Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 49, Sayfalar 150 - 170 2014-09-10

SCALE OF ATTITUDES TOWARDS USING STUDENT-CENTERED TEACHING METHODS AND TECHNIQUES: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Canan KO [1]

364 404

The purpose of this study is to develop a valid and reliable assessment tool that can assess the attitudes of teachers towards using student-centered teaching methods and techniques. Two hundred sixty-four (124 female, 140 male) primary school teachers were included in the study. For the structural validity of the scale, an exploratory and confirmatory factor analysis was conducted with a scale of 27 items with 4 factors. To analyze the reliability of the scale, item-total score correlations, Cronbach's alpha coefficients, and the split half test correlation (Spearman Brown) were calculated. Cronbach's alpha coefficient for the entire scale was calculated to be 0.93 and for the factors it was calculated as follows: valuing 0.94, resisting 0.89, positive effects 0. 90, and cost belief 0.84. The results of the study show that the scale of attitudes towards using student-centered teaching methods and techniques is valid and reliable.
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin öğrenci merkezli öğretim yöntem ve tekniklerini kullanmaya yönelik tutumlarını ölçebilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesidir. Araştırmaya toplam 264 (124'ü kadın, 140'ı erkek) ilköğretim öğretmeni katılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda 27 maddelik 4 faktörlü ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin güvenirliğini incelemek için madde-toplam puan korelasyonları, Cronbach Alpha katsayıları ve iki yarı test korelasyonu (Spearman Brown) katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin tamamı için Cronbach Alpha katsayısı .93, Değer Verme için .94, Direnç Gösterme için .89, Olumlu Etkiler için .90, Maliyet İnancı için .84'tür. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar Öğrenci Merkezli Öğretim Yöntem ve Tekniklerini Kullanmaya Yönelik Tutum Ölçeği'nin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Canan KO

Bibtex @ { esosder82866, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {150 - 170}, doi = {10.17755/esosder.00089}, title = {ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {KO, Canan} }
APA KO, C . (2014). ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (49), 150-170. DOI: 10.17755/esosder.00089
MLA KO, C . "ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 150-170 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6163/82866>
Chicago KO, C . "ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 150-170
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI AU - Canan KO Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.00089 DO - 10.17755/esosder.00089 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 150 EP - 170 VL - 13 IS - 49 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.00089 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.00089 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %A Canan KO %T ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 49 %R doi: 10.17755/esosder.00089 %U 10.17755/esosder.00089
ISNAD KO, Canan . "ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ KULLANMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 49 (Eylül 2014): 150-170. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.00089