LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ

Vedat AKMAN [1] , Merve HANOĞLU [2] , Cevdet KIZIL [3]

423 527

In this study, the relationship between leadership types and work performance is empirically tested. The purpose of the study is to examine the leadership types such as autocratic, democratic and humanist by investigating their ties with characteristics in the automotive industry. Also, the impact of mentioned leadership types on employee performance is studied. The universe of the study consists employees working in a company belonging to the automotive sector. The sample of research is selected based on the total number of people working in a firm. In total, 51 people have taken the research questionnaire, which is the methodology of this study. The survey was created based on the five-point Likert-type rating scale. As a result of the research, a moderate relationship is detected between leadership types and employee performance

Bu çalışmada liderlik tipleri ile iş gören performansı arasındaki ilişki ampirik olarak test edilmiştir. Çalışmanın amacı otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmada otokratik, demokratik, hümanist lider tiplerinden hangilerinin kişilerle ilişkilendirildiği ve iş gören performansı üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın evrenini otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın çalışanları oluşturmaktadır.  Araştırmada firmada çalışan toplam kişi sayısı baz alınarak örneklem seçimi yapılmıştır ve 51 kişiye ulaşılmıştır. Anket çalışması beşli likert tipi derecelendirme ölçeği ile oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda liderlik tipleriyle iş gören performansı arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : Performans Yönetimi, Liderlik, Liderlik Türleri, İş .Gören, Başarı

Anabilim Dalı: İşletme Yönetimi

Performans Yönetimi, Liderlik, Liderlik Türleri, İş .Gören, Başarı
 • Akat, Ömer. Uygulamaya Yönelik İşletme Politikası ve Stratejik Pazarlama. Bursa: Ekin Kitabevi, 2004.
 • Atlı, Dinçer. Yetenek Yönetimi. İstanbul: Crea Yayıncılık, 2012.
 • Dinçer, Ömer. Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Yayınları, 2004.
 • Efil, İsmail. İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: Alfa Yayınları, 1999.
 • Ertuna, Özer. Stratejik Yönetim. İstanbul: Okan Üniversitesi Yayınları, 2008.
 • Fındıkçı, İlhami. Bir Gönül Yolculuğu Hizmetkar Liderlik. İstanbul: Alfa Yayınları, 2009.
 • Güney, Salih. Yönetim ve Organizasyon. Ankara, 2007.
 • Gürüz, Demet, ve Emet Gürel. Yönetim ve Organizasyon. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2006.
 • Helvacı, Akif. Performans Yönetimi Sürecinde Performans Değerlendirmenin Önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2002.
 • Kaynak, Tuğray, et al. İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Dönence Basım Yayım, 2000.
 • Köse, Arzu. Stratejik Yönetim. İstanbul: Kum Saati Yayınları, 2008.
 • Memduhoğlu, Hasan Basri, ve Kürşad Yılmaz. Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Pegem Yayıncılık, 2013.
 • Mucuk, İsmet. Temel İşletme Bilgileri. İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2008.
 • Palmer, Margaret. Performans Değerlendirmeleri. İstanbul: Rota Yayınları, 1993.
 • Tengilimoğlu, Dilaver. İşletme Yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2008.
 • Topaloğlu, Melih, ve Hakan Koç. Yönetim Bilimi. Ankara, 2010.
 • Tutar, Hasan. Örgütsel İletişim. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2009.
 • Türkoğlu, Faruk. 2001'e Doğru İnsan Kaynakları Araştırması. İstanbul: Sabah Yayıncılık, 2000.
 • Ulukan, Cemil. Genel İşletme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013.
 • Yozgat, Osman. İşletme Yönetimi. İstanbul: Venüs Ofset, 1984. EKLER
 • EK-1: Anket Soruları Sayın Değerlendirici, Söz konusu anket, lider olan kişilerin yönlendirdiği bireylerin performansında bir artış
 • olup olmadığını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma bilimsel bir nitelik taşıdığı için, anket
 • yanıtlarınızın kayıtları, kimliğinizle ilgili bir bilgi içermez. Sorulara objektif ve samimi
 • yanıtlar vererek katılım gösterdiğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. BİRİNCİ BÖLÜM 1. Cinsiyetiniz Bay ( ) Bayan ( ) 2. Yaşınız 18-25 ( ) 26-33 ( ) 34-41 ( ) 42-49 ( ) 50 ve üzeri ( ) 3. Eğitim Durumunuz
 • Lise ( ) Meslek Yüksek Okulu ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4. Medeni Durumunuz
 • Evli ( ) Bekar ( ) Diğer ( ) 5. Bu Kurumda Çalışma Süreniz 0-1 Yıl ( ) 1-5 Yıl ( ) 5-10 Yıl ( ) 10 Yıl ve Üzeri ( )
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Vedat AKMAN

Yazar: Merve HANOĞLU

Yazar: Cevdet KIZIL

Bibtex @ { esosder82947, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {14}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.70272}, title = {LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {AKMAN, Vedat and HANOĞLU, Merve and KIZIL, Cevdet} }
APA AKMAN, V , HANOĞLU, M , KIZIL, C . (2014). LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (52), . DOI: 10.17755/esosder.70272
MLA AKMAN, V , HANOĞLU, M , KIZIL, C . "LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6166/82947>
Chicago AKMAN, V , HANOĞLU, M , KIZIL, C . "LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ AU - Vedat AKMAN , Merve HANOĞLU , Cevdet KIZIL Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.70272 DO - 10.17755/esosder.70272 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 14 IS - 52 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.70272 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.70272 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ %A Vedat AKMAN , Merve HANOĞLU , Cevdet KIZIL %T LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 52 %R doi: 10.17755/esosder.70272 %U 10.17755/esosder.70272
ISNAD AKMAN, Vedat , HANOĞLU, Merve , KIZIL, Cevdet . "LİDERLİK İLE PERSONEL PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ŞİRKET İNCELEMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 52 (Aralık 2014): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.70272