GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEK ALANLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Pınar TOKTAŞ [1]

283 459

Faculties of Fine Arts and Design have been training designers, artists and productive individuals having theoretical and practical competence in their field using the universal language of art in line with the technological and cultural developments. The programs developed in cooperation with industry taking the needs of the sector into consideration could lead to solve the problem of employment and bring an educational process through which students could develop a more positive attitude towards the field they are studying away from the concerns of future jobs. As in Turkey, the problem of employment is still keeping its current status of importance in other countries as well. This concern could have a negative impact both on the education and learning they are taking and also on their attitudes regarding their field of employment negatively. The fact that students could develop positive attitudes regarding their occupations could affect their academic success and have a positive effect on the creativitye of the students who can make designs and production and express their ideas in a concrete way. In the current study, it was aimed to determine the views of the students having an education at the Faculties of Fine Arts and Design regarding their vocational fields. As the basic data collection instrument, the technique of questionnaire was used, the statistical analysis of the data was made and the findings were evaluated

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri sanatın evrensel dilini kullanarak, teknolojik ve kültürel gelişmeler doğrultusunda alanında gerekli teorik ve uygulamalı yeterliğe sahip tasarımcı, sanatçı ve üretken bireyler yetiştirmektedir. Sanayi ile işbirliği içerisinde sektör ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulan programlar, istihdam sorunun giderilmesine ve öğrencilerin gelecek kaygısından uzak, eğitim gördüğü alana karşı daha olumlu tutum geliştirdiği bir eğitim sürecini beraberinde getirmektedir. Ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de istihdam sorunu güncelliğini korumaya devam etmektedir. Bu kaygı öğrencilerin hem eğitim ve öğretimini etkilemekte hem de öğrenim gördüğü meslek alanlarına ilişkin tutumlarını olumsuz etkilemektedir. Meslek alanlarına ilişkin olumlu tutum geliştirmeleri öğrencilerin akademik başarılarını etkileyeceği gibi tasarım ve üretim yapan, düşüncelerini somut bir şekilde ifade eden öğrencilerin yaratıcılığını da olumlu yönde etkilemektedir.  Araştırmada Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin meslek alanlarına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada temel bilgi toplama aracı olarak anket tekniğinden faydalanılmış, verilerin istatistiksel çözümlemeleri yapılarak bulgular yorumlanmıştır.

  • ALKAN, C., Doğan, H. ve Sezgin, İ. (1991). Meslek ve Teknik Eğitim Esasları. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayını, No: 170.
  • GİZİR C.Ali. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Araştırma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1, (2), 196-213.
  • GÜVEN İsmail. (2002). Yeni Gelişmeler Işığında Yükseköğretimde Yapısal Dönüşümler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 35, (1-2), 93-110.
  • -
  • ÖZBAĞI, T., Toktaş, P. ve Bacan, V. (2008). Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü'nde Öğrenim Gören Kız Öğrencilerin Meslek Alanlarına İlişkin Görüşleri. Ulusal El Sanatları Sempozyumu. Ankara: Gazi Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları-1, 389-397.
  • WOODHALL, Maureen. (1979). Education, Work and Employment in Developing Countries - A Synthesis of Recent Research. Education Work and Employment, A Summary Review. Ottowa: International Development Research Center Manuscript Reports, IDRC: 34
  • http://stf-grafik.gazi.edu.tr Erişim Tarihi: 11.08.2014
  • http://www.selcuk.edu.tr/guzel_sanatlar/geleneksel_turk_sanatlari/tr Erişim Tarihi: 11.08.2014
  • http://stf-elsanatlari.gazi.edu.tr Erişim Tarihi: 11.08.2014
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Pınar TOKTAŞ

Bibtex @ { esosder82923, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {14}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.06093}, title = {GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEK ALANLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {TOKTAŞ, Pınar} }
APA TOKTAŞ, P . (2014). GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEK ALANLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (52), . DOI: 10.17755/esosder.06093
MLA TOKTAŞ, P . "GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEK ALANLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6166/82923>
Chicago TOKTAŞ, P . "GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEK ALANLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEK ALANLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ AU - Pınar TOKTAŞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.06093 DO - 10.17755/esosder.06093 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 14 IS - 52 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.06093 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.06093 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEK ALANLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %A Pınar TOKTAŞ %T GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEK ALANLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 52 %R doi: 10.17755/esosder.06093 %U 10.17755/esosder.06093
ISNAD TOKTAŞ, Pınar . "GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN MESLEK ALANLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 52 (Kasım 2014): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.06093