Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 47, Sayfalar 339 - 348 2014-09-10

A SURVEY ON CENTRAL AND ENVIRONMENTAL CONFLICTS IN EARLY ISLAMIC PERIOD
ERKEN DÖNEM İSLAM TARİHİNDE MERKEZ-ÇEVRE ÇATIŞMASI

Mustafa SARIBIYIK [1]

336 468

Abstract Many aspects of conflict appeared in early Islamic history are studied in this paper. Tribal communities in Arabic peninsula witnessed a very new event which was not familiar to them before, during the Islamic spread and rise period carrying out a model of policy and administration result of which was a full success. Observing that event some tribal communities tried to follow the same method in order to succeed in favors of their own tribes and some in religious forms false claiming the propethood when The Prophet passed away. On the other hand different from the mentioned acts some communities were not pleasant with many practices by the Caliph Othman and they tried to archive what they deserve according to their claims through Medine administration but events ended in unprediction results. Many conflicts of this kind appeared in the period of first-four caliphs are examined in this paper. Key Words: Medine administration, liar prophets, first-four caliphs, conflict
Bu makalede erken dönem İslam tarihinde meydana gelen merkez ve çevre çatışmaları ele alınmıştır. Arap Yarımadası'nın sakinleri olan kabileler daha önce aşina olmadıkları bir siyaset ve idare modeli ortaya koyarak kısa süre içinde büyük başarı elde eden İslam dininin yayılış ve yükselişine tanık olmuşlardı. Bazı kesimler de Hz. Peygamber'in irtihali sürecinde bu modeli yeni oluşumlara uyarlama çabası içine girmişlerdir. Medine yönetimine açık cephe alan bu oluşumlardan farklı olarak Hz. Osman döneminin son yıllarında İslam toplumunda bazı değerlerin icrası noktasında taşımış oldukları rahatsızlıklar Medine yönetimi kanalıyla giderme amacı taşıyan başka hareketlenmeler de görülmüştür. Bu makalede dört halife döneminde merkez çevre çatışmasının temel tezahürleri üzerinde durulmuştur. Anahtar kavramlar: Medine yönetimi, yalancı peygamberlik, dört halife, çatışma
 • Azimli Mehmet, Dört Halifeyi Farklı Okumak-1, Hz. Ebu Bekir, Ankara, 2013.
 • Azimli Mehmet, Dört Halifeyi Farklı Okumak-2, Hz. Ömer, Ankara, 2013.
 • Belazuri, Ensabu’l-Eşraf, Dımeşk, 1997.
 • Belazuri, Fütûhü’l-Buldân, Beyrut, 1991.
 • Đbn Hişâm, es-Siretu’n-Nebeviyye, Beyrut, 1994.
 • Đbn Kesîr, el-Bidâye, Beyrut, 2005.
 • Đbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, Beyrut, 1986.
 • Đbn Şebbe, Tarihu’l-Medinetu’l-Münevvera, byy, trz. Đbnü’l-Esir, el-Kamil, Beyrut 1987.
 • Mesudi, Mürucü’z-Zeheb, Beyrut 2002.
 • Şerif Razi, Nehcu’l-belağa, Haz; Adnan Demircan, Đstanbul 2007.
 • Taberî, Tarihu’l-Ümem ve’l-Mulük, Beyrut, 1995.
 • Vakıdî, Meğazi, Beyrut, 1984, 97.
 • Wellhausen Julies, Đslam’ın En Eski Tarihine Giriş, çev: Fikret Işıltan, Đstanbul 1960. Yıldız Harun, “Hariciliğin Erken Dönem Tarih Algısı: Salim b. Zekvan Örneği”, e-makalat, Mezhep Araştırmaları, II/2 (Güz 2009). Benzer söylemler için bkz. Taberî, IV, 553
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa SARIBIYIK

Bibtex @ { esosder82843, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {339 - 348}, doi = {}, title = {ERKEN DÖNEM İSLAM TARİHİNDE MERKEZ-ÇEVRE ÇATIŞMASI}, key = {cite}, author = {SARIBIYIK, Mustafa} }
APA SARIBIYIK, M . (2014). ERKEN DÖNEM İSLAM TARİHİNDE MERKEZ-ÇEVRE ÇATIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (47), 339-348. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82843
MLA SARIBIYIK, M . "ERKEN DÖNEM İSLAM TARİHİNDE MERKEZ-ÇEVRE ÇATIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 339-348 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82843>
Chicago SARIBIYIK, M . "ERKEN DÖNEM İSLAM TARİHİNDE MERKEZ-ÇEVRE ÇATIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 339-348
RIS TY - JOUR T1 - ERKEN DÖNEM İSLAM TARİHİNDE MERKEZ-ÇEVRE ÇATIŞMASI AU - Mustafa SARIBIYIK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 339 EP - 348 VL - 12 IS - 47 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ERKEN DÖNEM İSLAM TARİHİNDE MERKEZ-ÇEVRE ÇATIŞMASI %A Mustafa SARIBIYIK %T ERKEN DÖNEM İSLAM TARİHİNDE MERKEZ-ÇEVRE ÇATIŞMASI %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 47 %R %U
ISNAD SARIBIYIK, Mustafa . "ERKEN DÖNEM İSLAM TARİHİNDE MERKEZ-ÇEVRE ÇATIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 47 (Eylül 2014): 339-348.