Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 49, Sayfalar 31 - 54 2014-09-10

A META-SYNTHESIS STUDY RELATING TO PROFESSIONAL DEVELOPMENT, EXHAUSTION, and JOB SATISFACTION of EDUCATIONAL SUPERVISORS
EĞİTİM DENETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM, TÜKENMİŞLİK ve İŞ DOYUMUNA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

Cemal AKÜZÜM [1] , Fatma ÖZMEN [2]

375 506

The aim of that study is, to determine the state of educational supervisors in regard with their exhaustion, job satisfaction, and professional development, based on the research results done between 1996-2012, considering the primary schools in Turkey. Therefore, to synthesize the qualitative and quantitative research results, a meta-synthesize method as a qualitative research design, was used in that study. The theses and dissertations carried out on the specified subject were scrutinized along with the inclusion and exclusion processes, and ultimately 8 studies were included in the study. The findings obtained in those researches were analyzed and synthesized according to meta-synthesis steps; and meta-synthesis study was achieved within the determined themes. In terms of exhaustion, job satisfaction, and professional development, the obtained findings revealed that supervisors experienced exhaustion and job satisfaction at low and medium levels. In addition, the expertise levels of supervisors through supervision process were found at medium level according to the perceptions of supervisors and teachers. Some suggestions were given along with the obtained results.
Bu araştırmanın amacı, Türkiye'deki ilköğretim okulları dikkate alınarak, eğitim denetmenlerin mesleki gelişim, tükenmişlik ve iş doyumuna ilişkin mevcut durumunu, 1996-2012 yılları arasında yapılan araştırma sonuçlarından yola çıkarak ortaya koymaktır. Dolayısıyla bu araştırmada, hem nicel hem de nitel araştırma bulgularını sentezlemek için nitel araştırma deseni olan "meta-sentez" araştırma yöntemi kullanılmıştır. Belirlenen konuda gerçekleştirilmiş yüksek lisans ve doktora tezleri, dahil edilme ve hariç tutulma işlemleri eşliğinde taranmış ve sonuçta 8 yüksek lisans ve doktora çalışması araştırma kapsamına alınmıştır. Bu tezlerde ulaşılan bulgular, meta-sentez araştırma yönteminin içerdiği aşamalar çerçevesinde analiz ve sentez süreçlerinden geçirilerek, belirlenen temalar dahilinde meta sentez çalışması gerçekleştirilmiştir. Mesleki gelişim, tükenmişlik ve iş doyumu açısından, araştırmada ulaşılan sonuçlar, denetmenlerin genellikle "düşük" veya "orta" düzeylerde bir mesleki tükenmişlik yaşadıkları ve genel iş tatminlerinin de "düşük" veya "orta" düzeylerde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, denetmenlerin denetim sürecindeki uzmanlık düzeylerine ilişkin öğretmen ve denetmen algılarının "orta" düzeyde olduğu saptanmıştır. Ulaşılan sonuçlar eşliğinde birtakım önerilere yer verilmiştir.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cemal AKÜZÜM

Yazar: Fatma ÖZMEN

Bibtex @ { esosder82861, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {31 - 54}, doi = {10.17755/esosder.88173}, title = {EĞİTİM DENETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM, TÜKENMİŞLİK ve İŞ DOYUMUNA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {ÖZMEN, Fatma and AKÜZÜM, Cemal} }
APA AKÜZÜM, C , ÖZMEN, F . (2014). EĞİTİM DENETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM, TÜKENMİŞLİK ve İŞ DOYUMUNA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (49), 31-54. DOI: 10.17755/esosder.88173
MLA AKÜZÜM, C , ÖZMEN, F . "EĞİTİM DENETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM, TÜKENMİŞLİK ve İŞ DOYUMUNA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 31-54 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6163/82861>
Chicago AKÜZÜM, C , ÖZMEN, F . "EĞİTİM DENETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM, TÜKENMİŞLİK ve İŞ DOYUMUNA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 31-54
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTİM DENETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM, TÜKENMİŞLİK ve İŞ DOYUMUNA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI AU - Cemal AKÜZÜM , Fatma ÖZMEN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.88173 DO - 10.17755/esosder.88173 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 54 VL - 13 IS - 49 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.88173 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.88173 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi EĞİTİM DENETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM, TÜKENMİŞLİK ve İŞ DOYUMUNA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI %A Cemal AKÜZÜM , Fatma ÖZMEN %T EĞİTİM DENETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM, TÜKENMİŞLİK ve İŞ DOYUMUNA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 49 %R doi: 10.17755/esosder.88173 %U 10.17755/esosder.88173
ISNAD AKÜZÜM, Cemal , ÖZMEN, Fatma . "EĞİTİM DENETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM, TÜKENMİŞLİK ve İŞ DOYUMUNA İLİŞKİN BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 49 (Eylül 2014): 31-54. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.88173