Yıl 2013, Cilt 12, Sayı 47, Sayfalar 349 - 367 2014-09-10

THE ANALYSIS OF CLASSROOM TEACHER GRADUATE PROGRAMMES REGARDING MEB(MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION) TEACHER PROFICIENCIES IN SPECIAL FIELDS
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ MEB ÖZEL ALAN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Ebubekir ÇAKMAK- Filiz CİVELEK [1]

295 782

Abstract One of the most important variables of the education system is the teacher. The vocational skills and proficiencies that teachers have are likely to affect the learning-teaching procedure. For this reason, in addition to independent researchers and Board of Higher Education (YOK), Ministry of National Education (MEB) have also conducted various studies about the proficiencies that teachers must have. MEB defined the fields of special proficiencies in a study conducted in 2008. The education provided in the institutions that train teacher candidates is expected to fit the defined proficiencies. In this study it was analyzed to what extent the Classroom Teachers Special Fields of Proficiencies defined by YÖK and Classroom Teachers Special Field Proficiencies determined by MEBrespond to these criteria.. In this qualitative research, the consistency of course contents with proficiencies was analyzed by using document analysis and available/ absent technique. For the analysis and graphics, QSR Nvivo 10 qualitative data analysis package trial version was used. As a result of the study, it was found out that Classroom Teachers Special Fields of Proficiencies met the expectations of the course contents of Classroom Teaching Graduate Schools to a great extent (85 %). Key Words: Teacher proficiencies, classroom teacher graduate programme, curriculum integration
Eğitim sisteminin en önemli değişkenlerinden birisi öğretmendir. Öğretmenin sahip olduğu mesleki beceri ve yeterliklerin öğrenme-öğretme sürecini etkilemesi olasıdır. Bu nedenle öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlikler konusunda araştırmacılar ve YÖK'ün. yanı sıra MEB' tarafından farklı çalışmalar yapılmıştır. Milli eğitim Bakanlığı (MEB) 2008 yılında yaptığı çalışma ile sınıf öğretmenlerinin sahip olması gereken özel alan yeterliklerini belirlemiştir. Öğretmen yetiştiren kurumlarda sağlanan eğitimin de belirlenen yeterliklerle uyumlu olması beklenir. Bu araştırmada, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenmiş olan Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı ders içeriklerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan Sınıf Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerini hangi ölçüde karşılayabildiği incelenmiştir. Betimsel nitelikteki bu araştırmada, ders içeriklerinin yeterliklerle tutarlığı doküman incelemesi yöntemi,var veya yok tekniği kullanılarak incelenmiştir. Verilerin analizi ve grafikleştirme OCR Nvivo 10 nitel veri analiz paket programı deneme sürümü kullanılmıştır. Araştırma sonunda Sınıf Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri'nin, Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı ders içeriklerinde büyük ölçüde (%85 oranında) karşılandığı görülmüştür.
 • Avcı, Y. E ve Cinoğlu, M.. (2012). Sınıf öğretmenlerinin özel alan yeterliklerine ilişkin görüşleri. (Kilis Đli Örneği). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3),105-128. < sosyaldergi.usak.edu.tr/2012-3/201203makale8.pdf> ( Erişim: 15.12.2012).
 • Baloğlu, N. (2001). Etkili sınıf yönetimi. Ankara: Baran Ofset.
 • Bursalıoğlu, Z.(2002). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demiral, H., Baydar, F. ve Gönen, Đ. (2010). Sınıf öğretmenliği özel alan yeterlilikleri hakkında öğretmen adaylarının görüşleri. Sözlü Bildiri 9.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Elazığ.
 • Ekinci, A. ve Öter, Ö. M. (2010). Đlköğretim öğretmen adaylarının mesleki ve özel alan yeterlikleri. Eğitim Fakültelerinin Öğretmen Yetiştirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi.< http://duabpo.dicle.edu.tr/oygem/dosya/Ogretmen_Adaylari_i%C3%A7_mizampaj.p df > (Erişim:15.10.2012)
 • Köktaş, Ş. K. (2003). Öğretmenlik mesleğine giriş. Adana: Nobel Kitabevi.
 • Kuran, K. (2002). Öğretmenlik mesleği niteliği ve önemi. (Ed. Adil Türkoğlu) Öğretmenlik Mesleğine Giriş, 253-278. Ankara: Mikro Yayınları.
 • Kurudayı, M. ve Tüzel, S.(2011). Türkçe eğitimi lisans programının Türkçe öğretmeni özel alan yeterlikleri açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 1 (2), 40-51. MEB. (2002). Öğretmen yetiştirme ve eğitimi genel müdürlüğü. öğretmen yeterlilikleri. Ankara: MEB Yayınları.< http://otmg.meb.gov.tr/Yayin.html > (Erişim: 15.10.2012)
 • MEB. (2006). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • MEB. (2008). Öğretmen Yeterlikleri. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 • Özdemir, M. ve Sönmez, S. (2000). Öğretmen elkitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Uğurlu, C. T. ve Polat, S. (2011). Sınıf Öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 68-7< http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/ojs/index.php/sosyalbilimler/article/view/785 >(Erişim: 2012).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Matbaası.
 • YÖK. (2006). Eğitim fakültelerinde uygulanacak yeni programlar hakkında açıklama. http://www.yok.gov.tr/component/option.com > (Erişim: 2.11.2012)
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ebubekir ÇAKMAK- Filiz CİVELEK

Bibtex @ { esosder82844, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {12}, pages = {349 - 367}, doi = {}, title = {SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ MEB ÖZEL ALAN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {CİVELEK, Ebubekir ÇAKMAK- Filiz} }
APA CİVELEK, E . (2014). SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ MEB ÖZEL ALAN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (47), 349-367. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82844
MLA CİVELEK, E . "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ MEB ÖZEL ALAN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 349-367 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6161/82844>
Chicago CİVELEK, E . "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ MEB ÖZEL ALAN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2014): 349-367
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ MEB ÖZEL ALAN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Ebubekir ÇAKMAK- Filiz CİVELEK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 349 EP - 367 VL - 12 IS - 47 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ MEB ÖZEL ALAN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Ebubekir ÇAKMAK- Filiz CİVELEK %T SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ MEB ÖZEL ALAN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 12 %N 47 %R %U
ISNAD CİVELEK, Ebubekir ÇAKMAK- Filiz . "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ MEB ÖZEL ALAN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 47 (Eylül 2014): 349-367.