İSTANBUL İLİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMENEVLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ

Sinem VATANARTIRAN [1] , M. GÜVENÇ [2]

336 459

In a formal letter dated 05.16.2012 of the Ministry of National Education, taking into account the operating conditions of teacher’s lodges according to their capacities and ratio of usage, revenues and profit-loss situation, number of personnel, and their physical conditions, it was stated that the teacher’s lodgeswith lack of profit would be shut down. As of the date of this research, there have been 168 teacher guesthouses, 491 teacher’s lodgeswith evening art schools and 88 teacher clubhouses giving service within the Ministry of National Education. There are 22 teacher’s lodgesin Istanbul, where this research was carried out. The purpose of this study is to examine to what degree teachers in the province of Istanbul make use of the teacher’s lodgesand what their perceptions are of these lodges. Survey method was used and data was collected in 3 districts selected with purposive sampling method. Data was collected in the months of November and December, 2012. The results show that teachers in these school districts do not use teacher guesthouses a lot, they are not satisfied with the quality of service, and they suggest that teacher’s lodges should be as privileged as the Army lodges and police lodges. The results also identified the need for lodges that are physically and socially improved.

Milli Eğitim Bakanlığının 16.05.2012 tarihli yazısı ile Öğretmenevlerinin kapasiteleri ve kullanım oranları, kar-zarar durumları, kadrolu personel sayıları ve fiziki durumları göz önünde bulundurularak  işletme yetersizliği bulunan öğretmenevlerinin kapatılacağı belirtilmiştir. Araştırmanın yapıldığı tarih itibari ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren 168 öğretmenevi, 491 öğretmenevi ve akşam sanat okulu ile 88 öğretmen lokali bulunmaktadır. Çalışma yapılan İstanbul ilinde ise 22 öğretmenevi bulunmaktadır. Bu araştırmada, İstanbul ilinden amaçlı örnekleme yoluyla seçilen 3 ilçeden 100 öğretmenle tarama yoluyla veri toplanarak, öğretmenevleri ile ilgili görüşleri incelenmiştir. Veriler, 2012 Kasım ve Aralık aylarında toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin öğretmenevlerinden yeterince yararlanmadıkları, öğretmenevlerinin hizmet kalitesinden yeterince memnun olmadıkları, öğretmenevlerinin polisevleri ve orduevlerinde olduğu gibi imtiyazlı işletmeler olarak görülmeleri istendiği ve fiziki ve sosyal yönleri geliştirilmiş öğretmenevlerine ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: öğretmenevi; sosyal tesisler; hizmet kalitesi

 • Binarbaşı, S. (2006). Kütahya ilindeki ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarının tespiti ve incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Büyüköztürk, Ş. Kılıç, E., Demirel, F., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2008). Educationalresearch: Planning, conducting, andevaluatinquantitativeandqualitativeresearch (3rd Ed.). New Jersey: PearsonEducation.
 • Gavcar, E. ve Topaloğlu, C. (2008.) Kamuya ait konaklama işletmelerinin yöneticilerinde iş doyumu (öğretmenevi müdürleri örneği). Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(2).
 • Göndelen, D. (2007). Öğretmenevlerinde hizmet kalitesi müşteri tatmininin ölçülmesi uygulaması ve müşteri tatminini arttırmaya yönelik bir eğitim modeli. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • İslamoğlu, A. (2000). Öğretmenevi işletmelerinde performans, verimlilik ve toplam kalite yönetimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karaküçük, S. Ve Ekenci, G. (1995). Okulların boş zamanları değerlendirme (rekreasyon) eğitimindeki rolü. Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi, No. 128, 62-66.
 • Paylan, M. A. (2007). Algılanan hizmet kalitesi, müşteri değeri ve müşteri tatmininin davranışsal niyetler üzerine etkisi karayolu ulaşım sektöründe bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü.
 • Polat, E. K. (2011). Çalışanların bütçelerinde sosyo-kültürel harcamaların yeri: Çanakkale’de öğretmenler üzerinde bir araştırma. İstanbul Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı: 44
 • Sezer, Ö. (2008). Kamu hizmetlerinde müşteri (vatandaş) odaklılık: Türkiye’de kamu hizmeti anlayışı açısından bir değerlendirme. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,8 (4), 147–171.
 • Sevimli, 2006. Hizmet sektöründe kalite ve hizmet kalitesi ölçümü üzerine bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şenel, İ. (1997).Türkiye’de sosyal turizmin bir unsuru olarak öğretmenevlerinin Türk turizmine katkısı üzerine bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Tebliğler Dergisi. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenevleri, öğretmenevi ve akşam sanat okulları, öğretmen lokalleri ve sosyal tesisler yönetmeliği. Aralık, Sayı 2579.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Yazar: Sinem VATANARTIRAN

Yazar: M. GÜVENÇ

Bibtex @ { esosder82907, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.56054}, title = {İSTANBUL İLİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMENEVLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {VATANARTIRAN, Sinem and GÜVENÇ, M.} }
APA VATANARTIRAN, S , GÜVENÇ, M . (2014). İSTANBUL İLİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMENEVLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (51), . DOI: 10.17755/esosder.56054
MLA VATANARTIRAN, S , GÜVENÇ, M . "İSTANBUL İLİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMENEVLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6165/82907>
Chicago VATANARTIRAN, S , GÜVENÇ, M . "İSTANBUL İLİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMENEVLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - İSTANBUL İLİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMENEVLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ AU - Sinem VATANARTIRAN , M. GÜVENÇ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.56054 DO - 10.17755/esosder.56054 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 13 IS - 51 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.56054 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.56054 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İSTANBUL İLİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMENEVLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ %A Sinem VATANARTIRAN , M. GÜVENÇ %T İSTANBUL İLİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMENEVLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 51 %R doi: 10.17755/esosder.56054 %U 10.17755/esosder.56054
ISNAD VATANARTIRAN, Sinem , GÜVENÇ, M. . "İSTANBUL İLİNDEKİ ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMENEVLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 51 (Kasım 2014): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.56054