MIGRATION AND IDENTITY: A CASE OF EMIRDAG AND POSOF-ORIGIN PEOPLE IN BELGIUM

Filiz GÖKTUNA YAYLACI [1]

358 390

Bu çalışmanın amacı, Emirdağ ve Posoflular örneğinde Belçika’da yaşayan Türklerin kimlik ve aidiyet duygularını, kimliklerinin ulus ötesi boyutlarını irdelemektir. Veri toplamak amacıyla nitel ve nicel araştırmak teknikleri bir arada kullanılmıştır. Belçika’da yaşayan 55 kişi ile görüşme yapılmış, 424 kişinin katılımıyla anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmacı Belçika’daki dokuz aylık alan araştırması sürecinde aynı zamanda katılımlı gözlemler gerçekleştirerek fotoğraflar çekmiştir. Derinlemesine görüşmelerden, SPSS analizlerinden ve katılımlı gözlemlerden elde edilen sonuçlar çalışmanın amaçları doğrultusunda alanyazın ışığında yorumlanmıştır. Bulgular, katılımcıların kendilerini ‘‘Belçikalı Türk’’ olarak değil öncelikle ve çoğunlukla ‘‘Türk’’ olarak tanımladıklarını göstermektedir. Bu tanımlamanın, kendi kültürleri ile birlikte Belçika’da Türk olarak var olmaya yönelik çabaların sonucu olduğu söylenebilir

The purpose of this study is to examine perceptions of Turks in Belgium about their identity and their sense of belonging, transnational aspects of their identities in the sample of the people who have Emirdag and Posof origins. In order to collect data, qualitative and quantitative research techniques were used. Living in Belgium, 55 people were interviewed and 424 people were surveyed. The researcher spent a 9-month research visit to Belgium, conducted participatory observations and took photos in the field. Data from in-depth interview and participatory observation techniques, as well as data from SPSS analyses were analyzed and interpreted on the basis of literature and in line with purposes of the study. Findings show that they define themselves primarily and mostly as a “Turk’’ not as “Belgian Turks.” It’s seen that defining themselves as Turk is caused by the efforts aimed at existing in Belgium along with their own culture.

Göç, Kimlik, Belçika, Belçika’daki Türkler
 • Bunnell, T. (2010). Routes of identity: Malay Liverpool and the limits of transnationalism. Pacific Affairs, 83 (3), 459-479.
 • Castells, M. (2006). Enformasyon çağı: ekonomi, toplum ve kültür, III.Cilt Binyılın sonu. (Çev. Ebru Kılıç). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Chen, G.M. (2005). A model of global communication competence. China Media Research, 1(1), 3-11.
 • Djelic, M. ve Quack, S. (2010). Transnational communities: shaping global economic governance. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Faist, T. (2000). The Volume and dynamics of international Migration and Transnational Social Spaces. Oxford: Oxford University Press.
 • Faist, T. (2003). Uluslararası göç ve ulusaşırı toplumsal alanlar. (Birinci Basım), Ankara: Bağlam Yayıncılık.
 • Gielis, R. (2009). A global sense of migrant places: towards a place perspective in the study of migrant transnationalism. London: Blackwell Publishing Ltd & Global Networks Partnership.
 • Glick Schiller, N., Basch, L.;Blanc-Szanton, C. (1992). Transnationalism: A new analytic framework for understanding migration. Towards a transnational perspective on migration, (Ed.Glick Schiller, N., Basch, L. and Blanc-Szanton, C.) New York: New York Academy of Sciences. pp. 1-24.
 • Hall, S. ve Du Gay, P. (Ed.) (1996). Questions of cultural identity. London: Sage Publications.
 • Haralambos, M. ve Holborn, M. (1995). Sociology: themes and prspectives. London: Collins Educational.
 • Jandt, F. E. (2010). An introduction to intercultural communication: identities in a global community. California: Sage Publications.
 • Kaya A. ve Kentel, F. (2005). Euro –Türkler Türkiye ile Avrupa Birliği arasında köprü mü, engel mi? Birinci Basım. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kaya A. ve Kentel, F. (2008). Belçika Türkleri Türkiye ile Avrupa Birliği arasında köprü mü, engel mi? Çev: S. Gökçe. Birinci Basım. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Lewitt,P. ve Glick Schiller, N. (2004). Conceptualizing simultaneity: a transnational social field perspective on society. International Migration Review, 38 (3), pp. 1002-1039.
 • Maalouf, A. (2000). Ölümcül kimlikler. İstanbul: YapıKredi Yayınları.
 • Maalouf, A. (2009). Çivisi çıkmış dünya. Çev: Orçun Türkay. İstanbul: YapıKredi Yayınları.
 • Milewski, N. ve Hamel,C. (2010). Union formation and partner choice in a transnational context: the case of descendants of Turkish immigrants in France. International Migration Review,44 (3), 615-658.
 • Martin, J. N. ve Nakayama, T. K. (2007). Intercultural communication in contexts. New York: McGraw-Hill.
 • Mutluer, N. (2006). Küçük ve orta ölçekli girişimcilerin Londra diasporasında modern Türk kimliğini yeniden inşası. Batı Avrupa’da Türk dış göç sürecinin güncel boyutları. (Ed. B. Doyuran Kartal), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, s.25-50.
 • Ogan, C. (2001). Communication and identity in diaspora: Turkish migrants in Amsterdam and their use of media. Boston: Lexington Books.
 • Oksaar, E. (2008). Kültürlerarası iletişim bağlamında kültür kuramı. (Çev. A.Selçuk). Konya: Çizgi Kitabevi
 • Orozco, M.; Garcia-Zanello, E. (2009). Hometown associations: transnationalism, philanthropy, and development. Brown Journal of World Affairs Spring/Summer, 15 (2).
 • Padilla, A. ve Perez,W. (2003). Acculturation, social identity, and social cognition: a New perspective. Hispanic Journal of Behavioral Sciences,25,(1), 35-55.
 • Parekh, B. (2002). Çokkültürlülüğü yeniden düşünmek: kültürel çeşitlilik ve siyasi teori. Çev. B.Tanrıseven. Ankara: Poenix.
 • Shi, Y. (2005). Identitiy construction of the Chinese diaspora, ethnic media use, community formation and the possibility of social activism. Journal of Media and Cultural Stdudies,19 (1).
 • Şahin, B. (2010). Almanya’daki Türkler. Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Turkish Embassy in Brussels (2014). Türkiye-Belçika Siyasi İlişkileri. http://bruksel.be.mfa.
 • .gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121215 (01.04.2014).
 • Vertovec, S. (2001). Transnationalism and identity. Journal of Ethnic And Migration Studies, 27 (4), 573-582.
 • Vertovec, S. (2004). Cheap calls: the social glue of migrant transnationalism. Global Networks, 4 (2), 219-224.
 • Yağbasan, M. (2009). Kültürlerarası iletişim ve diyalogun Almanya özelinde analizi. e-Journal of New World Sciences Academy, (4/1), 136-2.
 • Yalçın, C. (2004). Göç sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Zontini, E. (2010). Transnational families, migration and gender: Moroccan and Filipino women in Bologna and Barcelona. New York: Berghahn Books
Birincil Dil en
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Filiz GÖKTUNA YAYLACI

Bibtex @ { esosder82925, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {14}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.85206}, title = {MIGRATION AND IDENTITY: A CASE OF EMIRDAG AND POSOF-ORIGIN PEOPLE IN BELGIUM}, key = {cite}, author = {GÖKTUNA YAYLACI, Filiz} }
APA GÖKTUNA YAYLACI, F . (2014). MIGRATION AND IDENTITY: A CASE OF EMIRDAG AND POSOF-ORIGIN PEOPLE IN BELGIUM. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (52), . DOI: 10.17755/esosder.85206
MLA GÖKTUNA YAYLACI, F . "MIGRATION AND IDENTITY: A CASE OF EMIRDAG AND POSOF-ORIGIN PEOPLE IN BELGIUM". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6166/82925>
Chicago GÖKTUNA YAYLACI, F . "MIGRATION AND IDENTITY: A CASE OF EMIRDAG AND POSOF-ORIGIN PEOPLE IN BELGIUM". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - MIGRATION AND IDENTITY: A CASE OF EMIRDAG AND POSOF-ORIGIN PEOPLE IN BELGIUM AU - Filiz GÖKTUNA YAYLACI Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.85206 DO - 10.17755/esosder.85206 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 14 IS - 52 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.85206 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.85206 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi MIGRATION AND IDENTITY: A CASE OF EMIRDAG AND POSOF-ORIGIN PEOPLE IN BELGIUM %A Filiz GÖKTUNA YAYLACI %T MIGRATION AND IDENTITY: A CASE OF EMIRDAG AND POSOF-ORIGIN PEOPLE IN BELGIUM %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 52 %R doi: 10.17755/esosder.85206 %U 10.17755/esosder.85206
ISNAD GÖKTUNA YAYLACI, Filiz . "MIGRATION AND IDENTITY: A CASE OF EMIRDAG AND POSOF-ORIGIN PEOPLE IN BELGIUM". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 52 (Kasım 2014): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.85206