Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 49, Sayfalar 55 - 83 2014-09-10

Y GENERATION AND FACEBOOK: A RESEARCH ON THE USE HABITS OF FACEBOOK OF Y GENERATION
Y KUŞAĞI VE FACEBOOK: Y KUŞAĞININ FACEBOOK KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Mihalis KUYUCU [1]

552 1108

Abstract In this study there has been a research on the usage of Facebook for the generation that was born between 1979 and 1989 which is called as Y Generation. In the first part of the study a conceptual research for the concept of Y generation was done and it the specifications of this generation through the light of the current researches done until now were shown. In the second part of the study there has been a research which gave reliable results on how the Y generation uses Facebook. On the research there has been also an evaluation on the idea of 'Facebook makes dependence' by the side of the Y generation and there has been found a result that Y generation doesn't full accept that Facebook makes dependence. In the final stage of the research there has been an evaluation for Y generation's use of Facebook according to age and sex and there has been a determination that this generation should be divided in to two subparts according to the technological and internet developments during their period. Key Words: Y Generation, Facebook, Social Media, New Media
Bu çalışmada 1979 ile 1999 yılları arasında doğan ve Y kuşağı olarak adlandırılan yeni nesil gençlerin sosyal medya ağı Facebook'u kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde kuşaklar ile ilgili kavramsal tarama yapılmış ve Y kuşağının özellikleri yapılan güncel saha araştırmalarına paralel olarak tanımlanmıştır. İkinci bölümde gelecekte dünyaya yön veren nesil olarak adlandırılan Y kuşağının Facebook'u kullanım biçimleri üzerine araştırma yapılmıştır. Güvenilir sonuçlar veren araştırmada Y kuşağının Facebook kullanma nedenleri araştırılmıştır. Araştırmada ayrıca Y kuşağının Facebook için iddia konusu olan 'bağımlılık yaratıyor' yargısına yönelik görüşleri değerlendirilmiş ve Y kuşağının bu yargıya cinsiyet ve yaşa göre yüzde yüz bir katılım sağlamadıkları tespit edilmiştir. Araştırmanın son bölümüne Y kuşağının Facebook adlı sosyal ağı kullanım biçimlerinin yaşa ve cinsiyete göre farklılıkları tespit edilmiş ve kuşak üyelerinin ait oldukları dönemde yaşanan teknolojik ve internet mecrasında yaşanan gelişmelere paralel olarak iki alt gruba ayrılması gerektiği vurgulanmıştır.
 • Akar,E. (2010). Sosyal Medya Pazarlaması: Sosyal Webde Pazarlama Stratejileri.Ankara:Eflatun Basım.
 • Akşam Gazetesi (2013). http://www.aksam.com.tr/yasam/nedir-bu-y-kusagi-modern-hippilermi-peter-pan-mi/haber-213751
 • Atasoy, B. (2013). Facebook ilk defa Fortune 500 Listesinde, http://www.socialmedia.co , Erişim Tarihi : 04.09.2013.
 • Baltaş, Z. (2011). Kurum içi Koçluk , İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Bloomberg Businessweek Türkiye (2013). 1982 -….. Kuşağı, 20 Ocak - 02 Şubat 2013.
 • Boyd,D.M. Ve Ellison,N.B. (2008). Social Network Sites: Definition, History and and Scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication,13(1),210-230.
 • Bozkurt,A. (2010). Siyasiler Sosyal Medya Rüzgarının Farkında, Bilişim, Yıl:38, Sayı:27. Broadbridge,A. , Maxwell, G.A Ogden, S.M., (2007). Experiences perceptions and expectations of retail employement for Generation Y , Career Development International, Volume 12, No:6.
 • Büyüköztürk,Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, Ankara: Pegam Yayınları.
 • Çatalkaya, C. (2013). 'A'dan Z'ye Y Kuşağı', Kigem Gelişim Merkezi, http://www.kigem.com , 02013.
 • Dijital Ajanslar (2013). http://www.dijitalajanslar.com/y-kusagi , 04.09.2013
 • Edelman (2013). 8095 Araştırma Raporu.
 • Ergil,D. (2013). Y Kuşağı Yazısı, Bugün Gazetesi 04 Temmuz 2013.
 • Evans,D. (2008). Social Media Marketing: An Hour A Day. Kanada:Sybex.
 • Ipsos (2013). Ayna: Onlar Y Kuşağı Araştırması, UU Kalitatif Araştırmalar Birimi.
 • Kalaycı, Ş. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri , Ankara: Asil Dağıtım.
 • Kara,T. (2012). Sosyal Medya Akademi,İstanbul: Beta Yayınları.
 • Kariyer Atölyesi (2013). http://www.kariyeratolyesi.com/kusak-nedir-kusaklar-kaca-ayrilirkusaklarin-ozellikleri-nelerdir , 05.09.2013
 • Kılıç, S,M. (2012). XYZ Kuşağı, Yeni Şafak ,15 Aralık 2012.
 • Kotler ,P. Ve Armstrong, G. (2004). Principles of Marketing, 10. Baskı , New Jersey: Prentice Hell.
 • Lower, J. (2008). Brace Yourself Here Comes Generation Y. Critical Care Nurse, 28 (5), 80,8
 • Marketing Türkiye (2013). Y Kuşağının Markalardan Beklentisi Azalıyor, 1 Mart 2013.
 • Para Ekonomi Dergisi (2013). İş Dünyasının Tatlı Belası Y Kuşağı, 16-22 Haziran 2013.
 • Queen, M,M. (2011). Ict Summit Eurasia- Bilişim Zirvesi Konuşması, Ekim 2011.
 • SilverPop (2013). En Popüler 20 Sosyal Ağ , http://sosyalmedya.co/en-populer-20-sosyal-aginfografik/ Erişim Tarihi: 12.08.2013.
 • Solis,B. (2011). Engage! The Complete Guide for Brands and Business to Build, Cultivate and Measure in the New Web, New Jersey: John Wiley and Sons.
 • Straus,W. , Howe, N. (1992). "Generations: The History of America's Future", 1584-2069, Quill.
 • TDK (2013). http://www.tdkterim.gov.tr , 09.06.2013.
 • Tufur, M. (2013). Türkiye'nin Y Kuşağı , Media Cat Dergisi, Mayıs 2013.
 • Usta,A. (2012). Yeni Kuşağı Anlamak, Bloomberg Businessweek Türkiye, 16-22 Aralık 20
 • Williams,C.K. Ve Page, A.R. (2011). Marketing to the Generations, Journal of Behavioral Studies in Business, 3, 3-11
 • Youth Research (2013). Yeni ekonominin Tüketiciler ile Markalar Arasındaki İlişki, Sabah Gazetesi,28.07.2013.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mihalis KUYUCU

Bibtex @ { esosder82862, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {55 - 83}, doi = {10.17755/esosder.75785}, title = {Y KUŞAĞI VE FACEBOOK: Y KUŞAĞININ FACEBOOK KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {KUYUCU, Mihalis} }
APA KUYUCU, M . (2014). Y KUŞAĞI VE FACEBOOK: Y KUŞAĞININ FACEBOOK KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (49), 55-83. DOI: 10.17755/esosder.75785
MLA KUYUCU, M . "Y KUŞAĞI VE FACEBOOK: Y KUŞAĞININ FACEBOOK KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 55-83 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6163/82862>
Chicago KUYUCU, M . "Y KUŞAĞI VE FACEBOOK: Y KUŞAĞININ FACEBOOK KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 55-83
RIS TY - JOUR T1 - Y KUŞAĞI VE FACEBOOK: Y KUŞAĞININ FACEBOOK KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Mihalis KUYUCU Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.75785 DO - 10.17755/esosder.75785 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 83 VL - 13 IS - 49 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.75785 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.75785 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Y KUŞAĞI VE FACEBOOK: Y KUŞAĞININ FACEBOOK KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Mihalis KUYUCU %T Y KUŞAĞI VE FACEBOOK: Y KUŞAĞININ FACEBOOK KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 49 %R doi: 10.17755/esosder.75785 %U 10.17755/esosder.75785
ISNAD KUYUCU, Mihalis . "Y KUŞAĞI VE FACEBOOK: Y KUŞAĞININ FACEBOOK KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 49 (Eylül 2014): 55-83. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.75785