Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 47, Sayfalar 171 - 190 2014-09-10

A TRIP OVER PRECONSCIOUSNESS TO POSTCONSCIOUSNESS: A MIXED RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS TO ACQUIRE READING HABITS
BİLİNÇ ÖNCESİNDEN BİLİNÇ SONRASINA YOLCULUK: OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMASINA DÖNÜK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE KARMA BİR ARAŞTIRMA

Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU [1] , Süreyya KARSU [2] , Sertaç ÇİFCİ [3] , Pınar AYRANCI IŞIKHAN [4] , Meftune ÖZBAKIR UMUT [5]

336 1086

The objective of the study is to determine the effects of preconscious messages on university students¬' reading habits and to encourage the reading realization of applications. The main question of the research is the use of preconscious messages correctly on reading habit of individuals pose to create a positive attitude or not. The mixed research method and triangulation model were used. The students of Abant İzzet Baysal University, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Department of Business are the main mass. Sampling technique suitable for the purpose was used. Key words: Preconscious, attitudes, habit of reading, mixed research
Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesinde, bilinç öncesi mesajların etkisinin belirlenmesi ve okumaya özendirilmelerinde olası uygulamaların hayata geçirilmesidir. Çalışmayı başlatan temel araştırma sorusu; bilinç öncesi mesajların doğru şekilde kullanılması ile bireylerin okuma alışkanlıkları üzerinde olumlu tutum oluşturup oluşturmayacağıdır. Araştırmada karma araştırma yöntemi ve çeşitleme modelinden yararlanılmıştır. Çalışmanın ana kütlesini, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü öğrencileri oluşturmuş ve amaca uygun örneklem tekniği kullanılmıştır. Anahtar kelimeler: Bilinç öncesi, tutumlar, okuma alışkanlığı, karma araştırma
  • AKSAÇLIOĞLU, G.A. ve YILMAZ, B. (2007), Öğrencilerin Televizyon İzlemeleri ve Bilgisayar Kullanmalarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 3–28. ARSLAN, Y. ÇELİK, Z. ve ÇELİK, E. (2009), Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakultesi Dergisi, 26, 113-1
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU

Yazar: Süreyya KARSU

Yazar: Sertaç ÇİFCİ

Yazar: Pınar AYRANCI IŞIKHAN

Yazar: Meftune ÖZBAKIR UMUT

Bibtex @ { esosder82833, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {171 - 190}, doi = {}, title = {BİLİNÇ ÖNCESİNDEN BİLİNÇ SONRASINA YOLCULUK: OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMASINA DÖNÜK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE KARMA BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {KARSU, Süreyya and ÇİFCİ, Sertaç and IŞIKHAN, Pınar AYRANCI and VELİOĞLU, Meltem NURTANIŞ and UMUT, Meftune ÖZBAKIR} }
APA VELİOĞLU, M , KARSU, S , ÇİFCİ, S , IŞIKHAN, P , UMUT, M . (2014). BİLİNÇ ÖNCESİNDEN BİLİNÇ SONRASINA YOLCULUK: OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMASINA DÖNÜK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE KARMA BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (47), 171-190. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82833
MLA VELİOĞLU, M , KARSU, S , ÇİFCİ, S , IŞIKHAN, P , UMUT, M . "BİLİNÇ ÖNCESİNDEN BİLİNÇ SONRASINA YOLCULUK: OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMASINA DÖNÜK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE KARMA BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 171-190 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82833>
Chicago VELİOĞLU, M , KARSU, S , ÇİFCİ, S , IŞIKHAN, P , UMUT, M . "BİLİNÇ ÖNCESİNDEN BİLİNÇ SONRASINA YOLCULUK: OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMASINA DÖNÜK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE KARMA BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 171-190
RIS TY - JOUR T1 - BİLİNÇ ÖNCESİNDEN BİLİNÇ SONRASINA YOLCULUK: OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMASINA DÖNÜK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE KARMA BİR ARAŞTIRMA AU - Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU , Süreyya KARSU , Sertaç ÇİFCİ , Pınar AYRANCI IŞIKHAN , Meftune ÖZBAKIR UMUT Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 190 VL - 12 IS - 47 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi BİLİNÇ ÖNCESİNDEN BİLİNÇ SONRASINA YOLCULUK: OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMASINA DÖNÜK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE KARMA BİR ARAŞTIRMA %A Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU , Süreyya KARSU , Sertaç ÇİFCİ , Pınar AYRANCI IŞIKHAN , Meftune ÖZBAKIR UMUT %T BİLİNÇ ÖNCESİNDEN BİLİNÇ SONRASINA YOLCULUK: OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMASINA DÖNÜK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE KARMA BİR ARAŞTIRMA %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 47 %R %U
ISNAD VELİOĞLU, Meltem NURTANIŞ , KARSU, Süreyya , ÇİFCİ, Sertaç , IŞIKHAN, Pınar AYRANCI , UMUT, Meftune ÖZBAKIR . "BİLİNÇ ÖNCESİNDEN BİLİNÇ SONRASINA YOLCULUK: OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMASINA DÖNÜK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE KARMA BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 47 (Eylül 2014): 171-190.