ADIYAMAN İLİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE GELİSTİRME FIRSATLARI

İsmail UKAV [1]

438 738

Development, especially the rural development, is the most important goal of developing countries. For this purpose, small communities want to improve their economic, social and cultural conditions Agritourism is an important tool in the development of backward regions. In recent years, agritourism has constantly been on the agenda in Turkey as in the world. Countries can achieve significant advantages in rural development depending on having the potential of the tourist supply. Adiyaman's tourism potential is very rich. Its situation has been registered by being a “brand city” in tourism. Having many historical and cultural artifacts, Adiyaman has an important asset in terms of potential supply of agri tourism. As the cıty hosts many artifacts of historical and cultural inheritage as well as an important asset in terms of agritourism it supplies an important potentialin this terms. However, this the fact that agritourism will play an important role in reviving the city’s situation and is not well known, also the fact that this would contribute to its rural development. In this study, agritourism applications’ importance have been dwelled on in rural development of Adiyaman, which is among the provinces having the lowest level of income, and for this purpose agritourism potential of the city has been examined.

Kalkınma, ozellikle kırsal kalkınma gelismekte olan ulkelerin en onemli hedefidir. Bu amacla kucuk topluluklar, icinde Bulundukları ekonomik, toplumsal ve kulturel kosulları iyilestirmek istemektedirler. Geri kalmıs yorelerin kalkınmasında kırsal turizm onemli bir aractır. Son donemlerde dunyada olduğu gibi Turkiye’de kısal turizm surekli olarak gundeme gelmektedir. Ulkeler sahip olduklarıturistik arz potansiyeline bağıolarak kısal kalkımada onemli ustunlukler elde edebilmektedir. Adıaman’ı turizm potansiyeli oldukca zengindir. Turizmde marka kent olma ozelliğ ile de bu tescillenmistir. Tarihsel ve kulturel bircok eseri bunyesinde bulundurmasıyanıda, kısal turizm arz potansiyeli yonunden de onemli bir varlığ sahiptir. Ancak bu durum yeterince bilinmemektedir. Adıaman’ı bu ozelliğnin gundeme getirilmesinde ve bunun kısal kalkıma amacının gerceklestirilmesinde kısal turizm onemli bir rol oynayacaktı. Bu calımada, gelir duzeyi en dusuk iller arasıda yer alan Adıaman’ı kısal kalkımasıda kısal turizm uygulamalarıı onemi uzerinde durulmus, bu amacla Adıaman’ı kısal turizm potansiyeli incelenmistir.

Anahtar Sozcukler: Kısal turizm, Kısal kalkıma, Adıaman

 • ADIYAMAN VALİLİĞİ, (2011). http://www.adiyaman.gov.tr/ (Erisim Tarihi: 02.09.2011).
 • AYKIN, S. (2001). Avrupa Birliği’nin Turizm Politikası ve Türkiye’ye Yönelik Talep Analizi. Yayınlanmamıs Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Politikası Bilim Dalı.
 • ÇEKEN, Ç., KARADAĞ, L, DALGIN, T. (2007). Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklasım Kırsal Turizm Ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalısma, Artvin Çoruh Üniversitesi
 • Orman Fakültesi Dergisi, 8 (1), 1-14, ss.
 • ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI, (2010) Adıyaman İl Müdürlüğü Kayıtları.
 • DOĞAN S. VE YILDIZ Z. (2007). Bölgesel Kalkınma, Turizmin İliskisi ve Göller Bölgesi Kalkınmasında Alternatif Turizm Potansiyelinin Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Arastırma: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2007/2, Sayı: 6: 147-181, ss.
 • DPT. (2003). İllerin Ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelismislik Sıralaması Arastırması Yayın No: 2671.
 • DPT. (2006). Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi. Ankara.
 • ESENGÜN, K., AKÇA, H., SAYILI, M. (2002). “Dağlık Ve Ormanlık Alanlarda Kırsal Turizm Faaliyeti ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma”, I. Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Sempozyumu,22-23Mart,Kastamonu,97-102, ss.
 • GERAY, C. (1999). Kırsal Kalkınma Yöneltileri, İlçe Yerel Yönetimi ve İlçe Köy Birlikleri, Ç.Y.D., C.8, sayı: 2. Nisan 1999, 63-64, ss.
 • GÜLBAHAR, O. (2009). 1990’lardan Günümüze Türkiye’de Kitle Turizminin Gelisimi ve Alternatif Yönelimler, SDÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009,
 • C.14, S.1, 151-177, ss.
 • İNAN, Ç., İNAN, H., KUBAS,A.(2010). Ekoturizmin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Trakya Bölgesi Örneği. Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Kongresi Sanlıurfa 22-24 Eylül 2010, 446-452, ss.
 • İPEKYOLU KALKINMA AJANSI. (2011). TRC1 BÖLGE PLANI 2010-2013. http://www.ika.org.tr/NewsDownload/TRC1_BOLGE_PLANI.pdf (Erisim Tarihi: 08.09.2011)
 • İZGİ, M.T. (2007). Osmaniye İlinin Turizm Potansiyelinin Bölgesel Kalkınma Politikaları Açısından Değerlendirilmesi Ve Sürdürülebilir Turizmin Gelisimi İçin Bir Model
 • Önerisi. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü Turizm İsletmeciliği.
 • KARADAĞ, R. (1997). Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Katkısı ve Erzurum Örneği. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otelcilik Anabilim Dalı, 103 ss.
 • KİPER, K. (2003). Safranbolu Yörükköyü Peyzaj Potansiyelinin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamıs Doktora Tezi. AÜ FBE Peyzaj Mimarlığı
 • Anabilim Dalı.
 • KÜLTÜR VE TURĐZM BAKANLIĞI. (2007). Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı
 • -2013. Ankara.
 • LİGTENBERG, A., BEERS, G., GOETGELUK R., RİJSWİJK, J.H. VAN. (2000). The use of Multi-Agents and Cellular Automata for Modelling a Changing Countryside.
 • Plurality and Rurality The Role of the Contryside in Urbanised Regions. Agricultural Economics Research Institute (LEI), The Hague.
 • ÖZCAN, E. (2005). Bolu İlinde Turizmi Etkileyen Faktörler İle Doğal, Tarihi ve Kültürel Turizm Değerleri GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005), 55-75, ss.
 • ÖZÇATALBAS, O. 2000. Kırsal turizm ve gelistirilmesinde yayımın önemi. IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 6-8 Eylül 2000, Tekirdağ.
 • SHARPLEY, R. AND SHARPLEY, J. (1997). Rural Tourism An Introduction. International Thomson Business Press. ISBN: 0415140102 London.
 • SOYKAN, F. (2002). Kırsal Turizmin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Türkiye’ . I. Türkiye Dağları Ulusal Sempozyumu, 25-27 Haziran 2002, Ilgaz/ Kastamonu.
 • Güz-2014 Cilt:13 Sayı:51 (15-33) www.esosder.org Autumn-2014 Volume:13 Issue:51
 • -
 • SOYKAN, F. (2003). Kırsal Turizm Ve Türkiye Turizmi İçin Önemi Ege Coğrafya Dergisi, 12 (2003), 1-11, ss.
 • SOYKAN, F. (2006). Avrupa’da Kırsal Turizme Bakıs Kazanılan Deneyim, II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 20-22 Nisan 2006.
 • TARIM VE KÖYİSLERİ BAKANLIĞI (2011). Kırsal Kalkınma Planı (2010-2013) Ankara 2011.
 • TUİK, 2010. Türkiye Đstatistiki Göstergeler. Yayın No:3361 Ankara
 • TUİK, 2011. Turizm istatistikleri http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8619
 • (23.11.2011)
 • UKAV, İ., 2008. Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Katkısı Adıyaman Örneği, Günese Yürümek, II.Ulusal Medeniyetler Kavsağı Adıyaman Sempozyumu, 10-12 Ekim 2008, 219-235, ss. Adıyaman Üniversitesi.
 • UNWTO.(2011),Tourism Highlights. http://media.unwto.org/en/press-release/2011-05-
 • /international-tourism-first-results-2011-confirm-consolidation-growth (01.09.2011).
 • YILDIZ, E.B., SİVRİ, U., BERBER, M. (2010). Türkiye’de İllerin Sosyo-Ekonomik Gelismislik Sıralaması (2010). Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 07-09
 • Ekim 2010. Bozok Üniversitesi.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İşletme
Yazarlar

Yazar: İsmail UKAV

Bibtex @ { esosder82900, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.71778}, title = {ADIYAMAN İLİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE GELİSTİRME FIRSATLARI}, key = {cite}, author = {UKAV, İsmail} }
APA UKAV, İ . (2014). ADIYAMAN İLİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE GELİSTİRME FIRSATLARI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (51), . DOI: 10.17755/esosder.71778
MLA UKAV, İ . "ADIYAMAN İLİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE GELİSTİRME FIRSATLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6165/82900>
Chicago UKAV, İ . "ADIYAMAN İLİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE GELİSTİRME FIRSATLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - ADIYAMAN İLİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE GELİSTİRME FIRSATLARI AU - İsmail UKAV Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.71778 DO - 10.17755/esosder.71778 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 13 IS - 51 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.71778 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.71778 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ADIYAMAN İLİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE GELİSTİRME FIRSATLARI %A İsmail UKAV %T ADIYAMAN İLİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE GELİSTİRME FIRSATLARI %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 51 %R doi: 10.17755/esosder.71778 %U 10.17755/esosder.71778
ISNAD UKAV, İsmail . "ADIYAMAN İLİNDE KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE GELİSTİRME FIRSATLARI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 51 (Kasım 2014): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.71778