Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 49, Sayfalar 221 - 232 2014-09-10

VIEWS OF ACADEMIC STAFF ABOUT COMMUNITY SERVICE APPLICATIONS COURSE IN IMPROVING SOCIAL RESPONSIBILITY UNDERSTANDING
SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİNDE TOPLUMA HİZMET UYGULAMLARI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

Hüseyi Fazlı ERGÜL [1] , Mehmet KURTULMUŞ [2]

469 1354

Abstract Social responsibility is a phenomenon shaping human behaviour. Individuals acting with awareness for social responsibility pay attention to the effects of their behaviours on society and environment. In that sense, responsible for preparing the students for life, the teachers being improved in terms of social responsibility awareness will enable them to act in a socially responsible manner. Thus, it is important to create and improve social responsibility awareness for teachers during the pre-service education. The study aims to determine the views of academic staff about community service applications course at the point of that the teacher candidates gain permanent social responsibility consciousness and improve it. Purposeful sampling method is used for this qualitative research. Participants are composed of lecturers teaching Community Service Practices course. Data of the study gathered using a structured interview form. At the end of this research, the necessity this application that education faculties must place social responsibility in their mission and vision and organize activities for giving social responsibility to students has been determined. Key Words: Teacher Education, Sociel Responsibility, Community Service Pracitces.
Sosyal sorumluluk, bireylerin davranışlarını şekillendiren bir olgudur. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bireyler davranışlarının toplum veya çevre üzerinde olabilecek etkilerini de dikkate alırlar. Bir anlamda, çocukları yaşama hazırlamakla sorumlu olan öğretmenlerin sosyal sorumluluk bilincinin gelişmiş olması, onların mesleki yaşamlarında sosyal sorumluluk duygusuyla hareket etmesini sağlayacaktır. Bu bakımdan, öğretmenlerde henüz eğitim sürecindeyken sosyal sorumluluk bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi önem arz etmektedir. Araştırmada, öğretmen adaylarının kalıcı sosyal sorumluluk bilincini kazanmaları ve geliştirmeleri için eğitim sürecinde yapılabilecekleri belirlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemine göre örgülenen bu çalışmada, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar bir eğitim fakültesinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersini veren öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Veriler yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır.
 • Bozdağ, M. (2008). Sevgi Zekâsı. İstanbul: Yakamoz Yayıncılık.
 • Dewey, J. (2010). Okul ve Toplum. (Çeviri: Başman, H. Avni). Pegem Akademi Yayınları. Ankara. Ercan, B. (2009). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sosyal Sorumluluk Anlayış Ve Uygulamaları Antalya Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Erciyes Üniversitesi. Topluma Hizmet Uygulamaları Rehberi. (2008). http://fatihegitim.files.wordpress.com/2011/02/thu-erciyes.pdf (Erişim: 01.10.2013)
 • Hotamışlı, M., Çağ, A., Menteşe, A. ve Yörük, E. (2010). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilinci: Afyon Kocatepe Üniversitesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. Güz-2010 Cilt:9 Sayı:34 (280-299) www.esosder.org
 • M., Çağ, A., Menteşe, A. ve Yörük, E. (2010). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilinci: Afyon Kocatepe Üniversitesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. www.esosder.org . Cilt:9 Sayı:34
 • Yılmaz, K. (2006). Örgütlerin Sosyal Sorumlulukları: Kavramsal Bir Çözümleme. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 12
 • Öğülmüş, S. (2006). Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi Çalıştayı. http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/036.pdf . (Erişim: 01.10.2013)
 • Özdemir, M.S. ve Tokcan, H. (2010). Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 30
 • Saran, M., Coşkun, G., İnal Zorel, F. ve Aksoy, Z. (2011). Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi: Ege Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Üzerine Bir Araştırma. Yaşar üniversitesi Dergisi. 22(6) 3732-3747
 • Şirin, H. (2005). Öğrencilerin Sosyal Sorumluluklarının Geliştirilmesinde Öğretmenlerin Rolü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 25. Sayı 1
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık. Töremen, F. (2011). Öğretmen Adaylarının Sorumluluk Eğitimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Kış. Cilt: 11
 • Yeşilyaprak, B. (2006). Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi Çalıştayı. http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/036.pdf . (Erişim Tarihi: 01.10.2013) http://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/egitim/file/thu.pdf (Erişim Tarihi: 24.02.2014)
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hüseyi Fazlı ERGÜL

Yazar: Mehmet KURTULMUŞ

Bibtex @ { esosder82870, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {221 - 232}, doi = {10.17755/esosder.72162}, title = {SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİNDE TOPLUMA HİZMET UYGULAMLARI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {KURTULMUŞ, Mehmet and ERGÜL, Hüseyi Fazlı} }
APA ERGÜL, H , KURTULMUŞ, M . (2014). SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİNDE TOPLUMA HİZMET UYGULAMLARI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (49), 221-232. DOI: 10.17755/esosder.72162
MLA ERGÜL, H , KURTULMUŞ, M . "SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİNDE TOPLUMA HİZMET UYGULAMLARI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 221-232 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6163/82870>
Chicago ERGÜL, H , KURTULMUŞ, M . "SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİNDE TOPLUMA HİZMET UYGULAMLARI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 221-232
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİNDE TOPLUMA HİZMET UYGULAMLARI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ AU - Hüseyi Fazlı ERGÜL , Mehmet KURTULMUŞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.72162 DO - 10.17755/esosder.72162 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 221 EP - 232 VL - 13 IS - 49 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.72162 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.72162 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİNDE TOPLUMA HİZMET UYGULAMLARI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ %A Hüseyi Fazlı ERGÜL , Mehmet KURTULMUŞ %T SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİNDE TOPLUMA HİZMET UYGULAMLARI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 49 %R doi: 10.17755/esosder.72162 %U 10.17755/esosder.72162
ISNAD ERGÜL, Hüseyi Fazlı , KURTULMUŞ, Mehmet . "SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞININ GELİŞTİRİLMESİNDE TOPLUMA HİZMET UYGULAMLARI DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 49 (Eylül 2014): 221-232. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.72162