Yıl 2014, Cilt 13, Sayı 50, Sayfalar 274 - 293 2014-09-10

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK, ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
STUDY FOR DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, ORGANIZATIONAL JUSTICE AND JOB SATISFACTION ON PRE-SCHOOL TEACHERS

Haluk TANRIVERDİ [1] , Safiye PAŞAĞLU [2]

416 657

Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin algılarına göre, dönüşümcü liderlik, örgütsel adalet ve iş tatmini arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda İstanbul Kartal İlçesinde görev yapan 216 okul öncesi öğretmen üzerinde anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler faktör analizi, tanımlayıcı istatistikler, korelasyon ve regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırmada sonuç olarak, örgütsel adaletin öğretmenlerin iş tatmini düzeylerini olumlu olarak etkilediği ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda dönüşümcü liderliğin öğretmenlerin iş tatmini boyutlarını olumlu etkilediği saptanmıştır.
According to this study, it is aimed to determine the relationship between job satisfaction, transformational leadership, Organizational justice of preschool teachers' perceptions. In this context, a questionnaire was applied on 216 pre-school teachers working in İstanbul Kartal District. Obtained data was tested with factor analysis, descriptive statistics and correlation and regression analysis. In this study as a result, organizational justice has been revealed that a positive effect on levels of teachers' job satisfaction. At the same time, it was determined that the dimensions of transformational leadership have a positive impact on teachers' job satisfaction. Key Words: Pre-school, Transformational Leadership, Organizational Justice, Job Satisfaction.
 • Akıncı, Z. (2002), “Turizm Sektöründe İşgören İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (4).
 • Al-Zu’Bi, H.A. (2010), “A Study of Relationship Between Organizational Justice and Job Satisfaction”, International Journal of Business and Management, 5 (12).
 • Baycan, F.A., (1985). Farklı Gruplarda Çalışan Gruplarda İş Doyumunun Bazı Yönlerinin Analizi. Boğaziçi Üniversitesi Bilim Uzmanlığı Tezi, İstanbul
 • Bridge, B. (2003), Eğitimde Vizyoner Liderlik ve Etkin Yöneticilik, İstanbul: Beyaz Yayınları. Çelik, V. (2003), Eğitimsel Liderlik, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Den Hartog, H., Muijen, J.V., Koopman, P.L. (1997), “Transactional versus Transformational Leadership: An Analysis of the MLQ”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 70.
 • Erdoğan, İ. (1997), İşletmelerde Davranış, Ankara: Dönence Basım ve Yayın.
 • Eren, E. (2010), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 12. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
 • İşcan F. (2002), “Küresel İşletmecilikte Dönüştürücü Liderlik Anlayışı -Büyük Ölçekli İşletmelerde Bir Uygulama”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum
 • Kaneshiro, P. (2008). “Analyzing the Organizational Justie Trust and Commitment Relationship in A Public Organization”, PhD Thesis, Nortcentral University.
 • Koysa, D.J., Decotiis, T.A. (1991), “Inductive Measures od Psychological Climate”, Human Relations, 44 (3).
 • Kreitner, R. (1983), Management, Boston: Houghton Mifflin.
 • Lee, A.J. (2007), “Organizational Justice: A Mediated Model From Individual Well-Being and Social Exchange Theory Perspectives” PhD Thesis, Touro University International.
 • NIEHOFF, Brian P.I MOORMAN, Robert H. (1993), "Justiee as a Mediator of the Relationship Between Methods of Monitoring and Organization al Citizenship Behavior," Academy of Management Journal, 36/3: 527-556.
 • Oshagbemi, T. (1997), “The Influence of Rank on the Job Satisfaction of Organizational Members” Journal of Managerial Psychology, 12(8).
 • Podsakoff, Philip M.; Mackanzie, Scott B.; Moorman, Robert H.; Fetter, Richard (1990)., “Transformational Leader Behaviours And Their Effects On Followers’ Leadershıp Quarterly Cilt 7 Sayı. 2
 • Serinkan, C. (2002), “Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Tarzları ve Tepe Yöneticileri için Önemi”, Maltepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 1 (1).
 • Tengilimoğlu, D. (2005), “Hizmet İşletmelerinde Liderlik Davranışları ile İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(24).
 • WEISS H.M., ve diğerleri (1967) “Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation” Manual fort he Minnesota. Satisfaction Questionnaire, University of Minnesota Industrial Relations Center No:
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Haluk TANRIVERDİ

Yazar: Safiye PAŞAĞLU

Bibtex @ { esosder82897, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {274 - 293}, doi = {10.17755/esosder.71721}, title = {DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK, ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {PAŞAĞLU, Safiye and TANRIVERDİ, Haluk} }
APA TANRIVERDİ, H , PAŞAĞLU, S . (2014). DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK, ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (50), 274-293. DOI: 10.17755/esosder.71721
MLA TANRIVERDİ, H , PAŞAĞLU, S . "DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK, ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 274-293 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6164/82897>
Chicago TANRIVERDİ, H , PAŞAĞLU, S . "DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK, ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): 274-293
RIS TY - JOUR T1 - DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK, ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Haluk TANRIVERDİ , Safiye PAŞAĞLU Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.71721 DO - 10.17755/esosder.71721 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 274 EP - 293 VL - 13 IS - 50 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.71721 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.71721 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK, ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %A Haluk TANRIVERDİ , Safiye PAŞAĞLU %T DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK, ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 50 %R doi: 10.17755/esosder.71721 %U 10.17755/esosder.71721
ISNAD TANRIVERDİ, Haluk , PAŞAĞLU, Safiye . "DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK, ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 50 (Eylül 2014): 274-293. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.71721


Organizational deviance and multi-factor leadership
Educational Research and Reviews
Aksu Ali
DOI: 10.5897/ERR2016.2671