Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 49, Sayfalar 233 - 252 2014-09-10

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF ATTITUDES TOWARDS DATING VIOLENCE SCALES
FLÖRTTE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEKLERİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Ahmet YUMUŞAK [1] , Rukiye ŞAHİN [2]

613 866

ABSTRACT: In this study, The Attitudes towards Dating Violence Scales was adapted into Turkish and their validity and reliability were determined. The sample of the study was determined through random sampling method from students of a Middle Black Sea Region University in 2012-2013 academic years. "The Attitudes towards Dating Violence Scales" were developed by Price, Byers and Dating Violence Research Team (1999) on the purpose of determining the male and female participants' attitudes towards physical, psychological and sexual violence in dating. The scales are in the form of five points likert scale and "1" corresponds to "strongly disagree" while "5" corresponds to "strongly agree". The scales consist of "the Attitudes towards Male Psychological Dating Violence Scale", "the Attitudes towards Male Physical Dating Violence Scale", "the Attitudes towards Female Psychological Dating Violence Scale" and "the Attitudes towards Female Physical Dating Violence Scale". The high points obtained from the scales means that the acceptance of dating violence level is high (Price, E.L; Byers, E.S; Dating Violence Research Team, 1999). The exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were performed in order to determine the validity and reliability of the scale. The findings are as follows: the value of cronbach's alpha for the Attitudes Towards Male Psychological Dating Violence Scale is .81; the value of cronbach's alpha for the Attitudes Towards Male Physical Dating Violence Scale is .87; the value of cronbach's alpha for the Attitudes Towards Female Psychological Dating Violence Scale is .75 and the value of cronbach's alpha for the Attitudes Towards Female Physical Dating Violence Scale is .82. The results of the analysis Show that the Attitudes towards Dating Violence Scales are valid and reliable. Keywords: Violence, Dating Violence
ÖZ: Bu çalışmada, Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçekleri'nin Türkçeye uyarlanması ve ölçeklerin geçerlik, güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırma, 2012-2013 öğretim yılında Orta Karadeniz bölgesindeki bir üniversiteye devam etmekte olan öğrenciler arasından uygun/kazara örnekleme yoluyla belirlenmiştir. "Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçekleri" kız ve erkeklerin flörtte fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet tutumlarını belirlemek üzere Price, Byers ve Flört Şiddeti Araştırma Ekibi (1999) tarafından geliştirilmiştir. Ölçekler 5'li likert tipindedir ve "1" "Kesinlikle katılmıyorum" iken "5" "Kesinlikle katılıyorum" şeklindedir. Ölçekler, "Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği", "Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Flört Şiddetine Yönelik Tutum Ölçeği", "Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği" ve "Kadının Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği" şeklindedir. Ölçeklerden alınan yüksek puanlar flört şiddetine yönelik kabul düzeyinin yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir (Price, E.L; Byers, E.S; Dating Violence Research Team, 1999). Ölçeğin geçerliği ve güvenirliğini belirmemek amacıyla, açımlayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi teknikleri kullanılmıştır. Bulgulara göre, Erkeğin Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği'nin Cronbach Alfa değerinin .81, Erkeğin Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği'nin Cronbach Alfa değerinin .87, Kadının Flörtte Uyguladığı Psikolojik Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği'nin Cronbach Alfa değerinin .75, Kadının Flörtte Uyguladığı Fiziksel Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği'nin Cronbach Alfa değerinin .82 olduğu görülmektedir. Analiz sonuçları Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçeklerinin geçerli ve güvenilir ölçekler olduğunu ortaya koymuştur. Anahtar kelimeler: Şiddet, Flört Şiddeti
 • Aslan, D., Vefikuluçay, D., Zeyneloğlu, S., Erdost, T. & Temel, F. (2008). Ankara'da İki Hemşirelik Yüksekokulunun Birinci ve Dördüncü Sınıflarından Okuyan Öğrencilerinin Flört Şiddetine Maruz Kalma, Flört İlişkilerinde Şiddet Uygulama Durumlarının ve Bu Konudaki Görüşlerinin Saptanması Araştırması. Kadın Sorunları Araştırma Merkezi, Hacettepe Üniversitesi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 5.Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Fan, X., & Sivo, S. A., (2005). Sensitivity of fit indexes to misspecified structural or measurement model components: Rationale of two-index strategy revisited. Structural Equation Modeling, 12(3), 343-367.
 • Foshee, V., Bauman, K., Linder, F., Rice, J. & Wilcher, R. (2007). Typologies of adolescent dating violence identifying typologies of Adolescent Dating Violence Perpetration. Journal of Interpersonal Violence, 22(5), 498-519.
 • Hanley, M. J. & O'neill, P. (1997). Violence and commitment a study of dating couples. Journal of Interpersonal Violence, 12(5), 685-703.
 • Makepeace, J. (1981). Courtship violence among college students. Family Relations, 30, 97–
 • Makepeace, J. (1987). Social factors and victim offender differences İN courtship violence. Family Relations, 36, 87-91.
 • Makepeace, J. M. (1983). Life events stress and courtship violence. Family Relations, 32, 101Miller, E., Decker, M., Reed, E., Raj, A., Hathaway, J. & Silverman, J. (2007). Male partner pregnancy-promoting behaviors and adolescent partner violence: findings from a qualitative study with adolescent females. Ambulatory Pediatrics, 7(5), 360-366. Offenhauer, P., & Buchalter, A. (2011). Teen dating violence: A literature review and annotated bibliography. United States: National Institute of Justice.
 • Price, E.L; Byers, E.S; Dating Violence Research Team. (1999). The attitudes towards dating violence scales: development and ınıtial validation. Journal of Family Violence. Vol. 14, o.4,19, 351-375.
 • Ramisetty-Mikler, S., Goebert, D., Nishimura, S. & Caetano, R. (2006). Dating violence victimization: associated drinking and sexual risk behaviors od asian, native hawaiian and caucasian high school students in hawaii. Journal of School Health, 76 (8), 4234
 • Rickert, V., Wiemann, C., Vaughan, R. & White, J. (2004). Rates and risk factors for sexual violence among an ethnically diverse sample of adolescents. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 158(12), 1132.
 • Sezer, Ö. (2008). The adaptation of acceptance of couple violence scale into Turkish: validity and reliability studies. Journal of the Faculty of Education, 9(16), , 1-15.
 • Smith, D. M., & Donnelly, J. (2001). Adolescent dating violence: A multi-systemic approach of enhancing awareness in educators, parents, and society. Journal of Prevention & Intervention in the Community, 21(1), 53-64.
 • Tabachnick, B., & Fidell, L. (2007). Using multivariate statistics. 5. basım. Boston: Pearson Education.
 • Wekerle, C. & Wolfe, D. (1999). Dating violence in mid-adolescence: theory, significance, and emerging prevention ınitiatives. Clinical Psychology Review, 19(4), 435-456.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet YUMUŞAK

Yazar: Rukiye ŞAHİN

Bibtex @ { esosder82871, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {233 - 252}, doi = {10.17755/esosder.55295}, title = {FLÖRTTE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEKLERİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Rukiye and YUMUŞAK, Ahmet} }
APA YUMUŞAK, A , ŞAHİN, R . (2014). FLÖRTTE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEKLERİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (49), 233-252. DOI: 10.17755/esosder.55295
MLA YUMUŞAK, A , ŞAHİN, R . "FLÖRTTE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEKLERİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 233-252 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6163/82871>
Chicago YUMUŞAK, A , ŞAHİN, R . "FLÖRTTE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEKLERİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 233-252
RIS TY - JOUR T1 - FLÖRTTE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEKLERİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI AU - Ahmet YUMUŞAK , Rukiye ŞAHİN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.55295 DO - 10.17755/esosder.55295 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 233 EP - 252 VL - 13 IS - 49 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.55295 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.55295 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi FLÖRTTE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEKLERİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI %A Ahmet YUMUŞAK , Rukiye ŞAHİN %T FLÖRTTE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEKLERİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 49 %R doi: 10.17755/esosder.55295 %U 10.17755/esosder.55295
ISNAD YUMUŞAK, Ahmet , ŞAHİN, Rukiye . "FLÖRTTE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEKLERİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 49 (Eylül 2014): 233-252. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.55295