Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 49, Sayfalar 253 - 279 2014-09-10

THE RELATION BETWEEN, INSTRUCTIONAL LEADERSHIP BEHAVIOURS OF SCHOOL PRINCIPALS AND ORGANIZATIONAL CLIMATE
OKUL MÜDÜRLERİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜT İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ahmet AYIK [1] , Gönül ŞAYİR [2]

376 685

Abstract This study examined the relationship between instructional leadership and organizational climate according to the perceptions of schools teachers. The sample of this study consisted of 249 working for elementary schools during 2012-2013 academic years in Erzurum. The School Principals' Instructional Leadership Behaviors Scale and Organizational climate scale were used to gather data. In order to analyze the data collected for the study, several statistical techniques such as descriptive statistical analyses, correlation analysis and multiple regression analysis were used. Researh result showed that organizational climate dimensions have got a positive relation with all dimensions of the instructional leadership. Results of regression analysis showed to be predicted supportive principal behavior, director of mandatory behavior and unconcerned teacher behavior by same dimension of instructional leadership (regular teaching - learning environment and creating a climate). Only education programs and teaching process management among dimensions of instructional leadership predicted positively and meaningfully dimensions of supportive principal behavior among dimensions of organizational climate. Result or the search had been argued in the context of being developed teaching leadership behaviours of the headteacher and climate of the school. Keywords: Organizational climate, instructional leadership, teachers
Öz Bu çalışmada, öğretmenlerin görüşlerine göre öğretim liderliği ile örgüt iklimi arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2012- 2013 eğitim öğretim yılında Erzurum il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 249 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları Anketi ve Örgüt İklimi Ölçeği kullanılmıştır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada verilerin çözümlenmesinde standart sapma, ortalama, Pearson Momentler Çarpım korelasyonu ve çoklu doğrusal regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, örgüt iklimi boyutlarının öğretimsel liderliğin bütün boyutlarıyla pozitif yönde orta düzeyde ilişkili olduğu olduğunu göstermiştir. Regresyon analizi sonuçları, örgüt ikliminin destekleyici müdür davranışı, emredici müdür davranışı ve umursamaz öğretmen davranışı boyutlarının, öğretimsel liderliğin aynı boyutu (düzenli öğrenme - öğretme çevresi ve iklimi oluşturma) tarafından yordandığını göstermiş ve öğretimsel liderliğin boyutlarından sadece eğitim programı ve öğretim sürecinin yönetimi boyutu örgüt ikliminin destekleyici müdür davranışı boyutunu pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordamıştır. Araştırmanın sonuçları, müdürlerin öğretim liderliği davranışları ve okul ikliminin geliştirilmesi bağlamında tartışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Örgüt iklimi, öğretimsel liderlik, öğretmenler
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet AYIK

Yazar: Gönül ŞAYİR

Bibtex @ { esosder82872, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {253 - 279}, doi = {10.17755/esosder.39460}, title = {OKUL MÜDÜRLERİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜT İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {ŞAYİR, Gönül and AYIK, Ahmet} }
APA AYIK, A , ŞAYİR, G . (2014). OKUL MÜDÜRLERİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜT İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (49), 253-279. DOI: 10.17755/esosder.39460
MLA AYIK, A , ŞAYİR, G . "OKUL MÜDÜRLERİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜT İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 253-279 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6163/82872>
Chicago AYIK, A , ŞAYİR, G . "OKUL MÜDÜRLERİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜT İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 253-279
RIS TY - JOUR T1 - OKUL MÜDÜRLERİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜT İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Ahmet AYIK , Gönül ŞAYİR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.39460 DO - 10.17755/esosder.39460 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 253 EP - 279 VL - 13 IS - 49 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.39460 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.39460 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi OKUL MÜDÜRLERİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜT İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Ahmet AYIK , Gönül ŞAYİR %T OKUL MÜDÜRLERİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜT İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 49 %R doi: 10.17755/esosder.39460 %U 10.17755/esosder.39460
ISNAD AYIK, Ahmet , ŞAYİR, Gönül . "OKUL MÜDÜRLERİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜT İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 49 (Eylül 2014): 253-279. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.39460