Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 46, Sayfalar 264 - 280 2014-09-10

REFLECTIONS OF POLITICAL EVENT'S IN HORROR MOVIES
SİYASİ OLAYLARIN KORKU SİNEMASINA YANSIMALARI

Gizem ŞİMŞEK [1]

293 934

Social events have affected humans throughout the history of humanity causing the formation of many new movements and thoughts. Film industry, being the seventh art form, has also been affected by current social and political events thereby becoming transformed just like all other art forms. Horror movies which were first seen along with the first examples of movies in time became a genre by itself thanks to Hollywood and includes many film varieties that best reflect these transformations. Horror movies strived on scary middle age and gothic literature and in time has been shaped by the current social and political events. New beliefs and horrors have been added to older ones which in time increased the anxiety and horror elements. Horrors of witches and inquisition were replaced by the atom bomb and doomsday which was later on replaced by serial killers. In this study, the effects of political, social and current events on horror movies will be determined by making use of critical theory. The analysis of social status will be examined in decade long intervals under the light of these findings to determine which horror elements were caused by which social events. In the political, social and agenda of events that make up most prominent effects of fear critical theory may be found. In this state that social status is based on dealing with analysis of ten-year processes that are to be examined and What kind of horror elements which social events which cause has been analysed as it is.
İnsanlık tarihi boyunca yaşanan toplumsal olaylar, dönemin insanlarını etkilemiş, birçok yeni akımın ve düşüncenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yedinci sanat dalı olan sinema da, tüm sanat dalları gibi, güncel, toplumsal ve politik olaylardan etkilenerek değişim ve dönüşüm geçirmektedir. Sinemanın ilk örneklerinde yer alan ve zaman içerisinde Hollywood tarafından bir tür haline getirilen korku sineması, bu dönüşümleri en iyi yansıtan film çeşitlerini içerisinde barındırmaktadır. Başlangıçta ortaçağ ve gotik edebiyat korkularıyla beslenen korku sineması, zaman ilerledikçe dünyayı değiştiren güncel, toplumsal ve politik olaylar çerçevesinde yeniden şekillenmiştir. Eski inançların ve korkuların üzerine yeni inanç ve korkular da eklenerek endişe ve korku unsurları zaman içerisinde artış göstermiştir. Cadı ve engizisyon korkularının yerini zamanla atom bombası ve kıyamet, kıyamet korkusunun yerini ise zaman içerisinde seri katil korkusu almıştır. Bu çalışmada politik, toplumsal ve gündem oluşturan olayların korku sinemasındaki etkileri eleştirel kuramdan faydalanılarak saptanacaktır. Bu saptamalar ışığında toplumsal durumun analizi onar yıllık süreçler içerisinde ele alınarak incelenecek, hangi toplumsal olayların ne tür korku unsurlarının ortaya çıkmasına neden olduğu irdelenecektir.
  • Abisel, Nilgün. (1999). Popüler Sinema ve Türler. İstanbul: Alan Yayıncılık.
  • Akbulut, Durmuş. (Ed.) (2012). Sinemanın İlkleri: Korku Sineması. İstanbul: Etik Yayınları. Batur, Yüksel. (1998). Bilimkurgu Sinemasında Şiddet ve İdeoloji. Ankara: Kitle Yayınları.
  • Baudrillard, Jean. (2008). Tüketim Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
  • Seçil Büker, Y. Gürhan Topçu. (Der.) (2010). Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri. İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gizem ŞİMŞEK

Bibtex @ { esosder82815, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {264 - 280}, doi = {}, title = {SİYASİ OLAYLARIN KORKU SİNEMASINA YANSIMALARI}, key = {cite}, author = {ŞİMŞEK, Gizem} }
APA ŞİMŞEK, G . (2014). SİYASİ OLAYLARIN KORKU SİNEMASINA YANSIMALARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (46), 264-280. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82815
MLA ŞİMŞEK, G . "SİYASİ OLAYLARIN KORKU SİNEMASINA YANSIMALARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 264-280 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82815>
Chicago ŞİMŞEK, G . "SİYASİ OLAYLARIN KORKU SİNEMASINA YANSIMALARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 264-280
RIS TY - JOUR T1 - SİYASİ OLAYLARIN KORKU SİNEMASINA YANSIMALARI AU - Gizem ŞİMŞEK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 264 EP - 280 VL - 12 IS - 46 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SİYASİ OLAYLARIN KORKU SİNEMASINA YANSIMALARI %A Gizem ŞİMŞEK %T SİYASİ OLAYLARIN KORKU SİNEMASINA YANSIMALARI %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 46 %R %U
ISNAD ŞİMŞEK, Gizem . "SİYASİ OLAYLARIN KORKU SİNEMASINA YANSIMALARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 46 (Eylül 2014): 264-280.