İŞGÜCÜ TALEBİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ(İş İlanları Örneği)

Nurettin BELTEKİN [1]

479 523

The purpose of this study is to analyses the relationship between employers labor demand through job advertisements and education level in the frame of education economy theories. This study is a qualitative research based on content analysis. One hundred job advertisements in different sectors on kariyer.net were analyzed and classified by educational criteria. The fact that the forms of the relationship between the demand for labor and education were direct, indirect and eliminating was found out according to the findings. Nowadays, education is being tried to be made susceptible to the economy. Establishing the relationship between education and labor is increasingly becoming an indirect and eliminating process, which needs to be reviewed. Thus, the balance between “educare and educere” should be achieved properly. Individuals should be prevented from regarding education as a process of collecting diplomas and certificates. Furthermore, their understanding of the relationship between humans, society and nature should be developed. Professional skills should be determined according to working conditions including education and training.

Bu çalışmanın amacı işverenlerin iş ilanları yoluyla işgücü ve eğitim ilişkisini eğitim ekonomisi kuramları çerçevesinde çözümlemektir. Çalışma içerik analizine dayalı nitel bir araştırmadır. Bu kapsamda kariyer.net web sayfasında farklı sektörlerden 100 iş ilanı incelenmiş ve ilanlardaki eğitim kriterlerine göre sınıflandırılmıştır. Bulgulara göre işgücü talebi ve eğitim arasındaki ilişkinin doğrudan, dolaylı ve eleme amaçlı olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte işgücü talebi ve eğitim arasındaki ilişkinin daha fazla dolaylı ve eleme amaçlı olarak kurulduğu saptanmıştır. Eğitimin tüm okul tür ve düzeylerinde “ekonomiye duyarlı” hale getirilmeye çalışıldığı bir zamanda eğitim ve işgücü talebi ilişkisinin giderek dolaylı ve eleme amaçlı olarak kurulması bu süreci yeniden gözden geçirmeyi gerektirmektedir. Bu nedenle eğitim sürecinde “educare ve educere” dengesi doğru bir şekilde kurulmalı, bireylerin eğitimi diploma ve sertifika toplama süreci olarak görmesini engellemeli ve insan, toplum ve doğa ilişkilerini sağlıklı bir şekilde geliştirmelerine yardım edecek şekilde düzenlenmelidir. Mesleki beceriler çalışma koşullarına göre eğitim ve yetiştirmeyi içerecek şekilde belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, İnsan Sermayesi Kuramı, Eleme Hipotezi, Kuyruk Hipotezi, İş İlanları

 • Âdem, M (1993). Ulusal Eğitim Politikamız ve Finansmanı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını.
 • Âdem, M. (1983). İstihdam İş ve Eğitim Planlaması. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt 16, Sayı: 1, ss.497-509.
 • Akova O., Sarıışık, Akbaba, M.A. (2007). Seyahat Acentelerinde İşgören Bulma ve İşgören Seçme Yöntemlerine Yönelik Bir Araştırma. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. Sayı: Aralık, Sayfa: 275-296
 • Basım, H. N., Şeşen, H., Şeşen, E. (2008). Personel Temin Sürecinde Gazete İlanları Üzerine Karsılaştırmalı Bir Çalışma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:1, sayfa:34-44 Bass, R. V., Goog, J. M. (2004). Educare and Educere: Is a Balance Possible in the Educational System? The Educational Forum, Volume 68,Winter, pp.161-168
 • Billington, R. (1997). Felsefeyi Yaşamak: Ahlâk Düşüncesine Giriş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Carnoy, M. (1989). Eğitim ve Ekonomi İlişkisi. Çev: N. Kurul, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Cilt: 22 Sayı: 1
 • Erdem, B., Gezen T. (2014). Turizm İşletmelerine Yönelik İş İlanlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 21.
 • Günay, D., Günay, A. (2011).1933’den Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel Gelişmeler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ss. 001-022
 • Geray, H. (2006). Toplumsal Araştırmalarda Nitel ve Nicel Yöntemlere Giriş. Ankara: Siyasal Kitapevi
 • Groot, W., Hartog, J. (1995). Screening Models and Education. Ed: Martin Corny. International Encyclopedia of Economics of Education. Oxford: Pergamon Press. http://www.csus.edu/indiv/l/langd/Groot_Hartog.pdf 19/07/2014
 • Hesapçıoğlu, M. (1994). İnsan Kaynakları Yönetimi ve Politikası. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım
 • Kurul, N. (1999). Eğitim Yatırımlarının Getirileri ve Eğitim Kaynak Dağılımı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 32 Sayı: 1
 • Kurul, N.(1994). Eğitim Planlaması: Kavram, İlkeler Ve Yaklaşımlar Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 27 Sayı: 2
 • Savaş, F. V. (1986). Kalkınma Ekonomisi. İstanbul: Beta Yayınları
 • Spence, M. (1973). Job Market Signaling. Q.J. Econ. 87: 355-374
 • Ünal, L.I. (1996). Eğitim ve Yetiştirme Ekonomisi. Ankara: Torun Matbaası
 • Ünal, L. I. (2005) ‘İktisat İdeolojisi’nin Yeniden Üretim Süreci Olarak Eğitim. Ekonomik Yaklaşım Dergisi. Sayı: 57, Cilt: 16, s.35-50.
 • Woodhall M. (1979). “Education, Work and Employment in Developing Countries – A Synthesis of Recent Research”, Education, Work and Employment. International Development Research Center Manuscript Reports, Ottowa, IDRC.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nurettin BELTEKİN

Bibtex @ { esosder82911, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.72371}, title = {İŞGÜCÜ TALEBİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ(İş İlanları Örneği)}, key = {cite}, author = {BELTEKİN, Nurettin} }
APA BELTEKİN, N . (2014). İŞGÜCÜ TALEBİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ(İş İlanları Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (51), . DOI: 10.17755/esosder.72371
MLA BELTEKİN, N . "İŞGÜCÜ TALEBİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ(İş İlanları Örneği)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6165/82911>
Chicago BELTEKİN, N . "İŞGÜCÜ TALEBİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ(İş İlanları Örneği)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - İŞGÜCÜ TALEBİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ(İş İlanları Örneği) AU - Nurettin BELTEKİN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.72371 DO - 10.17755/esosder.72371 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 13 IS - 51 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.72371 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.72371 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İŞGÜCÜ TALEBİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ(İş İlanları Örneği) %A Nurettin BELTEKİN %T İŞGÜCÜ TALEBİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ(İş İlanları Örneği) %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 51 %R doi: 10.17755/esosder.72371 %U 10.17755/esosder.72371
ISNAD BELTEKİN, Nurettin . "İŞGÜCÜ TALEBİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ(İş İlanları Örneği)". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 51 (Kasım 2014): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.72371