Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 49, Sayfalar 35 - 49 2014-09-10

ŞEHRISTANI'YE GÖRE KELAMI PROBLEMLERIN MENŞEI
THE ORIGIN OF KALAMI PROBLEMS ACCORDING TO SHAHRISTANI

Ersan ÖZTEN [1]

306 498

Öz Bu makalede Şehristânî'nin insanlık tarihinde ilk kelamî problemin ne zaman ve nasıl ortaya çıktığına dair görüşlerini ele almaya çalışacağız. Kelam kaynaklarımız kelam konularını genellikle İslam tarihinde teşekkül eden fırkaların bir tartışma alanı olarak ele almaya özen gösterirler. Şehristânî, ilk kelamî problemi çok daha gerilere götürerek farklı bir ontolojik düzlemde tartışır. Şehristânî mahlûkat arasındaki ilk kelamî problemi İblis'in Hz. dem'e secde emrine karşı çıkarak asi olmasına ve sonrasında Allah'ın yaratmasındaki hikmetlerle alakalı meleklere söylediği yedi şüpheye dayandırır. Ona göre bu yedi şüphe insanlık tarihi boyunca ortaya çıkacak tüm şüphelerin mayasıdır. Anahtar Kelimeler: Şehristânî, İblis, ilk şüphe Key Words: Shahristani, Iblis, first doubt .
Abtract In this article, we will try to explain the views of Shahristani about how and when the first Kalami problem arose. In general, our Kalami resources tend to discuss the subjects of Kalam as a field of discussion of the Islamic schools that have originated in the history of Islam. Shahristani discusses the first Kalami problem, taking them further back, at a different ontological level. Shahristani attributes the first Kalami problem to the seven doubts that God told the angels about, regarding the reasons why Iblis rejected the command of Allah to bow down to Adam and why God created human beings. According to him, it is the origin of all doubts that will arise throughout human history. Key Words: Shahristani, Iblis, first doubt .
  • Ateş, Orhan, Günümüz Oman İbâdiyesi, Basılmamış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, 2007. Aydın, M. Sait, Din Felsefesi, İzmir, 1970.
  • Bilmen, Ömer Nasuhi, Muvazzaf İlm-i Kelam, İstanbul, tsz. Cürcânî, es- Seyyid Ali b. Muhammed, Şerhu’l-Mevâkıf, Kahire, 1311.
  • Dalkıran, Sayın, “Yetmişüç Fırka Hadisi ve Düşündürdükleri”, EKEV Akademi Dergisi, c. 1, sy. 1,Ankara, Kasım 1997
  • Ebû Dâvûd, Sünen, (thk. Kemal Yusuf Hut) Lübnan, 1988.
  • Ess, Josef Van, “İslam Kelamının Kökeni” (trc. Saban Ali Düzgün), AÜİFD, XLI Ezkevî, Serhan b. Serhan Elbu Ali’, Kesfu’l-Gumme el-Camiu-Li Ahbari;l-Ummeti, Muscat, 20 Hakyemez, Cemil, İtikadi Mezheplerin Görüşlerini Hadislerle Temellendirme Gayretleri, Gazi Üniversitesi, Çorum İlahiyat Fak. Dergisi II, sayı IV, 2003.
  • İbn Kesîr, el Bidaye ve’-Nihaye, Daru Sadât, Beyrut 2005. el-Îcî, Adudiddîn, Mevâkif fi İlm-i Kelâm, İstanbul, 1279.
  • Şehristânî, Ebul’l-Feth Muhammed b. Abdülkerîm, el-Milel ve’n-Nihal, Beyrut, 1975.
  • Taberî, Tarîh, Daru Sadât, Beyrut, 2005.
  • Tahânevî M. Alî, Keşşafu Istılâhâti’l-Funûn, Kahire, 1963.
  • Watt, W. Montgomery, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri, ( trc. E. Ruhi Fığlalı), Ankara, 198
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ersan ÖZTEN

Bibtex @ { esosder82860, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {35 - 49}, doi = {10.17755/esosder.49930}, title = {ŞEHRISTANI'YE GÖRE KELAMI PROBLEMLERIN MENŞEI}, key = {cite}, author = {ÖZTEN, Ersan} }
APA ÖZTEN, E . (2014). ŞEHRISTANI'YE GÖRE KELAMI PROBLEMLERIN MENŞEI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (49), 35-49. DOI: 10.17755/esosder.49930
MLA ÖZTEN, E . "ŞEHRISTANI'YE GÖRE KELAMI PROBLEMLERIN MENŞEI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 35-49 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6163/82860>
Chicago ÖZTEN, E . "ŞEHRISTANI'YE GÖRE KELAMI PROBLEMLERIN MENŞEI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 35-49
RIS TY - JOUR T1 - ŞEHRISTANI'YE GÖRE KELAMI PROBLEMLERIN MENŞEI AU - Ersan ÖZTEN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.49930 DO - 10.17755/esosder.49930 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 49 VL - 13 IS - 49 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.49930 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.49930 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ŞEHRISTANI'YE GÖRE KELAMI PROBLEMLERIN MENŞEI %A Ersan ÖZTEN %T ŞEHRISTANI'YE GÖRE KELAMI PROBLEMLERIN MENŞEI %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 49 %R doi: 10.17755/esosder.49930 %U 10.17755/esosder.49930
ISNAD ÖZTEN, Ersan . "ŞEHRISTANI'YE GÖRE KELAMI PROBLEMLERIN MENŞEI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 49 (Eylül 2014): 35-49. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.49930