAĞ, F. Evren . "SERAMİK EĞİTİMİNDE BİR SANAT ESERİ ELEŞTİRİSİ ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 46 (Eylül 2014): 218-231.