STUDYING SKILLS' EFFECTS ON SECOND LEVEL PRIMARY SCHOOL STUDENTS' ACADEMIC SUCCESS
DERS ÇALIŞMA BECERİLERİ EĞİTİMİNİN İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞINA ETKİSİ

Mahmut Oğuz KUTLU [1] , Şadiye KORKMAZ [2]

290 569

Abstract The main purpose of this research is to determine the effects of studying skills o on academic success of the students and retention of the knowledge. This research was designed in true experimental model. The data which was used in this research was collected by the multiple choice test which was developped by the researchers. The treatment and control group of this research consisted of forty students who were eight grades between the ages 13-15, in the school year 2009-2010 in the State Primary School in Arnavutköy - İstanbul. According to the result of the pre-tests and post-tests, between the treatment and control groups, there were not significant differences. Whereas the results of the retention test showed significant differences. Key words: Study skills, Effective Learning, Academic Success
Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim 2. Kademe İngilizce dersi ile birlikte verilen ders çalışma becerileri eğitiminin öğrenci başarısına ve bilgilerin kalıcılığına etkisini incelemektir. Çalışma grubunu, İstanbul ili Arnavutköy ilçesinde bulunan resmi bir İlköğretim Okulunun, 2009-2010 eğitim öğretim yılındaki iki şubesi 13-15 yaş arası 40 öğrencisi oluşturmaktadır. Kalıcılık testi analiz sonuçlarına göre ders çalışma becerileri eğitiminin öğrenci başarısını arttırdığı ve öğrenmede kalıcılık sağladığı tespit edilmiştir. Araştırma deneysel modeldedir. Araştırmada kullanılan veriler araştırmacı tarafından geliştirilen ön test, son test ve kalıcılık testi aracılığıyla toplanmıştır. Hazırlanan testler öğrencilere deney öncesi ve sonrası uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak incelenmiş ancova ve t- testi verileri ile sınanmıştır.
 • Açıkgöz, K. Ü. (2005). Etkili Öğrenme ve Öğretme (6. Baskı), Đzmir; Eğitim Dünyası Alkış Yayınları.
 • Best, J., W. & Kahn, J., V. (2006). Research in Education. Boston: Pearson Education Inc. Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Anali El Kitabı Đstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Deryakulu, D. (2000). Sınıfta Demokrasi. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.
 • Ekmekçi, Ö. (1994). Ways of Attaining Study Skills. Đstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Erden, M. & Akman, Y. (2004). Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (1993). How to Design and Evaluate Research in Education. Singopore: McGraw-Hill.
 • Kurt Bacanlı, C., Sayıner, Đ., Sarandal, M., Çoban, Ö., Buldur, P. Ü. ve Tekir, S. (2008), Spot on Grade 8: Student’s Book, Đstanbul: Feza Gazetecilik A.Ş.
 • Kurt Bacanlı, C., Sayıner, Đ., Sarandal, M., Çoban, Ö., Buldur, P. Ü. ve Tekir, S. (2008), Spot on Grade 8: Teacher’s Book, Đstanbul: Feza Gazetecilik A.Ş.
 • Kurt Bacanlı, C., Sayıner, Đ., Sarandal, M., Çoban, Ö., Buldur, P. Ü. ve Tekir, S. (2008), Spot on Grade 8: Work Book, Đstanbul: Feza Gazetecilik A.Ş
 • Kutlu, O. ve Bozkurt, M. C. (2007), Okulda ve Sınavlarda Adım Adım Başarı, Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Fidan, N. (2012). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Pegem Akademi Yayınevi.
 • Luckie, W.R.; Smethurst , W.(1998). Study Power,, Study Skills to Đmprove Your Learning and Your Ggrades. Cambridge, Massachuetts: Brookline Boks.
 • Pauk, W. (2001). How to Study College. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Saban, A. (2005). Öğrenme Öğretme Süreci Yeni Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın.
 • Schmeck, R. R. (1988), Learning Strategies and Learning Styles, New York, London: Plenum Press.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Ankara: Gazi.
 • Wong, Linda. (2006). Essential Study skills. Boston: Houghton Mifflin Company.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mahmut Oğuz KUTLU

Yazar: Şadiye KORKMAZ

Bibtex @ { esosder82823, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = { - }, doi = {}, title = {DERS ÇALIŞMA BECERİLERİ EĞİTİMİNİN İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {KORKMAZ, Şadiye and KUTLU, Mahmut Oğuz} }
APA KUTLU, M , KORKMAZ, Ş . (2014). DERS ÇALIŞMA BECERİLERİ EĞİTİMİNİN İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞINA ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (47), . Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82823
MLA KUTLU, M , KORKMAZ, Ş . "DERS ÇALIŞMA BECERİLERİ EĞİTİMİNİN İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82823>
Chicago KUTLU, M , KORKMAZ, Ş . "DERS ÇALIŞMA BECERİLERİ EĞİTİMİNİN İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - DERS ÇALIŞMA BECERİLERİ EĞİTİMİNİN İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞINA ETKİSİ AU - Mahmut Oğuz KUTLU , Şadiye KORKMAZ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 12 IS - 47 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi DERS ÇALIŞMA BECERİLERİ EĞİTİMİNİN İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞINA ETKİSİ %A Mahmut Oğuz KUTLU , Şadiye KORKMAZ %T DERS ÇALIŞMA BECERİLERİ EĞİTİMİNİN İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞINA ETKİSİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 47 %R %U
ISNAD KUTLU, Mahmut Oğuz , KORKMAZ, Şadiye . "DERS ÇALIŞMA BECERİLERİ EĞİTİMİNİN İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA VE KALICILIĞINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 47 (Eylül 2014): -.