KKYDP EKONOMİK YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ

Veysel ASOĞLU [1] , Turan BİNİCİ [2]

424 515

Small and Medium Enterprises (SME) in Şanlıurfa and Diyarbakır benefitting from Rural Development Investment Support Program constitute the main scope of the study. Within the scope of RDISP (KKYDP), 215 RDISP projects in two cities have been carried out by 197 different agro-industries. Hovewer, when trying to gather survey data with the complete inventory method, it has been determined that there are 120 active enterprises run by authorities receiving the project. According to analysis results of data gathered from these enterprises, 49 enterprises benefitting from the support in Diyarbakır, generally speaking, are more successful than 71 enterprises in Şanlıurfa when compared to. Prior to the project, while the employment average of the enterprises was 6.53, after the project it has become 12.68

Çalışmanın ana kapsamını Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Programından (1-7.etap) Şanlıurfa ve Diyarbakır’da faydalanan KOBİ’ler oluşturmaktadır. KKYDP kapsamında iki ilde 215 KKYDP projesi  197 farklı tarıma dayalı sanayi işletmesince uygulamaya konulmuştur. Ancak tam sayım yöntemi ile anket verileri toplanmaya çalışıldığında projeyi alan yetkililerin işlettiği 120 faal işletme olduğu tespit edilmiştir. Bu işletmelerden elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre Şanlıurfa’daki 71 işletmeye göre Diyarbakır’da destekten faydalanan 49 işletme genel anlamda daha başarılı görülmüştür. Proje öncesinde işletmelerin istihdam ortalaması 6.53 iken proje sonrasında bu değer 12. 68 olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Programı ( KKYDP), Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri

 

Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Programı ( KKYDP), Tarıma Dayalı Sanayi İşletmeleri
 • Anonymous,2009.FAO, 2009. How to Feed the World in 2050. http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/expert_paper/How_to_Fee
 • d_the_ World_in_2050.pdf,
 • Anonim, 2010.”2010 Yılında 2010 Proje” Tanıtım Kitapçığı, GTHB Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Ankara
 • Anonim,2011.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Planı 2010- 2013.http://www.tarim.gov.tr/Belgeler/KutuMenu/Kirsal_Kalkinma_Plani
 • Anonim, 2014. Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Programı 9.Etap Uygulama Rehberi.
 • http://www.tarim.gov.tr/Duyuru/183/Kirsal-Kalkinma-Yatirimlarinin- Desteklenmesi-Programi-9-Etap-Uygulama-Rehberi
 • Asoğlu, V. 2015. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programından Faydalanan İşletmelerin Ekonomik Analizi: Şanlıurfa-Diyarbakır Örneği. Harran Üniversitesi Fen Bilimleri, Doktora Tezi, 158s.
 • Bayramoğlu, Z. ve Gündoğmuş, E.2007.Konya İli Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinde Tamamlayıcı İthalatın Etkisi.Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (42):110-119.
 • Carlos A.Da Silva, Doyle Baker, Andrew W.Shepherd., Chakib, Jenane and Sergio Miranda da Cruz. 2009. Agro- Industries For Development. CAB International and FAO. Rome, Italy. 291s.
 • Delil,S.2014.TRC2 Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinde Sanayinin Mevcut Durumu”.Karacadağ Bölgesel Kalkınma Dergisi, 4 (5):7-13.
 • Pınar, A., 2014. 2010 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Etki Analiz Raporu, Karacadağ Kalkınma Ajansı Yayınları, Şanlıurfa, 57s.
 • ŞUTSO, 2014.Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, Sayı:1,Mart 2014: 48-49.
 • Taşçıoğlu, Y., 2011. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının Sosyal ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi: Batı Karadeniz Örneği. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Antalya, 192s.
 • www.tsv2023.org
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Veysel ASOĞLU

Yazar: Turan BİNİCİ

Bibtex @ { esosder82960, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.26433}, title = {KKYDP EKONOMİK YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ASOĞLU, Veysel and BİNİCİ, Turan} }
APA ASOĞLU, V , BİNİCİ, T . (2015). KKYDP EKONOMİK YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (52), . DOI: 10.17755/esosder.26433
MLA ASOĞLU, V , BİNİCİ, T . "KKYDP EKONOMİK YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6166/82960>
Chicago ASOĞLU, V , BİNİCİ, T . "KKYDP EKONOMİK YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - KKYDP EKONOMİK YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ AU - Veysel ASOĞLU , Turan BİNİCİ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.26433 DO - 10.17755/esosder.26433 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 14 IS - 52 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.26433 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.26433 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KKYDP EKONOMİK YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ %A Veysel ASOĞLU , Turan BİNİCİ %T KKYDP EKONOMİK YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 52 %R doi: 10.17755/esosder.26433 %U 10.17755/esosder.26433
ISNAD ASOĞLU, Veysel , BİNİCİ, Turan . "KKYDP EKONOMİK YATIRIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR ÖRNEĞİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 52 (Ocak 2015): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.26433