İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ TERCİHLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ [1]

282 484

This research was conducted with 31 preservice elementary mathematics teachers, in order to analyze their problem solving strategies preferences and self-efficacies towards mathematics. To determine the problem solving strategies that preservice teachers frequently prefer, it was asked which problem solving strategy is liked better to use during problem solving process. In addition to that, “Matematiğe Karşı Özyeterlik Algısı Ölçeği” developed by Umay (2001) was used to state the preservice teachers’ self-efficacies towards mathematics. At the end of the research, it is seen that, the working backwards was the most frequently preferred strategy among the preservice teachers, whereas solving a simpler analogous problem was the least preferred strategy. In addition to that, preservice mathematics teachers’ self-efficacies towards mathematics do not differ in terms of their problem solving strategies preferences

Bu çalışma ilköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözme stratejileri tercihleri ile matematiğe karşı özyeterliklerinin incelenmesi amacıyla 31 ilköğretim matematik öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının sıklıkla tercih ettikleri problem çözme stratejisini belirlemek için problem çözme sürecinde kendilerine en yakın gelen problem çözme stratejisinin ne olduğu sorulmuştur. Öğretmen adaylarının matematiğe karşı özyeterliklerini belirlemek amacıyla da Umay (2001) tarafından geliştirilen “Matematiğe Karşı Özyeterlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının problem çözme sürecinde kendilerine yakın gördükleri problem çözme stratejisi için, en fazla seçilen strateji geriye doğru çalışma stratejisi olurken, en az seçilen strateji ise benzer basit bir problemin çözümünden yararlanma stratejisi olmuştur. Ayrıca öğretmen adaylarının matematiğe karşı özyeterlik ölçeğinden aldıkları puanlar tercih ettikleri problem çözme stratejisine göre anlamlı bir fark göstermemektedir.

Anahtar sözcükler: ilköğretim matematik öğretmen adayı, problem çözme stratejisi, matematiğe karşı özyeterlik

 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Prentice Hall.: Englewood Cliffs, NJ.
 • Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44, 1175-1184.
 • Bandura, A. (1997). Self-efticacy: The exercise of control . New York: Freeman.
 • Bouffard-Bouchard, T. (1990). Influence of self-efficacy on performance in acognitive task. Journal of Social Psychology, 130, 353-363.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum (15. baskı b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P. ve Malone, P. S. (2006). Teachers' self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students' academic achievement: A study at the school level. Journal of School Psychology, 44, 473–490.
 • Çakıroğlu, E. ve Işıksal, M. (2009). Preservice elementary teachers’ attitudes and self-efficacy beliefs toward mathematics. Education and Science, 151, 117-131.
 • Gallagher, A. ve Lisi, R. (1994). Gender Differences in Scholastic Aptitude Test-mathematics Problem Solving Among High-ability Students. Journal of Educational Psychology, 86(2), 204-211.
 • Goddard, R. D., Hoy, W. K. ve Woolfolk-Hoy, A. W. (2004). Collective efficacy beliefs: Theoretical developments, empirical evidence, and future directions. Educational Researcher, 33(3), 3-13.
 • Hackett, G. ve Betz, N. E. (1989). An exploration of the mathematics self-efficacy/mathematics performance correspondence. Journal For Research in Mathematics Education, 20(3), 261-273.
 • Hoffman, B. ve Spatariu, A. (2008). The influence of self-efficacy and metacognitive prompting on math problem-solving efficiency. Contemporary Educational Psychology, 33(4), 875-893.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Kimball, M. M. (1989). A New Perspective on Women's Math Achievement . Psychological Bulletin, 105, 198-214.
 • Mayer, R. E. (1999). The promise of Educational Psychology, Vol. 1: Learning in The Content Areas . Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
 • Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs and mathematical problem-solving of gifted students. Contemporary Educational Psychology, 21(4), 325-344.
 • Pajares, F. ve Graham, L. (1999). Self-efficacy, motivation constructs, and mathematics performance of entering middle school students. Contemporary Educational Psychology, 24(2), 124-139.
 • Pajares, F. ve Kranzler, J. (1995). Self-efficacy beliefs and general mental ability inmathematical problem-solving. Contemporary Educational Psychology, 20, 426-443.
 • Pajares, F. ve Miller, D. M. (1994). Role of self-efficacy andself-concept beliefs in mathematical problem solving: A path analysis. Journal of Educational Psychology, 86, 193-203.
 • Pietsch, J., Walker, R. ve Chapman, E. (2003). The relationship among selfconcept, self-efficacy and performance in mathematics during secondary school. Journal of Educational Psychology, 95, 589-603.
 • Pusmaz, A. ve Özdemir, A. S. (2012). The effect of web-based professional development study to mathematics teachers’ problem solving strategies . Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1380-1384.
 • Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational psychologist, 26(3-4), 207-231.
 • Siegel, R. G., Galassi, J. P. ve Ware, W. B. (1985). A comparison of two models for predicting mathematics performance: Social learning versus math aptitude-anxiety. Journal of Counseling Psychology, 32, 531–538.
 • Ulu, M. (2008). Sınıf Öğretmeni, Sınıf Öğretmeni Adayı ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Dört İşlem Problemlerini Çözmede Kullandıklari Stratejilerin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği programının matematiğe karşı özyeterlik algısına etkisi. Journal of Qafqaz University, 8(1).
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ

Bibtex @ { esosder82948, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2014}, volume = {14}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.04873}, title = {İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ TERCİHLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ, Feride} }
APA ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ, F . (2014). İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ TERCİHLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (52), . DOI: 10.17755/esosder.04873
MLA ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ, F . "İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ TERCİHLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2014): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6166/82948>
Chicago ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ, F . "İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ TERCİHLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ TERCİHLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ AU - Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17755/esosder.04873 DO - 10.17755/esosder.04873 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 14 IS - 52 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.04873 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.04873 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ TERCİHLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ %A Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ %T İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ TERCİHLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ %D 2014 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 52 %R doi: 10.17755/esosder.04873 %U 10.17755/esosder.04873
ISNAD ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ, Feride . "İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ TERCİHLERİ İLE MATEMATİĞE KARŞI ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 52 (Aralık 2014): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.04873