Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 49, Sayfalar 84 - 103 2014-09-10

THE POSSIBLE REASONS AND ALTERNATIVE UNDERSTANDINGS OF UNIVERSITY STUDENT TEACHERS IN DIFFERENT PROGRAMMES ABOUT "BIODIVERSITY" CONCEPT
FARKLI PROGRAMLARDA OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ "BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK" KAVRAMINA YÖNELİK ALTERNATİF ANLAYIŞLARI VE OLASI NEDENLERİ

İlhan TURAN [1] , Selami YANGIN [2]

385 631

Abstract The aim of this research brought to light alternative understanding regarding "biodiversity concept" of pre-service teacher enrolled in different departments at education faculty in terms of variant variables. The descriptive methods based on quantitative research paradigms were used in this research. With aim of determining the cognitive levels of university students related to "biodiversity concept" the measuring instruments developed by Selvi (2007) utilizing from literature were applied to pre-service students. The measurement instruments were applied to a total of 585 pre-service teachers in the departments of Science Education, Social Science Education, Mathematics Education and Primary Education of Education Faculty, Recep Tayyip Erdogan University. T-test and one-way variance were used in data analyses. In addition to these to determine the direction of the difference were also used the Scheffe test from post-hoc tests. In a result of analysis, it was seen that the pre-service teacher had some cognitive misconceptions regarding biodiversity concept. According to the data being obtained this study, family and social environmental are knowledge resources in which cognitive scores are the lowest. As a result, this research brought to light that pre-service teacher thought as future's teachers in different branches had not cognitive understanding on biodiversity concept on enough level. Key Words: Prospective teachers, biodiversity, cognitive understandings
Bu araştırmanın amacı Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan farklı programlardaki öğretmen adaylarının "biyolojik çeşitlilik" kavramı ile ilgili alternatif anlayışlarını çeşitli değişkenler bakımından ortaya koymaktır. Araştırmada durum tespitine yönelik, nicel araştırma paradigmasına dayanan betimsel (tarama) yöntem kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik kavramı hakkındaki bilişsel anlayışlarının belirlenmesi amacı ile Selvi (2007) tarafından geliştirilen ölçme aracı uyarlanmıştır. Ölçme aracı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin Sınıf Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarına devam eden toplam 585 öğretmen adayına uygulanmıştır. Verilerin analizi için t-testi, tek yönlü varyans analizi ve varyans analizinde farkın yönünü belirlemek için ise, post-hoc testlerinden Sheffe testi kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğretmen adaylarının bu çalışmada ele alınan biyolojik çeşitlilik kavramı ile ilgili bazı yanlış öğrenmelerinin olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre aile ve sosyal çevre biyoçeşitlilik konusunda bilişsel puanların en düşük olduğu bilgi kaynaklarıdır. Sonuç olarak bu araştırma, farklı programlardaki geleceğin öğretmenleri olarak düşünülen öğretmen adaylarının biyolojik çeşitlilik kavramı üzerinde yeterli düzeyde bilişsel anlayışlara sahip olmadığını ortaya koymuştur.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İlhan TURAN

Yazar: Selami YANGIN

Bibtex @ { esosder82863, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {84 - 103}, doi = {10.17755/esosder.10368}, title = {FARKLI PROGRAMLARDA OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ "BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK" KAVRAMINA YÖNELİK ALTERNATİF ANLAYIŞLARI VE OLASI NEDENLERİ}, key = {cite}, author = {TURAN, İlhan and YANGIN, Selami} }
APA TURAN, İ , YANGIN, S . (2014). FARKLI PROGRAMLARDA OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ "BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK" KAVRAMINA YÖNELİK ALTERNATİF ANLAYIŞLARI VE OLASI NEDENLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (49), 84-103. DOI: 10.17755/esosder.10368
MLA TURAN, İ , YANGIN, S . "FARKLI PROGRAMLARDA OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ "BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK" KAVRAMINA YÖNELİK ALTERNATİF ANLAYIŞLARI VE OLASI NEDENLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 84-103 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6163/82863>
Chicago TURAN, İ , YANGIN, S . "FARKLI PROGRAMLARDA OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ "BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK" KAVRAMINA YÖNELİK ALTERNATİF ANLAYIŞLARI VE OLASI NEDENLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 84-103
RIS TY - JOUR T1 - FARKLI PROGRAMLARDA OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ "BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK" KAVRAMINA YÖNELİK ALTERNATİF ANLAYIŞLARI VE OLASI NEDENLERİ AU - İlhan TURAN , Selami YANGIN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.10368 DO - 10.17755/esosder.10368 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 103 VL - 13 IS - 49 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.10368 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.10368 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi FARKLI PROGRAMLARDA OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ "BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK" KAVRAMINA YÖNELİK ALTERNATİF ANLAYIŞLARI VE OLASI NEDENLERİ %A İlhan TURAN , Selami YANGIN %T FARKLI PROGRAMLARDA OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ "BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK" KAVRAMINA YÖNELİK ALTERNATİF ANLAYIŞLARI VE OLASI NEDENLERİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 49 %R doi: 10.17755/esosder.10368 %U 10.17755/esosder.10368
ISNAD TURAN, İlhan , YANGIN, Selami . "FARKLI PROGRAMLARDA OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ "BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK" KAVRAMINA YÖNELİK ALTERNATİF ANLAYIŞLARI VE OLASI NEDENLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 49 (Eylül 2014): 84-103. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.10368