TURİZM SEKTÖRÜ UYDU HESAPLARI GÜNCELLEMELERİ VE TÜRKİYE TURİZM İSTATİSTİKLERİNİN ELDE EDİLMESİ

Nermin EROL [1] , Kurban ÜNLÜÖNEN [2]

430 746

In this study, based on the tourism sector's place on economy, National Accounts System 1993 about tourism incomes and Tourism Satellite Accounts System are being mentioned. Moreover, in order to gain reliable and comprehensive information about the relationship between tourism and other sectors and its place and importance for the national economy, information about updates in Tourism Satellite Accounts that has been collectively developed by international organizations. Turkey is using international methods and concepts in tourism income and expense accounts. According to the updates that have been done by international organizations, the updates in the definitions and concepts that Turkey has done about tourism statics are given place in this study. The national and international organizations' publications about this topic are analyzed, moreover, literature review was done. As a result of this research; as updates being made about gaining reliable and effective statics from Tourism Satellite Accounts System, it is determined that it’s been tried to be generalized in the world in order to be used effectively by international institutions.

Bu çalışmada, turizm sektörünün ekonomideki yeri üzerinde durularak, turizm gelirleri ile ilgili Ulusal Hesaplar Sistemi 1993 ve Turizm Uydu Hesapları Sisteminden bahsedilmiştir. Ayrıca, turizmin diğer sektörlerle ilişkisi ile ekonomi içerisindeki yeri ve önemi hakkında güvenilir kapsamlı bilgiler elde edilebilmesi için uluslar arası kuruluşlar tarafından ortaklaşa geliştirilen Turizm Uydu Hesaplarındaki güncellemeler hakkında bilgi verilmiştir. Türkiye, turizm gelir ve gider hesaplarında uluslar arası yöntem ve kavramları kullanmaktadır. Uluslar arası kuruluşların yapmış oldukları bu güncellemeler doğrultusunda çalışmada Türkiye’nin turizm istatistikleri konusunda tanım ve kavramlarda yapmış olduğu güncellemelere yer verilmiştir. Konu ile ilgili ulusal ve uluslar
arası kuruluşların yayınları incelenmiş, ayrıca literatür taraması yapılmıştır. Araştırma sonucunda; Turizm Uydu Hesapları Sisteminden geçerli ve güvenilir istatistikler elde edilmesi konusunda güncellemeler yaparak uluslar arası kuruluşlar tarafından etkili bir şekilde kullanımı için dünyada yaygınlaştırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:Turizm Ekonomisi, Ulusal Hesaplar Sistemi 1993, Turizm Uydu Hesapları, Türkiye Turizm
Đstatistikleri

 • Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (aktob). (2014). Turizm sektörünün yapısı, büyüklüğü ve ekonomiye katkısı. 3 Mart 2014’de http://www.tuyed.org.tr/wpcontent/uploads/2014/02/AKTOB-arastirmasi.pdf adresinden alınmıştır.
 • Dinçer İstanbullu, F. (2001). Ekonominin yapısı ve turizm sektörü açısından uydu hesap sisteminin bağıl yeri ve önemi. D.E.Ü.I.I.B.F. Dergisi. 16(1), 81-82.
 • Dwyer, L.,Deery, M., Jago, L., Spurr, R., ve Fredline, L. (2007). Adapting the Tourism Satellite Account conceptual framework to measure the economic importance of the
 • meetings industry. Tourism Analysis, 12, 247–255.
 • Frechtling, D.C. (29-31 October 2008). Measurement and analysis of tourism economic contributions for sub-national regions through the tourism satellite account.
 • International Conference of Tourism : “knowledge value advantaged ourist destination” Central Paper, Session 3: Measurement and analysis of tourism economic contributions.
 • Frechtling, D.C. (2010).The tourism satellite account A primer. Annals of Tourism Research, Vol. 37, No. 1, pp. 136–153.
 • Jones, C. Ve Munday, M. (2010). Tourism satellite accounts for Regions? A review of development Issuesand an alternative. Economic Systems Research. 22(4), 341-358.
 • Jones, C.,Munday, M . ve Roberts, A. (2009). Top down or bottom up? Issues in the development of sub-national tourism satellite accounts. Current Issues in Tourism, 12(4). 301-313.
 • Özsoy, D. (2013). Ulusal Hesaplar ve Dönemlik Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Tahminleri Sunumu..TUĐK, Ulusal Hesaplar ve Ekonomik Göstergeler Dairesi Başkanlığı, Ulusal Hesaplar Grubu. 13 Aralık 2013’de www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/576/tuik0606082.ppt adresinden alınmıştır.
 • Pınar, İ. (2011). Uluslar arası turizm işletmeciliği. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 1. Basım.
 • Selçuk N, G. ve Başar, Ş. (2006). Turizm uydu hesapları. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.7 (2), 53-70.
 • Smeral, E. (2006). Tourism Satellite Accounts: A critical assessment. Journal of Travel Research, 45, 92–98.
 • -
 • Unur, K. (2004). Turizmin ekonomik etkilerinin ölçülmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(4), 114-142.
 • Unur, K. ve İçöz, O. (2004). Turizm uydu hesapları. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(1), 304-327.
 • Ünlüönen, K., Tayfun, A., Kılıçlar, A. (2011). Turizm ekonomisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 3. Basım.
 • Ünlüönen, K., Kılıçlar, A. (2004). Ekonomik yansımalarıyla Türk turizminin seksen yılı. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(131-156).
 • Zemanek, S. L. (2013). U.S.Ttravel and tourism satellite accountsfor 2009–2012. 15 Kasım 2013’de
 • http://www.bea.gov/scb/pdf/2013/06%20June/0613_travel_and_tourism_text.pdf adresinden alınmıştır.
 • World Tourism Organization. (Madrid, 2010). TSA Data Around The World. Worldwide summary. Statistics and Tourism Satellite Account (TSA) Programme. 20 Kasım
 • ’de http://statistics.unwto.org/en/content/conceptual-framework-tsa-tourism-satellite-account-recommended-methodological-framework-tsaradresinden alınmıştır.
 • World Travel &TourismCouncil. (2013). Economic Impact of Travel & Tourism 2013 Annual Update: Summary. 20 Kasım 2013’de www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/Economic_Impact_of_TT_2013_Annual_Update_-_Summary.pdf adresinden alınmıştır.
 • WTTC. (February 2013). Oxford Economics. Methodology for producingthe 2013 Travel &Tourism Economic Impact Research. 25 Kasım 2013’de http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/2013_Methodology.pdf adresinden alınmıştır.
 • UNWTO (United Nation World Tourism Organization).(29 Ocak 2013). World Tourism Barometer. 2012 International Tourism Results And Prospects For 2013
 • UNWTO News Conference HQ, Madrid, Spain.11,1.
 • UNWTO. (2013). Tourism Higlights. Tourism key to development, prosperity and wellbeing.
 • UNWTO, (December, 2011) Tourism Statistics and theTourism Satellite Account (TSA).http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/statistics.pdf
 • United Nations Economic and SocialCouncil, (22-25 Şubat 2011). Statistical Commission Forty-secondsessionItem 4 (f) of the provision alagenda. Items for information: tourism statistics
 • TUİK. (Türkiye İstatistik Kurumu), 2012. Turizm İstatistikleri. ISSN 1013-6150.
 • TÜİK, Resmi İstatistik Programı.(2007-2011). Turizm İstatistikleri. s.41-42. http://www.tuik.gov.tr/rip/temalar/2_12.html (Erişim Tarihi 15.11.2013).
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nermin EROL

Yazar: Kurban ÜNLÜÖNEN

Bibtex @ { esosder82899, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.41452}, title = {TURİZM SEKTÖRÜ UYDU HESAPLARI GÜNCELLEMELERİ VE TÜRKİYE TURİZM İSTATİSTİKLERİNİN ELDE EDİLMESİ}, key = {cite}, author = {EROL, Nermin and ÜNLÜÖNEN, Kurban} }
APA EROL, N , ÜNLÜÖNEN, K . (2014). TURİZM SEKTÖRÜ UYDU HESAPLARI GÜNCELLEMELERİ VE TÜRKİYE TURİZM İSTATİSTİKLERİNİN ELDE EDİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (51), . DOI: 10.17755/esosder.41452
MLA EROL, N , ÜNLÜÖNEN, K . "TURİZM SEKTÖRÜ UYDU HESAPLARI GÜNCELLEMELERİ VE TÜRKİYE TURİZM İSTATİSTİKLERİNİN ELDE EDİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6165/82899>
Chicago EROL, N , ÜNLÜÖNEN, K . "TURİZM SEKTÖRÜ UYDU HESAPLARI GÜNCELLEMELERİ VE TÜRKİYE TURİZM İSTATİSTİKLERİNİN ELDE EDİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - TURİZM SEKTÖRÜ UYDU HESAPLARI GÜNCELLEMELERİ VE TÜRKİYE TURİZM İSTATİSTİKLERİNİN ELDE EDİLMESİ AU - Nermin EROL , Kurban ÜNLÜÖNEN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.41452 DO - 10.17755/esosder.41452 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 13 IS - 51 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.41452 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.41452 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TURİZM SEKTÖRÜ UYDU HESAPLARI GÜNCELLEMELERİ VE TÜRKİYE TURİZM İSTATİSTİKLERİNİN ELDE EDİLMESİ %A Nermin EROL , Kurban ÜNLÜÖNEN %T TURİZM SEKTÖRÜ UYDU HESAPLARI GÜNCELLEMELERİ VE TÜRKİYE TURİZM İSTATİSTİKLERİNİN ELDE EDİLMESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 51 %R doi: 10.17755/esosder.41452 %U 10.17755/esosder.41452
ISNAD EROL, Nermin , ÜNLÜÖNEN, Kurban . "TURİZM SEKTÖRÜ UYDU HESAPLARI GÜNCELLEMELERİ VE TÜRKİYE TURİZM İSTATİSTİKLERİNİN ELDE EDİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 51 (Ekim 2014): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.41452