TURİSTİK DESTİNASYON İMAJININ PAZAR BÖLÜMLERİ ALGILAMALARI ARASINDAKİ FARKLILIKLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Özge ADAN [1]

347 422

Destinations are organizing marketing activities in order to increase their share of the economic benefits of Tourism. In this regard, destinations are addressed and marketed as a product, Destination brand image is one of the most important factors in the destination decision process of tourists. Destinations have multiple elements of attractiveness and diversity. Parallel to this diversity, they have to appeal to multiple market segments. Destinations in the rapidly growing competitive environment should analyze the expectations and desires of each market segment in detail and should develop different marketing strategies for each segment. Destination image can be interpreted as a consequence of marketing strategies. In the study it is intended to investigate the differences between health tourists and cruise tourists perceptions about destination image of İzmir Province and for this purpose the quantitative research method was used. In the research, it is concluded that two different market segments have different perceptions of destination's image for the same destination.

Destinasyonlar turizmin ekonomik yararlarından daha fazla pay alabilmek amacı ile pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Bu faaliyetler kapsamında destinasyon bir ürün gibi ele alınmakta ve pazarlama çabalarına girmektedirler. Destinasyon marka imajı, turistlerin bir destinasyonu seçim sırasında en önemli faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Destinasyonların birden fazlaçekicilikunsurları bulunmakta ve bu çeşitlilik paralelinde birden fazla pazar bölümüne hitap etmektedirler.Destinasyon pazarlama örgütleri hızla gelişen rekabet ortamı içinde, her bir pazar bölümüne yönelik ayrı pazarlama çabaları geliştirmeli ve pazar bölümlerinin istek ve beklentilerini ayrıntılı analiz edilmelidir. Destinasyon imajı pazarlama çabalarının bir sonucu olarak yorumlanabilmektedir. Araştırmada İzmir İl’ine sağlık amacı ile ve kruvaziyer ile gelen turistlerin destinasyon imajı algıları ve aralarındaki farklılıkların araştırılması amaçlanmış ve bu amaca yönelik olarak yönelik olarak nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarında, aynı destinasyon için farklı iki farklı pazar bölümünün destinasyon imajı algılamalarının farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Destinasyon pazarlaması, bilişsel destinasyon imajı, duyuşsal destinasyon imajı,  marka imajı

 • Baloğlu, Seyhmus ve Ken W. Mccleary, “A Model of Destination Image Formation”, Annals of TourismReserach, Cilt: 26, Sayı: 4, 1999, ss. 868-897
 • Bedük, Aykut, Fatma Bedük ve Burhan Çakıcı, “Marka İmajı ve Market Markaları”, Marka Yönetimi Sempozyumu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Gaziantep,14-15 Nisan 2005, ss. 231- 235
 • Bivainiene, Lina, “Brand Life Cycle: TheoreticalDiscourses”, Economicsand Management, Cilt:15, 2010, ss.408-414
 • Dawn, Dobni ve Zinkhan George M., “InSearch of Brand Image: A Foundation Analysis”, Advances in Consumer Research, Cilt: 17, 1990, ss. 110-119.
 • Hacıoğlu, Necdet ve Mehmet Oğuzhan İlban, “Bütünleşik Pazarlama İletişimi Etkisiyle Destinasyon Marka İmajı Üzerine Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 30, Sayı:8, 2008, ss. 19-37
 • Hosany, Saamer, Yüksel Ekinci ve Muzaffer Uysal, “Destination Image andDestinationPersonality”, International Journal of CultureTourismHospitalityResearch, 2007, Cilt:1, Sayı: 1, ss. 62-81
 • İzka Araştırma Raporu 2009, http://www.izka.org.tr/files/Izmirde_Turizm_Cesitleri.pdf, Erişim Tarihi:02.02.2013
 • İzto, http://www.izto.org.tr/bilgi-bankasi/izmir/turizm/kruvaziyer-turizmi, Erişim Tarihi 02.02.2013
 • Keller, K. L ., “Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity” , Journal of Marketing, Cilt: 57, Sayı: 1, 1993, ss.1-22
 • Lin Chung Hsien, Duarte B. Morais, Deborah L. Kerstetterve Jing ShoungHou, “Examining the Role of Cognitive and Affective Image in Predicting Choice Across Natural, Developed, and Theme-Park Destinations, Journal of Travel Research, Cilt:.46, 2007, s.183-194
 • Morgan, Nigel ve Annette Prichard, “Meeting the destination branding Challenge”, Destination Branding Creating The Unique Destination Proposition, (Ed. Nigel
 • Morgan, AnnettePrichard ve RogerPride), Second Edition, Elsevier Ltd., Oxford, 2004
 • Murphy, Laurie, Pierre Benckendorff ve GiannaMoscardo , “Linking Travel Motivation, Tourist Self Image and Destination Brand Personality”, Journal of Travel&Tourism Marketing, Cilt: 22, Sayı: 2, 2007, ss.45-59
 • Russel, J. A., “A Circumplex Model Affect”, Journal of Personality and Social Psychology, Cilt: 39, Sayı: 6, 1980, ss. 1161-1178
 • Sağlık Bakanlığı İstatistikleri, Yabancı Konuk İstatistikleri, http://www.saglikturizmi.gov.tr/94-2010-yili-kaplicalara-gelen-yabanci-konuk-istatistigi.html, Erişim Tarihi: 04.04.2013
 • Şahin, Safak ve Seyhmus Baloglu, “Brand Personality and Destination Image of İstanbul”, An International Journal of Tourismand Hospitality Research, 2011, Cilt: 22, Sayı: 1, ss. 69-88
 • Taşkın, Çağatan ve Ömer Akat. Marka ve Marka Stratejileri, Alfa Aktüel, Bursa, 2008
 • Ural, Tülin. Markalamada Yol Haritası, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2009
 • Uşaklı Ahmet ve Şeyhmus Baloğlu, “Brand Personality of Tourist Destinations: An application of self congruitytheory”, Tourism Management, 2010, Cilt: 32, Sayı: 3, ss. 114-127
 • Wang, Xuehua ve ZhilinYang, “TheEffect of BrandCredibility on Consumers’ Brand Purchase Intention in Emerging Economies: The Moderating Role of Brand Awarenessand Brand Image”, Journal of Global Marketing, Cilt: 23, 2010, ss. 177–188
 • Yazıcıoğlu, Yahşi ve Samiye Erdoğan. SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 2007, s. 72
 • Yükselen, Cemal ve Emel Gönenç Güler. Antakya Marka Kent: Görüş ve Öneriler, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İşletme
Yazarlar

Yazar: Özge ADAN

Bibtex @ { esosder82915, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {13}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.96690}, title = {TURİSTİK DESTİNASYON İMAJININ PAZAR BÖLÜMLERİ ALGILAMALARI ARASINDAKİ FARKLILIKLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ADAN, Özge} }
APA ADAN, Ö . (2014). TURİSTİK DESTİNASYON İMAJININ PAZAR BÖLÜMLERİ ALGILAMALARI ARASINDAKİ FARKLILIKLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (51), . DOI: 10.17755/esosder.96690
MLA ADAN, Ö . "TURİSTİK DESTİNASYON İMAJININ PAZAR BÖLÜMLERİ ALGILAMALARI ARASINDAKİ FARKLILIKLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6165/82915>
Chicago ADAN, Ö . "TURİSTİK DESTİNASYON İMAJININ PAZAR BÖLÜMLERİ ALGILAMALARI ARASINDAKİ FARKLILIKLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - TURİSTİK DESTİNASYON İMAJININ PAZAR BÖLÜMLERİ ALGILAMALARI ARASINDAKİ FARKLILIKLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Özge ADAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.96690 DO - 10.17755/esosder.96690 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 13 IS - 51 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.96690 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.96690 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi TURİSTİK DESTİNASYON İMAJININ PAZAR BÖLÜMLERİ ALGILAMALARI ARASINDAKİ FARKLILIKLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Özge ADAN %T TURİSTİK DESTİNASYON İMAJININ PAZAR BÖLÜMLERİ ALGILAMALARI ARASINDAKİ FARKLILIKLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 13 %N 51 %R doi: 10.17755/esosder.96690 %U 10.17755/esosder.96690
ISNAD ADAN, Özge . "TURİSTİK DESTİNASYON İMAJININ PAZAR BÖLÜMLERİ ALGILAMALARI ARASINDAKİ FARKLILIKLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 / 51 (Kasım 2014): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.96690