Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 50, Sayfalar 188 - 212 2014-09-10

STRATEGIC MOVES OF RISING POWER PEOPLE'S REPUBLIUC OF CHINA
YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİEYTİ'NİN STRATEJİK HAMLELERİ

Taşkın DENİZ [1]

586 844

Abstract This study discusses the political characteristics of the People's Republic of China which attracts attention for its economic growth for the last ten years and the effects of these characteristics on its foreign policy and economy. In this sense, the article refers to China's investments in the Middle East, in Central Asia, and in Africa in order to to meet its energy need, to the integration process to the global economy within the national economy, and to how these developments are understood by USA, Russia and Turkey. Furthermore, the article argues the disadvantages that China has towards USA to become a world power. For this purpose, the literature related to the current study was reviewed and the digital data was obtained from the related institutions, publications of these institutions and websites. Following the findings of study, it is hoped that the current study will be a source for primarily political geography and the other social studies literature and that it will guide other related opinions. Key words: China, Asia-Pacific Geography, Gesstrategy, USA, Turkey
Bu çalışma, özellikle son 10 yılda sağladığı ekonomik büyüme ile dikkatleri üzerine çeken Çin Halk Cumhuriyeti'nin siyasi yapılanma özelliklerini ve bu yapının ülkenin dış politika ve ekonomisi üzerindeki etkisini kapsamaktadır. Bu kapsamda Çin'in ihtiyaç duyduğu enerji ihtiyacını karşılamak üzere Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'daki girişimlerine, ülke ekonomisinde yaşanan küresel ekonomiye entegrasyon sürecine ve bu gelişmelerin ABD - Rusya - AB ve Türkiye açısından ne ifade ettiğine değinilmiştir. Ayrıca Çin'in süper güç olma konusunda ABD'ye karşı sahip olduğu dezavantajlar ele alınarak neler yapabileceği ele alınmıştır. Bu amaçla araştırma konusuyla ilgili yerli ve yabancı literatür çalışması yapılmış, sayısal veriler konu ile ilgili resmi kurumlardan, bu kurumlara ait yayımlardan ve internet sitelerinden temin edilmiştir. Araştırma konusu ve ortaya konan bulgular açısından değerlendirildiğinde, araştırmanın siyasi coğrafya başta olmak üzere konu ile ilgili sosyal bilimler literatürüne kaynaklık edeceği ve konuya ilişkin fikirlere yön verebileceği umut edilmektedir.
 • Ankara Strateji Enstitüsü. (2012). Türkiye - Çin Đlişkileri. Şubat.
 • Alpaslan, Đdil Bilgiç. (2013). Bir Bölgesel Kalkınma Hikâyesi: Batı Çin, Türkiye Ekonomi Politikaları.
 • Araştırma Vakfı (TEPAV), http://www.tepav.org.tr, 1-10. Alpay, Yalın. (2009). Çin Afrika’da Ne yapıyor?. Stratejik Araştırmalar Dergisi, 14, 3-18.
 • Alperen, Ümit. (2013). Çin Dış Politikasından Arap Halk Ayaklanmalarına Bir Bakış. Bilge Strateji, 5(9), 8510
 • Arıboğan, Deniz Ülkü. (2001). Çin’in Gölgesinde Uzak Doğu Asya, Đstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Cao, L.. (2000). Chinese Privatization Between Plan and Market, Law and Contemporary Problems. 63(4), 136
 • Çolakoğlu, Selçuk. (2012). Türkiye - Çin Đlişkileri: Tek Taraflı Aşk mı?, Ortadoğu Analiz, Eylül, 4(45), 53-66.
 • Demirtepe, M. Turgut ve Özertem, H. Selim. (2013). Yükselen Tehdit Karşısında Çin’in Yumuşak Güç Siyaseti. Bilig, 65, 95-118.
 • Dış Ekonomik Đlişkiler Kurulu (DEĐK). (2012). Çin Ülke Bülteni Ocak 2012.
 • Didicco, Jonathan M. & Levy, Jack. (1999). Power Shifts and Problem Shifts: The Evolution of the Power Tansition Resarch Program. Journal of Conflict Resolution, 43.
 • Ekrem, Erkin. (2005). Bakü - Tiflis - Ceyhan Boru Hattı ve Bunun Çin’e Olan Etkileri, Karizma, 23, 86-92.
 • Ekrem, Erkin. (2009). Çin’in Orta Asya Güvenlik Sorunu: Kırgızistan Olayları ve Şanghay Đşbirliği Örgütü, Stratejik Düşünce Enstitüsü. Ağustos 2010.
 • Ekrem, Erkin. (2011). Çin’in Orta Asya Politikaları. Editör Murat Yılmaz, Hoca Ahmed Yesevi Üniversitesi Đnceleme Araştırma Yazı Dizisi. Yayın No 4.
 • Eryiğit, Musab. Güney Çin Denizi’nde Sınır Anlaşmazlıkları ve ABD - ÇHC Đlişkilerine Etkileri. Dünya Bülteni Araştırma Masası. Đstanbul. 5-18. erişim tarihi: 16.01.2014.
 • Gladney, Dru C.. (2001). China’s National Đnsecurity. Asia - Pasific Center For Security Studies. Honolulu.
 • Göncü, Ahmet. Çin Yerel Yönetimlerinin Borç Stoku 3 trilyon $ Civarında. goncuahm@gmail.com. Erişim tarihi: 17.01.2014.
 • Guogiang, Tang. (2013). Arctic Issues and Chinese Stance. China Institute of International Studies. 4 Mart 2013. Güner, Đbrahim ve ERTÜRK, Mustafa. (2011). Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Đstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Đhracatçı Birlikleri (ĐTKĐB). (2013). Deri ve Deri Ürünleri Pazarı Olarak Çin Halk Cumhuriyeti: Temel Ekonomik Göstergeler. Genel ve Sektörel Bilgiler. Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi. Mart 2013.
 • Đstanbul Ticaret Odası (ĐTO). (2010). Çin Pazarı’nda Başarmak. Ömür Matbaası. Đstanbul.
 • Jakobsan, Linda & Peng, Jıngchao. (2012). China’s Arctic Aspirations. SIPRI Policy Paper 34, 1, Kasım 2012.
 • Kılıç, Seyfi. (2013). Çin - Afrika Đlişkilerinin Gelişmesinde Baraj Đnşaatlarının Rolü. Ortadoğu Analiz. Nisan. 5(52), 88-94.
 • Kissinger, Henry. (2002). Does America Need a Foreign Policy?, Toward A Diplomacy for the 21st. Century. Simon & Schuster. 1st edit. London.
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK). Çin’in Kuzey Kutbu’na Yönelik Artan Đlgisi. http://www.mgk.gov.tr/calismalar/calismalar/013_cinin_kuzey_kutbuna_yonelik_ilgisi.pdf. Erişim tarihi: 21.01.2014.
 • Örmeci, Ozan. (2013). 21. Yüzyılda ABD - Çin Rekabeti. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 29, 1-14.
 • Öz, Sumru. (2006). Küresel Rekabette Yükselen Bir Güç: Çin. TÜSĐAD - Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu. Sandıklı, Atilla. (2009). Geleceğin Süper Gücü Çin. Bilge Strateji. 1(1), 40-50.
 • Qimao, Chen. (2005). Çin’in Güvenlik Anlayışı ve Politikası. Editör: Atilla Sandıklı ve Đlhan Güllü, Đstanbul. TASAM Yayınları. Mayıs 2005.
 • TC Ekonomi Bakanlığı Çin Halk Cumhuriyeti Raporu 2013, 8-9-11-14.
 • Uğrasız, Bülent. (2002). Çin’in Hazar ve Orta Asya Bölgesine Yönelik Politikası. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3(4), 227-237.
 • US Geological Survey Fact Sheet. (2008). Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle. Temmuz 2008.
 • Üngör, Çağdaş. (2009). Çin ve Üçüncü Dünya, ĐÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 41.
 • Yılmaz, Sait. (2008). Yükselen Güç Çin’in Güvenlik Politika ve Stratejileri. Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(2), 77-9
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Taşkın DENİZ

Bibtex @ { esosder82893, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {188 - 212}, doi = {10.17755/esosder.39372}, title = {YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİEYTİ'NİN STRATEJİK HAMLELERİ}, key = {cite}, author = {DENİZ, Taşkın} }
APA DENİZ, T . (2014). YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİEYTİ'NİN STRATEJİK HAMLELERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (50), 188-212. DOI: 10.17755/esosder.39372
MLA DENİZ, T . "YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİEYTİ'NİN STRATEJİK HAMLELERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 188-212 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6164/82893>
Chicago DENİZ, T . "YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİEYTİ'NİN STRATEJİK HAMLELERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 188-212
RIS TY - JOUR T1 - YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİEYTİ'NİN STRATEJİK HAMLELERİ AU - Taşkın DENİZ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.39372 DO - 10.17755/esosder.39372 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 188 EP - 212 VL - 13 IS - 50 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.39372 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.39372 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİEYTİ'NİN STRATEJİK HAMLELERİ %A Taşkın DENİZ %T YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİEYTİ'NİN STRATEJİK HAMLELERİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 50 %R doi: 10.17755/esosder.39372 %U 10.17755/esosder.39372
ISNAD DENİZ, Taşkın . "YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİEYTİ'NİN STRATEJİK HAMLELERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 50 (Eylül 2014): 188-212. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.39372