İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN YARATICI DRAMA İLE ETKİLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ YAPILANDIRILMASI

Feride GÜMÜŞ [1] , Oylum İSPİR [2]

351 478

The aim of this study is to determine how pre-service elementary mathematics teachers construct effective mathematics learning environments and to inform them about the situations they will face with during the process. Practices related with the principles in the literature about effective mathematics learning environments which are equity, curriculum, teaching, learning, technology and assessment are done by using creative drama as a method. Study consists of ten practice weeks which three were related communication, trust and harmony since the nature of creative drama. The other remaining practice weeks are related with the principles above. Pretestposttest experimental design with one group is used with both qualitative and quantitative data collection tolls. At the end of the research, pre-service elementary mathematics teacher mention that they were better informed and collected new information on both constructing and effective mathematics learning environment and using the principles mentioned in that learning environments.

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının etkili matematik öğrenme ortamlarını nasıl yapılandırdıklarını ortaya koymak ve bu süreçte karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Öğretmen adaylarıyla, alan yazında etkili bir matematik öğrenme ortamında olması gerektiği belirtileneşitlik, öğretim programı, öğretme, öğrenme, teknoloji ve değerlendirme prensiplerine dair yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanıldığı uygulamalar yapılmıştır. Toplam on haftalık uygulamalardan oluşan çalışmanın ilk üç haftası yaratıcı dramanın doğası gereği uyum, iletişim ve güven çalışmalarına ayrılmıştır. Geri kalan haftalarda yukarıdaki prensiplere ait uygulamalar yapılmıştır. Ön test son test tek gruplu deneysel desenin kullanıldığı çalışmada, hem nicel hem nitel veri toplama araçları kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bulgularda öğretmen adayları, hem etkili matematik öğrenme ortamlarını yapılandırma konusunda hem de sözü edilen prensiplerin matematik öğrenme ortamlarındaki önemi ve kullanımı konusunda bilinçli hale geldiklerini vurgulamışlardır.

Anahtar Kelimeler: öğrenme ortamları, matematik eğitimi, yaratıcı drama, ilköğretim matematik öğretmen adayları

 • Adıgüzel, H. Ö. (2010). Eğitimde Yaratıcı Drama. Naturel Yayınları. Ankara: Naturel Yayınları.
 • Akkuş-İspir, O. (2011). Korkulan Matematik İçin Alternatif Bir Yöntem: Yaratıcı Drama. Eğitimci Dergisi(1), 5-8.
 • Courtney, R. (1989). Culture and the Creative Drama Teacher. Youth Theatre Journal, 3(4), 18-23.
 • Davies, A., Arbuckle, M. ve Bonneau, D. (2004). Assessment for learning: Planning for professional development. In Annual Assessment Symposium, Courtenay, BC, Canada. http://electronicportfolios.org/afl/Assessment4learning.pdf adresinden 28.06.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Demiraslan, Y. ve Koçak- Usluel, Y. (2008). ICT Integration Processes in Turkish Schools: UsingActivity Theory to Study Issues and Contradictions. Australasian Journalof Educational Technology, 24(4), 458-474
 • Kersaint, G. (2007). The Learning Environment: Its Influence on What Is Learned. W. G. Martin , & M. E. Strutchens içinde, The learning of mathematics, sixty-ninth yearbook (s. 259–269). Reston, VA: NCTM.
 • Konkur, B. G. (2013). Developing an effective learning environment in an EFL classroom. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Lizzio, A., Wilson, K., ve Simons, R. (2002). University students' perceptions of the learning environment and academic outcomes: implications for theory and practice. Studies in Higher Education, 27(1), 27-52.
 • MEB T.C. Millî Eğitim Bakanlığı (2013). Orta Okul Matematik Dersi Öğretim Programı. Ankara.
 • NCTM. (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, Va.
 • Önalan-Akfırat, F. (2006). Sosyal Yeterlilik, Sosyal Beceri ve Yaratıcı Drama. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 39-58.
 • San, İ. (1995). Yaratıcılık ve Eğitim. Milliyet Sanat Dergisi, Ankara.
 • Senk, S. L. ve Thompson, D. R. (2003). Standards-based school mathematics curricula: What are they? What do students learn? Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Struyven, K., Dochy, F., Janssens, S., & Gielen, S. (2006). On the dynamics of students' approaches to learning: The effects of the teaching/learning environment. Learning and Instruction, 16(4), 279-294.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Kitabevi.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Yazar: Feride GÜMÜŞ

Yazar: Oylum İSPİR

Bibtex @ { esosder82912, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.86657}, title = {İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN YARATICI DRAMA İLE ETKİLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ YAPILANDIRILMASI}, key = {cite}, author = {GÜMÜŞ, Feride and İSPİR, Oylum} }
APA GÜMÜŞ, F , İSPİR, O . (2014). İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN YARATICI DRAMA İLE ETKİLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ YAPILANDIRILMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (51), . DOI: 10.17755/esosder.86657
MLA GÜMÜŞ, F , İSPİR, O . "İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN YARATICI DRAMA İLE ETKİLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ YAPILANDIRILMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6165/82912>
Chicago GÜMÜŞ, F , İSPİR, O . "İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN YARATICI DRAMA İLE ETKİLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ YAPILANDIRILMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN YARATICI DRAMA İLE ETKİLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ YAPILANDIRILMASI AU - Feride GÜMÜŞ , Oylum İSPİR Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.86657 DO - 10.17755/esosder.86657 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 13 IS - 51 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.86657 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.86657 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN YARATICI DRAMA İLE ETKİLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ YAPILANDIRILMASI %A Feride GÜMÜŞ , Oylum İSPİR %T İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN YARATICI DRAMA İLE ETKİLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ YAPILANDIRILMASI %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 51 %R doi: 10.17755/esosder.86657 %U 10.17755/esosder.86657
ISNAD GÜMÜŞ, Feride , İSPİR, Oylum . "İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN YARATICI DRAMA İLE ETKİLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ YAPILANDIRILMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 51 (Kasım 2014): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.86657