Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 48, Sayfalar 1 - 14 2014-09-10

THE EFFECT OF EDUCATIONAL PHILOSOPHY COURSE IN THE VIEW OF PRESERVİCE PRESCHOOL TEACHER'S PHILOSOPHY PREFERENCE AND CRITICAL PEDAGOGY
EĞİTİM FELSEFESİ DERSİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FELSEFİ TERCİHLERİNE VE ELEŞTİREL PEDAGOJİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNE OLAN ETKİSİ

Özge Metin ASLAN [1]

586 2852

The purpose of this research is to reveal the affects of educational philosophy courses, the pre-school teacher training course in the undergraduate program, in the views of prospective teachers' philosophy preference and critical pedagogy. Sample of the study consisted of a total of 70 teacher candidates, undergraduate program in first year, in 2012-2013 Educational year. "Philosophy Preference Assessment" scale developed by Wiles & Bondi (1984,80) and "Principles of Critical Pedagogy Scale" developed by Yılmaz (2009) were used to asses perceptions of teachers' educational philosophies and critical pedagogy. Independent T-test was used to analyze the data. It is found that there are significant differences in the views of teachers' educational philosophy and critical pedagogy after educational philosophy course.
Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenliği lisans programında yer alan eğitim felsefesi dersinin okul öncesi öğretmen adaylarının felsefi tercihlerine ve eleştirel pedagojiye yönelik görüşlerine olan etkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemi 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılında okul öncesi öğretmenliği 1. Sınıf lisans programına devam eden 70 öğretmen adayından oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Wiles ve Bondi (1984) tarafından geliştirilen "Felsefi Tercih Değerlendirme Formu" ve Yılmaz (2009) tarafından geliştirilen "Eleştirel Pedagoji İlkeleri Ölçeği" uygulanmıştır. Verilerin analizinde İlişkili Ölçümler için T Testi kullanılmıştır. Analizler sonucunda; öğretmen adaylarının eğitim felsefesi dersinin sonrasında felsefi tercihlerinin ve eleştirel pedagojiye yönelik görüşlerinin anlamlı bir şekilde farklılaştığı ortaya çıkmıştır.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara. Pegem Yayıncılık.
 • Demirel, Ö. (2002). Eğitimde Program Geliştirme (4. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Doğanay, A. ve Sarı, M. (2003). “İlköğretim Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Eğitim Felsefelerine İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi “Öğretmenlerin Eğitim Felsefeleri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (3), 321-337.
 • Doğanay, A (2011). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Felsefi Bakış Açılarına Etkisi. Eğitim ve Bilim,36(161), 332-348.
 • Ekiz, D. (2005). Sınıf Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımlarına İlişkin Eğilimlerinin Karşılaştırılması. Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-11.
 • Ekiz, D. (2007). Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımları Hakkında Görüşlerinin Farklı Programlar Açısından İncelenmesi. Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-12.
 • Erişen, Y. (2004). Eğitimin Felsefi Temelleri. İlk Günden Başöğretmenliğe içinde Prof.Dr. Ş. Şule Erçetin (Ed). Asil Yayınları, Ankara.
 • Erkılıç, (2008). Felsefi Akımlar ve Eğitim Felsefesi Akımları. Eğitim Sosyolojisi ve Felsefesi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 973. http://home.anadolu.edu.tr/~aboyaci/ders/eb/kaynaklar/T_Erkilic.pdf.
 • Ertürk, S. (1988). Türkiye’de Eğitim Felsefesi Sorunu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 11-16
 • Gutek, G. L. (2001) Eğitimde Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar (2. basım) (Çev: Nesrin Kale). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Karadağ,E. Baloğlu,N. ve Kaya,S. (2009). Okul Yöneticilerinin Eğitim Felsefesi Akımlarını Benimseme Düzeyleri. Kaygı: Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 12, 181-200.
 • Kaygısız, İ. (1997). Eğitim Felsefesi ve Türk Eğitim Sisteminin Felsefi Temelleri. http://felsefe.kku.edu.tr/belgeler/ders/egitim_felsefesi/egitim_felsefesi_akimlari.pdf. McLaren, M. (2011). Okullarda Yaşam. Eleştirel Pedagojiye Giriş. Anı Yayıncılık.
 • Ocak, G. (2004). Eğitim Programlarına Felsefi ve Kültürel Temelin Etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.1 (1)
 • Özdemir, Ç. (2006). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ekinoks.
 • Patel, M. S. (1965). The Educational Philosophy Of Mahatma Gandhi. Ahmedabad: Navajivan Publishing House.
 • Sarpkaya, R. (2004). Eğitimin Felsefi Temelleri. Eğitim Bilimine Giriş. (Ed. C. Celep). Ankara. Anı Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (2005). Eğitim Felsefesi (7. basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Yılmaz, K. (2009). Elementary school teachers’ views about the critical pedagogy. The AsiaPacific Education Researcher, 18 (1), 139–149.
 • Yılmaz, K. ve Altınkurt Y. (2011). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Pedagoji ile İlgili Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3), 195-213.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özge Metin ASLAN

Bibtex @ { esosder82845, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {1 - 14}, doi = {10.17755/esosder.73598}, title = {EĞİTİM FELSEFESİ DERSİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FELSEFİ TERCİHLERİNE VE ELEŞTİREL PEDAGOJİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNE OLAN ETKİSİ}, key = {cite}, author = {ASLAN, Özge Metin} }
APA ASLAN, Ö . (2014). EĞİTİM FELSEFESİ DERSİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FELSEFİ TERCİHLERİNE VE ELEŞTİREL PEDAGOJİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNE OLAN ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (48), 1-14. DOI: 10.17755/esosder.73598
MLA ASLAN, Ö . "EĞİTİM FELSEFESİ DERSİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FELSEFİ TERCİHLERİNE VE ELEŞTİREL PEDAGOJİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNE OLAN ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 1-14 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6162/82845>
Chicago ASLAN, Ö . "EĞİTİM FELSEFESİ DERSİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FELSEFİ TERCİHLERİNE VE ELEŞTİREL PEDAGOJİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNE OLAN ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTİM FELSEFESİ DERSİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FELSEFİ TERCİHLERİNE VE ELEŞTİREL PEDAGOJİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNE OLAN ETKİSİ AU - Özge Metin ASLAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.73598 DO - 10.17755/esosder.73598 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 13 IS - 48 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.73598 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.73598 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi EĞİTİM FELSEFESİ DERSİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FELSEFİ TERCİHLERİNE VE ELEŞTİREL PEDAGOJİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNE OLAN ETKİSİ %A Özge Metin ASLAN %T EĞİTİM FELSEFESİ DERSİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FELSEFİ TERCİHLERİNE VE ELEŞTİREL PEDAGOJİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNE OLAN ETKİSİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 48 %R doi: 10.17755/esosder.73598 %U 10.17755/esosder.73598
ISNAD ASLAN, Özge Metin . "EĞİTİM FELSEFESİ DERSİNİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FELSEFİ TERCİHLERİNE VE ELEŞTİREL PEDAGOJİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNE OLAN ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 48 (Eylül 2014): 1-14. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.73598