Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 47, Sayfalar 1 - 22 2014-09-10

ESTABLISHMENT OF THE BRITISH PROTECTORATE IN NORTHERN MESOPOTAMIA DURING THE END OF WORLD WAR I /THE GREAT WAR
ESTABLISHMENT OF THE BRITISH PROTECTORATE IN NORTHERN MESOPOTAMIA DURING THE END OF WORLD WAR I /THE GREAT WAR

İhsan Şerif KAYMAZ [1]

263 550

Abstract In the aftermath of the First World War, because of the new conditions challenging the use of direct imperial methods, Britain had difficulties in the establishment of the administration over the Kurdish regions inMosul. It aimed to create an autonomous Kurdish state – or states – in northern Mesopotamia to be governed under its protection. It therefore used various different methods between the years 1918 and 1920. For both the legal uncertainties surrounding Mosul and the internal dynamics within the social structure those attempts were proven futile. As it was understood that the Kurdistan scheme could not be fulfilled, debates on retreat came into prominence. Kurdish question came yet once again at the top of the problems Britain faced in Iraq after the creation of that state. The question got even more troublesome when Turkey stepped in. After the League of Nations Council announced its final decision on the future of Mosul and ruled that Mosulwould be united with the State of Iraq under a British mandate, Britain, upon Council's invitation took the necessary administrative measures to guarantee the protection of the Kurdish people. Thus, a Kurdish national identity, to enable the creation of a Kurdish state in the future, was built. Using mainly the British, Ottoman and Iraqi archival material has been inquired about Britain's perception of the Kurdish question and its reasons for failure. Key Words: Britain, Kurdistan, Mosul vilayet, Iraq, Turkey.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında, doğrudan emperyalist yöntemlerin kullanılmasını zorlaştıran yeni koşullar nedeniyle İngiltere Musul vilâyetinin Kürt bölgeleri üzerinde bir yönetim düzeni kurmakta zorlandı. Öncelikle Kuzey Mezopotamya'da kendi koruması altında özerk bir Kürt devleti -ya da devletleri- kurmayı amaçladı. Bu nedenle 1918 ve 1920 yılları arasında birçok farklı yöntem denedi. Fakat hem Musul vilayetiyle ilgili savaş sonrası koşullarının yarattığı hukuki belirsizlikler, hem de vilayetin toplumsal bünyesindeki iç dinamikler bu girişimlerin sonuç vermesini engelledi. 1920 yılı başlarında "Kürdistan" planının uygulanamayacağı anlaşılınca, İngiliz yönetim çevrelerinde bölgeden geri çekilme tartışmaları ön plana çıktı. Tartışmalar, Irak devletinin kurulmasından sonra da devam etti. Tartışmaların temelinde, Kürt sorununun İngiltere'nin başını ağrıtmaya devam etmesi yatıyordu. Aynı yıl Türkiye'nin de soruna dâhil olması, sorunu İngiltere açısından daha içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Fakat stratejik-ekonomik kaygı ve öncelikler, İngiltere'de Musul vilayetini muhafaza etme seçeneğinin ağırlık kazanmasını sağladı. Milletler Cemiyeti Konseyi'nin Musul'un geleceğiyle ilgili olarak, vilayetin İngiliz mandası altındaki Irak Devleti ile birleşmesini öngören nihai kararını açıklamasından sonra, İngiltere, Konsey'in çağrısına uyarak, Kürt halkının korunmasını güvence altına alan gerekli yönetsel önlemleri hayata geçirdi. Bu çerçevede, gelecekte bir Kürt devletinin oluşturulmasını sağlamak amacıyla bir Kürt ulusal kimliği inşa edildi. Yukarıda özetlenen süreç ve İngiltere'nin Kürt sorunuyla ilgili algısı, İngiliz, Osmanlı ve Irak arşiv malzemesi kullanılarak incelenmiştir.
 • Monographies Al-Jumaily, Qassam, Irak ve Kemalizm Hareketi (1919–1923). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi 19
 • Bell, Florance (ed.), The Letters of Gertrude Bell, II. London: Ernest Benn, 1927.
 • Bell, Gertrude L., The Arab of Mesopotamia, Basra, 1917.
 • Busch, Briton C., Britain, India and the Arabs (1914–1921). Los Angeles: University of California Press, 1971.
 • Busch, Briton C., Mudros to Lausanne: Britain’s Frontier in West Asia, 1918-1923. Albany: State University of New York Press, 1976.
 • Eagleton, Clyde, International Government. New York: The Ranold Press, 1957.
 • Edmonds, Cecil J., Kurds, Turks and Arabs: Politics, Travel and Research in North-Eastern Iraq 1919-1925. London: Oxford University Press, 1957.
 • Foster, Henry A., The Making of Modern Iraq: A Product of World Forces. London, Williams and Norgate, 1936.
 • Hay, William R., Two Years in Kurdistan, Experiences of a Political Officer, 1918–1920. London: Sedgwick and Jackson, 1921.
 • Helmreich, Paul C., From Paris to Sevres: The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919–1920. Columbus: Ohio State University Press, 1974.
 • Howard, Harry N., The Partition of Turkey: A Diplomatic History 1913–1923. New York: Howard Fertig, 1966.
 • Hurewitz, Jacob C., Diplomacy in the Near and Middle East: A Documentary Record 1914–1956, II. New York: D. Van Nostrand, 1958.
 • Kedourie, Elie, England and the Middle East. The Vital Years: 1914–1921. London: Bowes and Bowes, 1956.
 • Longrigg, Stephen H., Iraq 1900 to 1950: A Political, Social and Economic History. Beirut: Oxford University Press, 1968.
 • McDowall, David, A Modern History of the Kurds. London: I. B. Tauris, 1997. Report by Undén, 14 Dec. 1925 in UKNA, PRO 30/52/104, C. 821, 1925-VII; Memorandum on administration of Kurdish districts in Irak, by Bernard H. Bourdillon and Abdul’Muhsin-al-Sa’dun, 24 Feb. 1926 in UKNA, PRO, FO 371/11458.
 • Nevakivi, Jukka, Britain, France and the Arab Middle East 1914-1920. London: Athone Press, 1963.
 • New Age, xxxii (1923), 213–14.
 • Saral, Ahmet H., Türk İstiklâl Harbi, Güney Cephesi, IV. Ankara: Genelkurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi, 1966.
 • Sluglett, Peter, Britain and Iraq, 1914–1932. London: Ithaca Press, 1976.
 • Smuts, Jan C., The League of Nations: A Practical Suggestion. London: Hodder and Stoughton, 1918. Stivers, William, Supremacy of Oil: Iraq, Turkey and the Anglo-American World Order, 1918–1930. London: Cornell University Press, 1982.
 • Toynbee, Arnold J., Survey of International Affairs, 1925, The Islamic World, I. London: Humphrey Milford, 1927.
 • Wilson, Arnold T., Mesopotamia, 1917–1920: A Clash of Loyalties. A Personal and Historical Record. London: Oxford University Press, 1931.
 • Official Publications Documents on British Foreign Policy, 1919–1939, I/II. London: His Majesty’s Stationary Office, 19
 • Documents on British Foreign Policy, 1919-1939, I/IV. London: Her Majesty’s Stationary Office, 19
 • Documents on British Foreign Policy, 1919–1939, I/VIII. London: Her Majesty’s Stationary Office, 19
 • Great Britain, Colonial Office, Report on Iraq Administration, October 1920 to March 1922. London: His Majesty’s Stationary Office, 1922.
 • Great Britain, Colonial Office, Report on Iraq Administration, April 1922 to March 1923. London: His Majesty’s Stationary Office, 1923.
 • Lozan Telgrafları – Türk Diplomatik Belgelerinde Lozan Barış Konferansı, Şubat-Ağustos 1923, II. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1990.
 • Review of the civil administration of Mesopotamia compiled by Miss Gertrude L. Bell for the acting civil commissioner, Parliamentary Papers, Cmd. 1061 (1920).
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları, (Turkish National Assembly minutes of the secret sessions), I. Ankara: Türkiye Büyük Millet Meclisi Basımevi, 1980. Archival Materials
 • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Prime-ministry Ottoman Archives), Dâhiliye Nezâreti Kalem-i Mahsusu (Interior Ministry Secretariat), 50-3/25, 53-3/65. British Library, India Office Records, Political and Secret Department Records 1756-c1950, 10/781, 10/782, 10/818.
 • Dār al-Kutub wa al-Wathā'iq al-'Irāqiyyah (Iraq National Library and Archives), 808-t/4/1, 208S.65/16/6. United Kingdom National Archives, Public Record Office, Air Force Papers, 20/512, 20/513. United Kingdom National Archives, Public Record Office, Cabinet Office Papers, 27/1, 27/24. United Kingdom National Archives, Public Record Office, Foreign Office Papers, 371/3384, 3385, 3407, 4149, 4156, 4161, 4191, 4192, 4193, 5048, 5068, 5069, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, 6346, 6347, 7772, 7781, 9004, 9009, 10824, 11458.
 • United Kingdom National Archives, Public Record Office, Foreign Office Papers, 608/95/365. United Kingdom National Archives, Public Record Office, Foreign Office Papers, PRO 30/52/104.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İhsan Şerif KAYMAZ

Bibtex @ { esosder82839, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {1 - 22}, doi = {}, title = {ESTABLISHMENT OF THE BRITISH PROTECTORATE IN NORTHERN MESOPOTAMIA DURING THE END OF WORLD WAR I /THE GREAT WAR}, key = {cite}, author = {KAYMAZ, İhsan Şerif} }
APA KAYMAZ, İ . (2014). ESTABLISHMENT OF THE BRITISH PROTECTORATE IN NORTHERN MESOPOTAMIA DURING THE END OF WORLD WAR I /THE GREAT WAR. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (47), 1-22. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82839
MLA KAYMAZ, İ . "ESTABLISHMENT OF THE BRITISH PROTECTORATE IN NORTHERN MESOPOTAMIA DURING THE END OF WORLD WAR I /THE GREAT WAR". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 1-22 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82839>
Chicago KAYMAZ, İ . "ESTABLISHMENT OF THE BRITISH PROTECTORATE IN NORTHERN MESOPOTAMIA DURING THE END OF WORLD WAR I /THE GREAT WAR". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 1-22
RIS TY - JOUR T1 - ESTABLISHMENT OF THE BRITISH PROTECTORATE IN NORTHERN MESOPOTAMIA DURING THE END OF WORLD WAR I /THE GREAT WAR AU - İhsan Şerif KAYMAZ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 22 VL - 12 IS - 47 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ESTABLISHMENT OF THE BRITISH PROTECTORATE IN NORTHERN MESOPOTAMIA DURING THE END OF WORLD WAR I /THE GREAT WAR %A İhsan Şerif KAYMAZ %T ESTABLISHMENT OF THE BRITISH PROTECTORATE IN NORTHERN MESOPOTAMIA DURING THE END OF WORLD WAR I /THE GREAT WAR %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 47 %R %U
ISNAD KAYMAZ, İhsan Şerif . "ESTABLISHMENT OF THE BRITISH PROTECTORATE IN NORTHERN MESOPOTAMIA DURING THE END OF WORLD WAR I /THE GREAT WAR". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 47 (Eylül 2014): 1-22.