Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 49, Sayfalar 1 - 15 2014-09-10

THE EFFECT OF PHONEMIC TEXT DICTATION PRACTICES ON A2 LEVEL STUDENTS' WRITING SKILLS
SESBİRİMSEL METİN DİKTESİ UYGULAMALARININ A2 DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Gökhan ÇETİNKAYA [1] , Ergün HAMZADAYI [2]

412 567

Abstract The aim of this study was to determine whether phonemic text dictation is effective or not on putting in practice the students' knowledge about writing behaviors. The study was conducted on 18 A2 level (according to the European language portfolio) students. 10 students who participated in pre-applications and post applications were included in the study. Experimental design was used in the study. The gathered data were analyzed by employing the techniques of content analysis, frequency and percentage. According to the results of the study, it is determined that there is a total of 60 percent improvement at vowels, 65 percent improvement at consonants and 65 percent improvement at writing suffixes on denominative and deverbative words in favor of post application between pre and post applications in terms of mistakes students made during the implementation of writing. Consequently, phonemic text dictations were very effective for students' performance on writing vowels, consonants and suffixes on denominative and de-verbative words. Key Words: Dictation, phonemic text dictation, writing education
Bu araştırmanın temel amacı, öğrencilerin bilgi düzeyindeki yazma davranışlarını uygulama düzeyine çıkarabilmelerinde sesbirimsel metin diktesi uygulamalarının etkili olup olmadığını belirlemektir. Araştırma, Gaziantep Üniversitesi Tömer'de öğrenim görmekte olan Avrupa Dil Portfolyosu'na göre A2 düzeyindeki 18 kişiden oluşan bir sınıfta gerçekleştirilmiş olup bu öğrencilerden ön-test ve son-test uygulamalarına katılan 10 öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışmada deneysel desen kullanılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi, frekans ve yüzde istatistikleriyle çözümlenmiştir. Araştırmanın verilerinden elde edilen bulgular, öğrencilerin ön-uygulama ve son-uygulamaları arasında son uygulama lehine isim ve fiil soylu sözcüklerdeki ünlü ses yanlışları açısından %60'lık, ünsüz ses yanlışları açısından %65'lik ve bu sözcüklere gelen eklerin yazımındaki yanlışlar açısından %65'lik bir düzelmenin gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, sesbirimsel metin diktesi uygulamaları öğrencilerin ünlü ve ünsüz sesler ile sözcüklere gelen ekleri (şahıs, zaman, iyelik) doğru kullanabilmeleri açısından önemli ölçüde katkılar sağlamıştır.
 • Alkire, S. (2002). Dictation As a Language Device. The Internet TESL. Journal, Vol Iiii, No 3. Aygüneş, M.(2007). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretilmesinde Okuma Becerisi Geliştirme Yolları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Ün. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Brown,H. D. (2001). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy.New York:Longman.
 • Brown, H. D. & Abeywickrama, P. (2010). Language Assessment: Principless and Classroom Practices. New York: Longman.
 • Bölükbaş, F. (2011). Arap öğrencilerin Türkçe yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/3, 1357-1367.
 • Büyükikiz, K.K. ve Hasırcı, S. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin yazılı anlatımlarının yanlış çözümleme yaklaşımına göre değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 51-62.
 • Çakır, İ. (2010). Yazma Becerisinin Kazanılması Yabancı Dil Öğretiminde Neden Zordur? Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(28), 165-176.
 • Ezenwosu, N., E. (2011). Dictation as a Veritable Tool for Language Proficiency on Project Educational Reform in Nigeria. An International Multidisciplinary Journal, Ethiopia Vol. 5 (6), Serial No. 23, 18-25
 • Kavaliauskienė, G., & Darginavičienė, I. (2009). Dictation in the ESP classroom: A tool to improve language proficiency. ESP World, 8(2). http://www.espworld.info/Articles_23/issue_23.htm (E.T. 01.11.2013)
 • Kılınç, A. Ve Tok, M. (2012). Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma Öğretimi. Aziz Kılınç ve Abdullah Şahin (Ed.), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (2. Baskı) içinde (s. 254-280). Ankara: Pegem Akademi.
 • Liao, Y. (2012). The Effects of Integrating Dicto-Gloss Into Sentence Writing Instruction On Junior High School Students’ English Writing Performance. Unpublished Masters’ Thesis: National Taiwan University of Science and Technology.
 • Meral, H.M. (2011). Türkçe Ardıl Gönderim İlişkisi. Dilbilim, Vol. 2, Issue 2, 9-32.
 • Montalvan, R. (1990). Dictation updated: Guidelines for Teacher-training Workshops. http://dosfan.lib.uic.edu/usia/E-USIA/education/engteaching/intl/pubs/dictatn.htm (E.T. 0205-2013)
 • Tavşancıl, E., Aslan, A. E. (2001). Sözel Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri (1.Basım). İstanbul: Yeni Çizgi Yayın Dağıtım.
 • Touchie, H., Y. (1986). Second Language Learning Errors: Their Types, Causes and Treatment. JALT Journal, 8(1):75-80.
 • Yağmur Şahin, E. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Ek Yanlışları. Tarih Okulu Dergisi (TOD), Yıl 6, Sayı XV, 433-449.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gökhan ÇETİNKAYA

Yazar: Ergün HAMZADAYI

Bibtex @ { esosder82859, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {1 - 15}, doi = {10.17755/esosder.84853}, title = {SESBİRİMSEL METİN DİKTESİ UYGULAMALARININ A2 DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {ÇETİNKAYA, Gökhan and HAMZADAYI, Ergün} }
APA ÇETİNKAYA, G , HAMZADAYI, E . (2014). SESBİRİMSEL METİN DİKTESİ UYGULAMALARININ A2 DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (49), 1-15. DOI: 10.17755/esosder.84853
MLA ÇETİNKAYA, G , HAMZADAYI, E . "SESBİRİMSEL METİN DİKTESİ UYGULAMALARININ A2 DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 1-15 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6163/82859>
Chicago ÇETİNKAYA, G , HAMZADAYI, E . "SESBİRİMSEL METİN DİKTESİ UYGULAMALARININ A2 DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - SESBİRİMSEL METİN DİKTESİ UYGULAMALARININ A2 DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AU - Gökhan ÇETİNKAYA , Ergün HAMZADAYI Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.84853 DO - 10.17755/esosder.84853 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 13 IS - 49 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.84853 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.84853 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SESBİRİMSEL METİN DİKTESİ UYGULAMALARININ A2 DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %A Gökhan ÇETİNKAYA , Ergün HAMZADAYI %T SESBİRİMSEL METİN DİKTESİ UYGULAMALARININ A2 DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 49 %R doi: 10.17755/esosder.84853 %U 10.17755/esosder.84853
ISNAD ÇETİNKAYA, Gökhan , HAMZADAYI, Ergün . "SESBİRİMSEL METİN DİKTESİ UYGULAMALARININ A2 DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 49 (Eylül 2014): 1-15. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.84853