Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 46, Sayfalar 255 - 263 2014-09-10

POSTMODERNISM AND PHOTOGRAPGH
POSTMODERNİZM VE FOTOĞRAF

Derya ŞAHİN [1]

432 1003

Photography has partaken in the art with different ways and forms since its invention. Photography which was used as a supplementary material previously put itself in appearance in the art world in post modernism and therefore it strengthened its place in the indispensable elements of the art. During the postmodern era, witness function of an event was not valid anymore. During this era, as the originality of the photographic product was corrupted, the view that the art was only focusing on the repeated activity was dominant. Photograph products show themselves especially with recreation of the reality. Postmodernists use the photograph as the most important tool to translate their expressions. Artists preferred the photograph since it is a new discipline and open to many fields; it is easy to access; it is fast, consumption-oriented and reproductive. Cindy Sherman, Sherrie Levine, Barbara Kruger, Richard Prince are among the artists, who used the photograph as a translation tool in appropriation action.
Fotoğraf, icadından buyana sanata farklı yollarla ve biçimlerle dahil olmayı bilmiştir. Önceleri yardımcı bir malzeme olarak kullanılan fotoğraf, postmodernizmde tek başına sanat dünyasında boy göstermekte, sanatın vazgeçilmezleri arasında yerini sağlamlaştırmaktadır. Postmodern dönemde fotoğrafın, bir olayın şahitliği işlevi artık geçersizdir. Bu dönemde fotoğrafik üretimin orijinalliğinin yıkılması sonucunda, sanatın yalnızca yinelemeye dayalı bir etkinlik olabileceği görüşü egemendir. Fotoğraf ürünleri özellikle gerçekliğin yeniden üretilmesiyle varlığını göstermektedir. Postmodernistler fotoğrafı söylemlerini aktarmanın en önemli aracı olarak kullanmaktadırlar. Fotoğrafın yepyeni bir disiplin ve birçok alana açık oluşu, kolay ulaşılabilirliği, hızlı ve tüketime yönelik olması, yeniden üretilebilirlik özelliği, sanatçıların fotoğrafı tercih etmelerine sebep olmuştur. Fotoğrafı kendine mal etme eylemi içinde bir ifade aracı olarak kullanan sanatçılar arasında; Cindy Sherman, Sherrie Levine, Barbara Kruger, Richard Prince sayılabilir. Anahtar Kelimeler: Sanat, postmodernizm, fotoğraf, alıntılama, yeniden üretim.
  • ANTMEN, Ahu, “Çağdaş Sanatta Fotoğraf Kullanımı ve Türkiye’de Fotoğraf Temelli Sanat Üzerine Düşünceler”, Sanat Dünyamız, Sayı 84, Yaz 2002, s.131- 139. ANTMEN, Ahu. 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Đstanbul, Sel Yayıncılık, 2. Baskı, 200
  • CRIMP, Douglas, “Postmodernizmin Fotoğraf Etkinliği”, Çev: Kemal Atakay, Sanat Dünyamız, Sayı 84, Yaz 2002, s.121- 129.
  • GRUNDBERG, Andy, “Modernist Akım Sürecinde Fotoğraf ve Sanat”, Çev: Kemal Atakay, Sanat Dünyamız, Sayı 84, Yaz 2002, s.115- 1119.
  • ŞĐMŞEK, Özlem, “Türkiye Çağdaş Sanatının Yükselen Yıldızı Fotoğraf” (http://muratgermen.wordpress.com/2009/10/25/turkiye-cagdas-sanatinin-yukselenyildizi-fotograf-ozlem-simsekin-orhan-cem-cetin-ve-murat-germen-ile-milliyetsanat-dergisi-icin-yaptigi-soylesi/) (Erişim Tarihi: 13.12. 2012).
  • TOPÇUOĞLU, Nazif, Fotoğraf Ölmedi Ama Tuhaf Kokuyor, Đstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 3.Baskı, 2010.
  • YILMAZ, Mehmet, Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ankara, Ütopya Yayınevi, Baskı, 2006.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Derya ŞAHİN

Bibtex @ { esosder82814, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {255 - 263}, doi = {}, title = {POSTMODERNİZM VE FOTOĞRAF}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Derya} }
APA ŞAHİN, D . (2014). POSTMODERNİZM VE FOTOĞRAF. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (46), 255-263. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82814
MLA ŞAHİN, D . "POSTMODERNİZM VE FOTOĞRAF". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 255-263 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82814>
Chicago ŞAHİN, D . "POSTMODERNİZM VE FOTOĞRAF". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 255-263
RIS TY - JOUR T1 - POSTMODERNİZM VE FOTOĞRAF AU - Derya ŞAHİN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 255 EP - 263 VL - 12 IS - 46 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi POSTMODERNİZM VE FOTOĞRAF %A Derya ŞAHİN %T POSTMODERNİZM VE FOTOĞRAF %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 46 %R %U
ISNAD ŞAHİN, Derya . "POSTMODERNİZM VE FOTOĞRAF". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 46 (Eylül 2014): 255-263.