TANI İLİŞKİLİ GRUPLARA (DRG) GÖRE HASTANELER VE ÜLKELER ARASI KARŞILAŞTIRMA: BİR VAKA ÖRNEĞİ

Yıldız AYANOĞLU [1] , Umut BEYLİK [2] , Fatih ORHAN [3]

510 679

In this study; DRG data was gathered in one year in four different hospitals where Respiratory Infections (E62 ) cases of patients were evaluated in order to retain their demographic, clinical and financial backgrounds.. Study data, attached to the Ministry of Health in 2011 in Chest Diseases Hospital inpatient cases include E62. These cases demographic data, the average length of stay, discharge status, case mix index, in terms of relative values and repayment amounts were compared on the basis of hospitals and countries. E62 cases in men 67%, women 33% were observed. E62C drg's 52% of the incidence of the most common E62 cases where, E62 cases the average length of hospital stay of 18.7 days, which was the E62 cases of 91.4% compared healing with the condition were discharged, hospital reimbursement in the relative values and E62 DRG diversity frequencies that are directly affected and with case-mix index is a positive correlation between the amount of reimbursement have been identified. Both between countries and between hospitals terms DRG data were found to be significantly different. Besides the use of DRG data for the financing of the cases in terms of epidemiological and demographic parameters is an important resource for decision support systems. DRG analysis studies done in other cases, case-based health planning is expected to contribute significantly to.

Bu çalışmada; seçilmiş 4 hastanede bir yıllık DRG verileri içinde Solunum Sistemi Enfeksiyon (E62) vakalarına giren hastalar demografik, klinik ve finansal açıdan karşılaştırmalı değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma verileri, 2011 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı Göğüs Hastalıkları Hastanelerinde yatarak tedavi gören E62 vakalarını içermektedir. Bu vakalar demografik verileri, ortalama kalış süreleri, taburculuk durumları, vaka karma indeksleri, bağıl değerler ve geri ödeme miktarları açısından hastane ve ülke bazında karşılaştırılmıştır. E62 vakaları erkeklerde % 67, kadınlarda % 33 oranında görülmüştür. E62C DRG’sinin %52 görülme oranıyla en sık görülen E62 vakası olduğu, E62 vakaları için ortalama hastanede kalış süresinin 18,7 gün olduğu, E62 vakalarının % 91,4 oranla şifa durumu ile taburcu edildiği, hastane geri ödemelerinde bağıl değerlerin ve E62 DRG çeşitliliği frekanslarının doğrudan etkili olduğu ve vaka karma indeksleri ile geri ödeme miktarı arasında pozitif yönlü ilişki olduğu tespit edilmiştir. Hem hastaneler arasında hem de ülkeler arasında DRG verileri bakımından önemli oranda farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. DRG verilerinin finansman amaçlı kullanımı yanında vakaların epidemiyolojik ve demografik parametreler açısından karar destek sistemleri için önemli bir kaynaktır. Diğer DRG vakaları içinde analiz çalışmaları yapılması, vaka bazlı sağlık planlamalarına önemli oranda katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tanı İlişkili Gruplar, Solunum Sistemi Enfeksiyonları, Bağıl Değer, Geri Ödeme, Vaka Karma İndeksi

  • Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Projesi (2006) “Ulusal DRGs Geliştirilmesi Çalışmalarının Sonuçları”, (D.B.3.2) Raporu, TCHEALTH Bilgi Teknolojileri Ltd.Şti.
  • http://www.health.gov.au, erişim: 10.03.2014
  • http://www.g-drg.de, erişim: 12.03.2014
  • http://www.saglik.gov.tr, erişim: 10.03.2014
  • http://www.saglikvakti.com,erişim:12.03.20141 G
  • Sağlık Bakanlığı Teşhis İlişkili Gruplar Daire Başkanlığı, http:// www.tig.saglik.gov.tr, erişim: 16.12.2013
  • Şencan, İ., Demir, M. (2013); Sağlık Bakanlığı Teşhis İlişkili Gruplar İleri Klinik Kodlama Standartları Kitabı, Ankara
  • Tanı İlişkili Gruplar (TİG) e-Bülteni (2009); “Maliyetlendirmeye İlişkin Sıkça Sorulan Sorular”, Sayı 8. Mart - Nisan, s. 16
  • TİG Uygulama Rehberi. (2011), Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İşletme
Yazarlar

Yazar: Yıldız AYANOĞLU

Yazar: Umut BEYLİK

Yazar: Fatih ORHAN

Bibtex @ { esosder82914, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.30415}, title = {TANI İLİŞKİLİ GRUPLARA (DRG) GÖRE HASTANELER VE ÜLKELER ARASI KARŞILAŞTIRMA: BİR VAKA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {AYANOĞLU, Yıldız and BEYLİK, Umut and ORHAN, Fatih} }
APA AYANOĞLU, Y , BEYLİK, U , ORHAN, F . (2014). TANI İLİŞKİLİ GRUPLARA (DRG) GÖRE HASTANELER VE ÜLKELER ARASI KARŞILAŞTIRMA: BİR VAKA ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (51), . DOI: 10.17755/esosder.30415
MLA AYANOĞLU, Y , BEYLİK, U , ORHAN, F . "TANI İLİŞKİLİ GRUPLARA (DRG) GÖRE HASTANELER VE ÜLKELER ARASI KARŞILAŞTIRMA: BİR VAKA ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6165/82914>
Chicago AYANOĞLU, Y , BEYLİK, U , ORHAN, F . "TANI İLİŞKİLİ GRUPLARA (DRG) GÖRE HASTANELER VE ÜLKELER ARASI KARŞILAŞTIRMA: BİR VAKA ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - TANI İLİŞKİLİ GRUPLARA (DRG) GÖRE HASTANELER VE ÜLKELER ARASI KARŞILAŞTIRMA: BİR VAKA ÖRNEĞİ AU - Yıldız AYANOĞLU , Umut BEYLİK , Fatih ORHAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.30415 DO - 10.17755/esosder.30415 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 13 IS - 51 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.30415 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.30415 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TANI İLİŞKİLİ GRUPLARA (DRG) GÖRE HASTANELER VE ÜLKELER ARASI KARŞILAŞTIRMA: BİR VAKA ÖRNEĞİ %A Yıldız AYANOĞLU , Umut BEYLİK , Fatih ORHAN %T TANI İLİŞKİLİ GRUPLARA (DRG) GÖRE HASTANELER VE ÜLKELER ARASI KARŞILAŞTIRMA: BİR VAKA ÖRNEĞİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 51 %R doi: 10.17755/esosder.30415 %U 10.17755/esosder.30415
ISNAD AYANOĞLU, Yıldız , BEYLİK, Umut , ORHAN, Fatih . "TANI İLİŞKİLİ GRUPLARA (DRG) GÖRE HASTANELER VE ÜLKELER ARASI KARŞILAŞTIRMA: BİR VAKA ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 51 (Kasım 2014): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.30415