Yıl 2015, Cilt 14, Sayı 53, Sayfalar 163 - 172 2015-01-26

MATEMATİK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI

Baram ÇETİN [1] , Mehmet BARS [2] , Esra BARS [3]

426 828

The aim of this study is to research psychometric features of the developed hopelessness of maths scale. In the first term of 2012-2013 academic year, this scale prepared as 35 items has been applied to 342 different kinds of high school students in Diyarbakir central district. The construct validity of the scale was exemined by an Exploratory Factor Analysis (EFA). After the examinations by EFA, two items of the scale was omitted. According to the analysis on the rest 33 items, It was determined that the scale was 2 factor structure. One of this determined factors is that “Pessimism and despair for the future”. The other one is that “Positive expectations for the future. It was also defined that the total internal consistency coeffient of the scale is .95 and reliability coefficent based on test-retest method is .88. Within item discrimination in the hopelessness of maths scale was picked up on item total correlation. It was stated that scale’s recovered total-items correlation is ranged from .41 to .78. In the studies of the scale’s convergent validity, according to the data obtained from Pearson ProductMoment correlation, r=73(p<01) strong and signification relationship was found between high graded reliablevalid 10-item maths anxiety scale and hopelessness of maths scale developed researcher. In the light of all the analyzes it can be refered that hopelessness of maths scale is a valid and reliable assessment instrument in order to measure the level of secondary school students’ self despair of maths

Bu araştırmanın amacı geliştirilen matematik umutsuzluk ölçeğinin psikometrik özelliklerini incelemektir. 35 madde olarak hazırlanan ölçek 2012–2013 Eğitim ve Öğretim yılı I. Yarıyılında Diyarbakır ili Merkez ilçelerde yer alan farklı türden liselerde okuyan 342 lise öğrencisine uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ile incelenmiştir. AFA ile yapılan inceleme sonrasında ölçeğin iki maddesi atılmış ve kalan 33 madde üzerinde yapılan analizler sonucu ölçeğin 2 faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Belirlenen bu faktörlerden biri “Geleceğe yönelik karamsarlık ve mutsuzluk” diğeri ise “Geleceğe yönelik olumlu beklentiler” olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin tamamına ait Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .95 ve test-tekrar test yöntemine dayalı güvenirlik katsayısı ise .88 olarak tespit edilmiştir. Matematik Umutsuzluk Ölçeği’nin madde ayırt ediciliği kapsamında düzeltilmiş madde toplam korelasyon değerlerine yer verilmiştir. Ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyon değerlerinin .41 ile .78 arasında yer aldığı belirlenmiştir. Ölçeğin uyum geçerliği çalışmalarında Bindak tarafından geliştirilen yüksek derecede güvenilir ve geçerli olduğu belirtilen 10 maddelik Matematik Kaygı Ölçeği ile araştırmacılar tarafından geliştirilen Matematik Umutsuzluk Ölçeği arasında Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu sonucunda elde edilen bulgulara göre, r=.73 (p<.01) güçlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Yapılan tüm bu analizler ışığında Matematik Umutsuzluk Ölçeğinin Ortaöğretim öğrencilerinin matematik umutsuzluk düzeylerini ölçmek amacıyla kullanılabilecek düzeyde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu ifade edilebilir.

Anahtar kelimeler: Matematik; Umutsuzluk; Geçerlik; Güvenirlik

 

Matematik, Umutsuzluk, Geçerlik, Güvenirlik
 • Akbulut, Y. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık
 • Altun, M. (2005). İlköğretim İkinci Kademe (6,7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi (3.Baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım
 • Baykul, Y. (2009). İlköğretimde Matematik Öğretimi 6-8. Sınıflar (1. Baskı) Ankara: Pegem Akademi Yay
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El kitabı (15.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Büyüköztürk, Ş. ve Diğerleri (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara Pegem Akademi Yayınları
 • Field, A. (2009). Discovering Statics Using SPSS. London: SAGE Publications Ltd.
 • Hutcheson, G. & Sofroniou, N. (1999). The Multivariate Social Scientist. London: Sage.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi (20. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kuçuk, Y. (2001). İşitme Engelli Çocukların Topluma Uyum Sorunları ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü
 • Tekindal, S. ve Diğerleri (2008). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara Pegem Akademi Yayınları
 • Ünal, A. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Gelecek İle İlgili Umutlarının Yapısal Eşitlik Modelleriyle Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osman Gazi Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü
 • Yenilmez, K. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 307 317[2010]
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Baram ÇETİN

Yazar: Mehmet BARS

Yazar: Esra BARS

Bibtex @ { esosder82968, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {163 - 172}, doi = {10.17755/esosder.83270}, title = {MATEMATİK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {BARS, Mehmet and BARS, Esra and ÇETİN, Baram} }
APA ÇETİN, B , BARS, M , BARS, E . (2015). MATEMATİK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (53), 163-172. DOI: 10.17755/esosder.83270
MLA ÇETİN, B , BARS, M , BARS, E . "MATEMATİK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): 163-172 <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6167/82968>
Chicago ÇETİN, B , BARS, M , BARS, E . "MATEMATİK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): 163-172
RIS TY - JOUR T1 - MATEMATİK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI AU - Baram ÇETİN , Mehmet BARS , Esra BARS Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.83270 DO - 10.17755/esosder.83270 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 172 VL - 14 IS - 53 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.83270 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.83270 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi MATEMATİK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI %A Baram ÇETİN , Mehmet BARS , Esra BARS %T MATEMATİK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 53 %R doi: 10.17755/esosder.83270 %U 10.17755/esosder.83270
ISNAD ÇETİN, Baram , BARS, Mehmet , BARS, Esra . "MATEMATİK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 53 (Ocak 2015): 163-172. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.83270