Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 47, Sayfalar 161 - 170 2014-09-10

EFFECT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT TO THE EFFECTIVENESS OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES AND A CASE STUDY
KOBİ'LERDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMENİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA

Osman ATAY [1]

342 492

Abstract SME's generally don't care much about R&D. R&D for a company is about gathering new know-how, innovating, introduction to the outer world and to be competitive. Grandenterprises take R&D seriously and generally allocate an important resource (financial budget). However, SME's don't pay much interest in R&D. It is fact that todays competitive environment forces enterprises to continuously innovate and create new ideas, thoughts and methods. As a result of this effective production is tied to innovation. In this research we evaluate results of a survey applied to 55 SME's in Gaziantep and share the results. Key Words: R&D, SME, Efficiency, Innovation
KOBİ'lerde AR-GE faaliyetlerine pek önem vermezler. AR-GE faaliyeti bir işletme için yeni bilgiler oluşturma, yenilik yapma, dış dünyayla tanışma ve rekabet edebilir duruma gelmesini sağlamaktır. Büyük işletmelerde AR-GE faaliyetlerine önem verirler ve önemli bir kaynak (mali bütçe) ayırırlar. Ancak KOBİ'lerde pek önemsenmez. Hâlbuki günümüz rekabet ortamı, işletmelerin ayakta kalabilmeleri için sürekli yenilik yapma, yeni fikirler, düşünceler, metotlar ortaya koyarak inovasyon yapmalarıdır. Bunun sonucu verimli bir üretim yapmaları, yaptıkları yeniliğe bağlıdır. Bu çalışmamızla Gaziantep İlinde 55 tane KOBİ'ye uygulanan anketin sonuçlarını değerlendirip sonuçlarını toplumla paylaşmaktır. Anahtar Kelime:AR-GE, KOBİ, Verimlilik, İnovasyon.
  • Eren, Erol, İşletmelerde Yenilik Politikası, Formül Matbaası, İstanbul, 1982.
  • Eren, Erol, Yönetim ve Organizasyon, 6. Baskı Beta Yay. 2003, İstanbul.
  • Yılmaz, B., Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Toplumda Üstlendikleri Roller Bakımından Analizi; Dış Ticaret Dergisi, Yıl:9, sayı:30, 2004.
  • DPT, Kobi Stratejisi ve Eylem Planı (2007-2009)
  • Ergün, Serdal, Yücel Özbere, Enerji Verimliliği, Anahtar Verimlilik Dergisi, Ocak 2012, S.2
  • Dinçer Önver, Fidan Yahya, İşletme Yönetimine Giriş, Beta Yay. İstanbul 2000. Eren, Erol, İşletmelerde Yenilik Politikaları, Formül Matbaası 1982, İstanbul.
  • Howard Van Auken, Antonia Madrid-Guijarro, Domingo Garcia-Perez-de-Lema Innovetionand Performance In Spanish Ananugacturing S. International Faunal of Entrepreneurship Agreement, 8(1) 36-56. Çelik Adnan, Tahir Akgemici, Girişimcilik ve KOBİ, Nobel Yay. İstanbul 1998. Müftüoğlu, Tamer, “Ülkemizde Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Küçük orta, Küçük İşletme Yöneticiliği”; Seçkin Yay. 2009
  • Şimşek, Şerif, İşletme Bilimine Giriş, Nobel Yayını, Ankara, 2000.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Osman ATAY

Bibtex @ { esosder82832, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {161 - 170}, doi = {}, title = {KOBİ'LERDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMENİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ATAY, Osman} }
APA ATAY, O . (2014). KOBİ'LERDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMENİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (47), 161-170. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82832
MLA ATAY, O . "KOBİ'LERDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMENİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 161-170 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82832>
Chicago ATAY, O . "KOBİ'LERDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMENİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 161-170
RIS TY - JOUR T1 - KOBİ'LERDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMENİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA AU - Osman ATAY Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 170 VL - 12 IS - 47 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KOBİ'LERDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMENİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA %A Osman ATAY %T KOBİ'LERDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMENİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 47 %R %U
ISNAD ATAY, Osman . "KOBİ'LERDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMENİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 47 (Eylül 2014): 161-170.