Yıl 2015, Cilt 14, Sayı 53, Sayfalar 279 - 297 2015-01-19

MUHASEBEDEKİ VERİLERİN YÖNETİMDE KULLANILMASI VE ELEKTRONİK MUHASEBE VERİLERİNİN YÖNETİM KARARLARINA ETKİSİ

Selami GÜNEY [1] , Hüseyin ÖZYİĞİT [2]

399 1703

Today, the intense competition environment which made it mandatory to closely follow technological developments and to use them in organizational activities. Business Management, when preparing its strategic and tactical plans, budgets and feasibility reports, obtains majority of important data from the accounting data. In this study, we explained electronic accounting data that gain a new function with advanced technology and to what extent these data affect management decisions

Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamı, işletmelerin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesini ve bu gelişmeleri örgütsel faaliyetlerinde kullanmasını zorunlu hale getirmiştir. İşletme yönetimi gerek stratejik gerekse taktiksel planlarını, bütçelerini ve fizibilite raporlarını hazırlarken, önemli değer taşıyan bilgilerin çoğunu muhasebe verilerinden elde eder. Bu çalışmada, gelişen teknolojiyle birlikte yeni bir işlev kazanan muhasebe birimindeki elektronik muhasebe verileri ile bu verilerin yönetim kararlarını ne derecede etkilediği anlatılmıştır.

Elektronik Muhasebe Verileri, Muhasebe Programları, Yönetim, Muhasebe Bilgi Sistemi
 • • BAYIRLI, Rıdvan, "Yaratıcı Muhasebe, Etik, Firma Değeri ve Örnek Bir Uygulama", Gazi Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, 2007.
 • • BEKÇİ, İsmail ve Şule KUTLU, "Entelektüel Sermayenin Hesaplanmasında Muhasebe Bilgi Sisteminin Katkısı: Katılım Bankalarında Bir Uygulama", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı 29, Eylül 2009.
 • • BİLGİNOĞLU, Fahir, "Bilgi İşlem Sistemine Dayalı Muhasebede Denetim", İ.Ü. İşletme F. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Kasım 1989.
 • • CAN, A.Vecdi, A. Alper CEYHUN, "Muhasebe Paket Programları", Avcı Ofset, I. Baskı, İstanbul, 2004.
 • • CİVAN, Mehmet; Ekrem KARA; Vedat BAL, "Luca Uygulamalı Bilgisayarlı Muhasebe", Tesmer Yayın, Yayın No:80, 2. Baskı, Ankara, 2009
 • • ÇELİK, Orhan, "İşletmelerde Muhasebe Bilgisi ve Şirket Demokrasisi", Siyasal Kitabevi, Ankara 2007.
 • • ÇİFTCİ, Yavuz, “Elektronik Bilgi İşlem (EBİ) Teknolojisindeki Gelişmeler ve Muhasebe Denetimi”, Mali Çözüm Dergisi, 2003.
 • • DAVENPORT, H. Thomas, PRUSAK, L.; "İş Dünyasında Bilgi Yönetimi", çev: Günhay Güney, Rota Yayınları, İstanbul, 2001.
 • • DEMİR, Berna, "Muhasebe Bilgi Sistemlerinde Bilgi Güvenliği", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan 2005, Sayı 26.
 • • DİNÇ, Engin ve Hasan ABİDİOĞLU, "İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi: İMKB-100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma", Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, Sayı 21, Haziran 2009.
 • • DOĞAN, Ahmet; Ahmet TANÇ ve Şükran Güngör TANÇ, "Felaketten Kurtulma Planı ve Muhasebe Bilgi Sistemi: Kayseri'deki Büyük Ölçekli Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama", Osmangazi Üniversitesi İİBF 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Kitabı ,Eskişehir, Kasım 2004.
 • • "Eta Entegre Ticari Uygulama Programları Versiyon–7 for Graphics", Eta Bilgisayar Yayınları Dizisi, No:12, Nilsu Matbaacılık, İstanbul, 2006.
 • • GIL, David Naranjo, "Management Information Systems and Strategic Performances: The Role of Top Team Composition", International Journal of Information Management, 2009, Volume 29.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Selami GÜNEY

Yazar: Hüseyin ÖZYİĞİT

Bibtex @ { esosder82965, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {279 - 297}, doi = {10.17755/esosder.48280}, title = {MUHASEBEDEKİ VERİLERİN YÖNETİMDE KULLANILMASI VE ELEKTRONİK MUHASEBE VERİLERİNİN YÖNETİM KARARLARINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {GÜNEY, Selami and ÖZYİĞİT, Hüseyin} }
APA GÜNEY, S , ÖZYİĞİT, H . (2015). MUHASEBEDEKİ VERİLERİN YÖNETİMDE KULLANILMASI VE ELEKTRONİK MUHASEBE VERİLERİNİN YÖNETİM KARARLARINA ETKİSİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (53), 279-297. DOI: 10.17755/esosder.48280
MLA GÜNEY, S , ÖZYİĞİT, H . "MUHASEBEDEKİ VERİLERİN YÖNETİMDE KULLANILMASI VE ELEKTRONİK MUHASEBE VERİLERİNİN YÖNETİM KARARLARINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): 279-297 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6167/82965>
Chicago GÜNEY, S , ÖZYİĞİT, H . "MUHASEBEDEKİ VERİLERİN YÖNETİMDE KULLANILMASI VE ELEKTRONİK MUHASEBE VERİLERİNİN YÖNETİM KARARLARINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): 279-297
RIS TY - JOUR T1 - MUHASEBEDEKİ VERİLERİN YÖNETİMDE KULLANILMASI VE ELEKTRONİK MUHASEBE VERİLERİNİN YÖNETİM KARARLARINA ETKİSİ AU - Selami GÜNEY , Hüseyin ÖZYİĞİT Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.48280 DO - 10.17755/esosder.48280 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 279 EP - 297 VL - 14 IS - 53 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.48280 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.48280 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi MUHASEBEDEKİ VERİLERİN YÖNETİMDE KULLANILMASI VE ELEKTRONİK MUHASEBE VERİLERİNİN YÖNETİM KARARLARINA ETKİSİ %A Selami GÜNEY , Hüseyin ÖZYİĞİT %T MUHASEBEDEKİ VERİLERİN YÖNETİMDE KULLANILMASI VE ELEKTRONİK MUHASEBE VERİLERİNİN YÖNETİM KARARLARINA ETKİSİ %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 53 %R doi: 10.17755/esosder.48280 %U 10.17755/esosder.48280
ISNAD GÜNEY, Selami , ÖZYİĞİT, Hüseyin . "MUHASEBEDEKİ VERİLERİN YÖNETİMDE KULLANILMASI VE ELEKTRONİK MUHASEBE VERİLERİNİN YÖNETİM KARARLARINA ETKİSİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 53 (Ocak 2015): 279-297. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.48280