Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 46, Sayfalar 281 - 293 2014-09-10

MONTAIGNE AND AHMET HAŞIM IN A COMPARATIVE REVIEW OF LOVE AND WOMEN
MONTAIGNE VE AHMET HAŞİM'DE AŞK VE KADIN ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

HACER GÜLŞEN [1]

459 1207

In this article the points of views of Montaigne, French author and essayist and Ahmet Hasim, one of the masters of Turkish Literature about love and woman are discussed. French essayist Montaigne only wrote one single work which he named "Essais" in his whole life and became prominent of the essay kind. Ahmet Hasim is one of the important poet and essayist of Turkish Literature. In the article, by referring to the women in Montaigne and Ahmet Hasim's lives and Works, the opinions of these artists regarding love and women shall be studies within the sense of criticism towards Artists. Key Words: Montaigne, Ahmet Haşim, Woman
Bu makalede Fransız deneme yazarı Montaigne'in ve Türk edebiyatının önemli sanatkârlarından Ahmet Haşim'in aşka ve kadına bakış açıları ele alınmaktadır. Fransız deneme yazarı Montaigne, bütün hayatı boyunca yalnızca essais -"Denemeler" adını verdiği tek bir eser yazmış, deneme türünün öncü ismi olarak dikkat çekmiştir. Ahmet Haşim ise, Türk edebiyatının önemli şair ve deneme yazarlarındandır. Makalede Montaigne'in ve Ahmet Haşim'in eserlerindeki ve hayatlarındaki kadınlara gönderme yapılacak sanatkârların, aşk ve kadınlar hakkındaki düşünceleri, Sanatkâra dönük eleştiri anlayışı çerçevesinde karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Montaigne, Ahmet Haşim, Kadın
 • Ahmet Haşim,(1987), Bütün Şiirleri, (haz., İnci Enginün - Zeynep Kerman), Dergâh Yay., İstanbul
 • Ahmet Haşim, (1989), Bize Göre, Gurebâhâne-i Laklakan, Franfurt Seyahatnamesi, (haz., Mehmet Kaplan), İstanbul
 • Ahmet Haşim, (1991), Bütün Eserleri IV, (haz., İ.Enginün- Z. Kerman), İstanbul
 • Gide André,(1939), Montaigne, Les pages immortelles de Montaigne choisies et expliqueés par André Gide, Correa Yay., Paris
 • Kantemir E., (1991), Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Kaplan Mehmet, (1989), “Ahmet Haşim ve Nesirleri Hakkında Birkaç Söz”, Üç Eser (Bize Göre, Gurabâhâne-i Laklakan, Frankfurt Seyahatnamesi), İstanbul
 • Kerman Zeynep, (1998), “Ahmet Haşim ve Kadın”, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Ankara Michel de Montaigne- http:// tr. wikipedia.org/wiki/Michel de Montaigne (19.03.2012)
 • Montaigne, (2010), Denemeler,( çev., Korkut Ata), İstanbul
 • Moran Berna,(1978), “Sanatçıya Dönük Eleştiri”, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul
 • Yakup Kadri, (1934), Ahmet Haşim, Ankara
 • Yazar Nihal - Yalçın Alemdar,(1982), “Ahmet Haşim’in Hususi Hayatıyla Alakalı Yeni Vesikalar”, Milletlerarası Türkoloji Kongresine sunulan tebliğ
 • Yeditepe, nr.87, Temmuz 1963, s.8-15
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: HACER GÜLŞEN

Bibtex @ { esosder82816, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {281 - 293}, doi = {}, title = {MONTAIGNE VE AHMET HAŞİM'DE AŞK VE KADIN ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {GÜLŞEN, HACER} }
APA GÜLŞEN, H . (2014). MONTAIGNE VE AHMET HAŞİM'DE AŞK VE KADIN ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (46), 281-293. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82816
MLA GÜLŞEN, H . "MONTAIGNE VE AHMET HAŞİM'DE AŞK VE KADIN ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 281-293 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6160/82816>
Chicago GÜLŞEN, H . "MONTAIGNE VE AHMET HAŞİM'DE AŞK VE KADIN ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 281-293
RIS TY - JOUR T1 - MONTAIGNE VE AHMET HAŞİM'DE AŞK VE KADIN ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME AU - HACER GÜLŞEN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 281 EP - 293 VL - 12 IS - 46 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi MONTAIGNE VE AHMET HAŞİM'DE AŞK VE KADIN ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME %A HACER GÜLŞEN %T MONTAIGNE VE AHMET HAŞİM'DE AŞK VE KADIN ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 46 %R %U
ISNAD GÜLŞEN, HACER . "MONTAIGNE VE AHMET HAŞİM'DE AŞK VE KADIN ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 46 (Eylül 2014): 281-293.