KÜLTÜREL DEĞİŞKENLER ÖRÜNTÜSÜNDE SANAT EĞİTİMİNİN GÖRSEL KÜLTÜR EĞİTİMİNE DÖNÜŞÜM GEREKÇELERİ

Sena SENGİR [1]

394 652

While culture is known as an element shaped by society, by the intense effect of cultural changes, now, there is an image of society which is shaped by culture. Because society is affected by the cultural variability to which it is exposed to and these variability are in direct proportion with the bringings of the age. Technological proceeds being in the first place, many social, economical and political changes transform the culture and constitute to new cultural structures. As a result, examining diverse cultural structures like mass culture, popular culture, media culture, culture industry, consumption culture and cultural reproductions which build up cornerstones of transformation is important as a subject in understanding social, technological, economic and politic structure

Kültür toplumun şekillendirdiği bir unsur olarak bilinirken, kültürel değişimlerin yoğun etkisiyle artık kültürün şekillendirdiği bir toplum imajından bahsedilir hale gelindiği görülmektedir. Çünkü toplum maruz kaldığı kültürel değişkenliklerden etkilenmekte ve bu değişkenliklerin de içinde bulunulan dönemin getirileri ile doğru orantılı olduğu görülmektedir. Teknolojik getiriler başta olmak üzere sosyal, ekonomik ve politik birçok değişiklik kültürü dönüştürmekte ve yeni kültürel yapılar oluşturmaktadır. Dolayısıyla kitle kültürü, popüler kültür, medya kültürü, kültür endüstrisi, tüketim kültürü ve kültürel yeniden üretimler gibi dönüşümün mihenk taşını oluşturan çeşitli kültürel yapıların incelenmesi sosyal, teknolojik, ekonomik ve politik yapının anlaşılmasında büyük önem arz eden konular olmuştur.

Bu araştırmada, kültürel değişkenler örüntüsünde sanat eğitiminin görsel kültür eğitimine dönüşüm gerekçeleri incelenmiştir. Bu bağlamda kültürel çeşitlilikler tarafından yoğun bir şekilde etkilenen sosyal yapılar söz konusu olmaya başlamıştır. İçinde bulunulan dönem olarak postmodernizmin de etkisiyle kültürel çeşitlilikler, sürekli farklılaşırken, bu örüntü dâhilinde görselliğin kültürel çevresi de eleştirel ve stratejik bazı yorum doğrultularına yer vermek durumunda kalmıştır.

Görselliğin kültürel oluşumları tanımlar hale gelmesi, kültürel olarak dönüşümler gerçekleştirmesi ve daha sosyal olan tarafıyla gündeme gelişi, sanat eğitiminin farklılaşmaya başlayan profiline zemin hazırlar niteliktedir. Sonuçta, sanat eğitimini bu kültürel çevrenin değişimi ışığında daha stratejik kılarak, görsel kültür eğitimine dönüşümü bağlamında inceleme ve değerlendirmenin doğru bir yaklaşım olacağı düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Değişkenlikler, Sanat Eğitimi, Görsel Kültür Eğitimi.

Kültürel Değişkenlikler, Sanat Eğitimi, Görsel Kültür Eğitimi
 • ALAKUŞ, A.O. (2004). Milli Eğitim Dergisi, MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı. Ankara. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/164/alakus.htm
 • BROWN, S. (2002). Visual Consumption,Routledge, London.
 • DARLEY, A. (2000). Visual DigitalCulture-SurfacePlay andSpectaclein New Media Genres, Routledge, Londonand New York.
 • DUNCUM, P. (2002). 'Visual Culture Art Education: Why, Whatand How', Jade21.1 ©Nsead, Pp.15-23.
 • EKER, M. (2004). ‘Kültürün Yeniden Üretimi ve Sanat Eğitiminin Gelecekçi Stratejileri Bağlamında FakültesiSanat Eğitimi Sempozyumu, Ankara: Gündüz Yayıncılık, s.124. Eğilimlerin Rolü’.Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim
 • FINKELSTEIN, J. (2007). The Art of Self Invention, I.B.Tauris&Co Ltd, New York.
 • FREEDMAN, K. (1994). 'InterpretingGenderand Visual Culture in Art Classrooms', Studies in Art Education, Vol. 35, No. 3 (Spring), Pp. 157-170.
 • FREEDMAN, K. (1997). 'Visual Art/Virtual Art: TeachingTechnologyforMeaning', Art Education, Vol. 50, No. 4, (Jul.), Pp. 6-12.
 • FREEDMAN, K. (2003). Teaching Visual Culture, TeachersCollegePress, New York.
 • HEIM, M. (1998). Virtual Realism,Oxford UniversityPress, New York.
 • JEFFERSON, M. F. (1987). 'Essentials: AdultEducation Programs in the Visual Arts', Art Education, Vol. 40, No. 4 (Jul.), Pp. 33-41.
 • KIRIŞOĞLU, O. T. (2009). Sanat Kültür Yaratıcılık, Görsel Sanatlar ve Kültür Eğitimi- Öğretimi, Pegem Akademi yayınları, Ankara.
 • KIRIŞOĞLU, O. T. (2014). Sanat Bir Serüven, Pegem Akademi yayınları, Ankara.
 • MIRZOEF, N. (1998). ‘What is Visual Culture?’,The Visual Culture Reader, Nicholas MIRZOEF, (eds.), byRoutledge, London.
 • MORRIS, C. B. - STUHR, P. L. (2001). 'Multicultural Art and Visual CulturalEducation in a Changing World', Art Education, Vol. 54, No. 4, (Jul.) Pp. 6-13.
 • NEGRIN, L. (2008). Appearanceand Identity Fashioningthe Body in Postmodernity, PalgraveMacmillan, UK.
 • PARSA, A. F. (2007). ‘İmgenin Gücü ve Görsel Kültürün Yükselişi’, Fotografya Sanal Fotoğraf Dergisi, Sayı 19.
 • http://fotografya.fotografya.gen.tr/cnd/index.php?id=226,329,0,0,1,0
 • PASİN, G. (2004). 'Kültürel Süreçler ve Sanat Eğitimi'. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sanat Eğitimi Sempozyumu, Ankara: Gündüz Yayıncılık, s.195.
 • ROBINS, K. (1996). IntoThe Image, Routledge, London.
 • ROSE, G. (2001). Visual Methodologies, Sage Publications, London.
 • SARUP, M. (2010). Post Yapısalcılık ve Postmodernizm, (Çev. Abdülbaki GÜÇLÜ), Kırk Gece Yayınları, İstanbul.
 • SCHROEDER, J. E. (2002). Visual Consumption, Routledge, USA.
 • SENGİR, S. (2014). Kültürel Dönüşümler ve Postmodern Pedagoji Ekseninde Görsel Kültür Yayınlanmamış Doktora Tezi, Samsun. Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
 • SWARTZ, D. (1997). Kültür ve İktidar Pierre Bourdieu’nün Sosyolojisi, (Çev. Elçin GEN), İletişim Yayınları, İstanbul.
 • TAVIN K. M. - ANDERSON, D. (2003). 'Teaching (Popular) Visual Culture: Deconstructing Disney in theElementary Art Classroom', Art Education, Vol. 56, No. 3 (May), Pp. 33-35.
 • TAVIN, K. (2011), 'Okulların Görsel Sanatlar Eğitimi Müfredat Programlarında Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Görsel Kültür Kuramı Çalıştayı', Çalıştay, TOBB ETÜ, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü İktisat
Yazarlar

Yazar: Sena SENGİR

Bibtex @ { esosder82999, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2015}, volume = {14}, pages = {0 - }, doi = {10.17755/esosder.52171}, title = {KÜLTÜREL DEĞİŞKENLER ÖRÜNTÜSÜNDE SANAT EĞİTİMİNİN GÖRSEL KÜLTÜR EĞİTİMİNE DÖNÜŞÜM GEREKÇELERİ}, key = {cite}, author = {SENGİR, Sena} }
APA SENGİR, S . (2015). KÜLTÜREL DEĞİŞKENLER ÖRÜNTÜSÜNDE SANAT EĞİTİMİNİN GÖRSEL KÜLTÜR EĞİTİMİNE DÖNÜŞÜM GEREKÇELERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (54), . DOI: 10.17755/esosder.52171
MLA SENGİR, S . "KÜLTÜREL DEĞİŞKENLER ÖRÜNTÜSÜNDE SANAT EĞİTİMİNİN GÖRSEL KÜLTÜR EĞİTİMİNE DÖNÜŞÜM GEREKÇELERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015): <http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6168/82999>
Chicago SENGİR, S . "KÜLTÜREL DEĞİŞKENLER ÖRÜNTÜSÜNDE SANAT EĞİTİMİNİN GÖRSEL KÜLTÜR EĞİTİMİNE DÖNÜŞÜM GEREKÇELERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2015):
RIS TY - JOUR T1 - KÜLTÜREL DEĞİŞKENLER ÖRÜNTÜSÜNDE SANAT EĞİTİMİNİN GÖRSEL KÜLTÜR EĞİTİMİNE DÖNÜŞÜM GEREKÇELERİ AU - Sena SENGİR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17755/esosder.52171 DO - 10.17755/esosder.52171 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 14 IS - 54 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.52171 UR - http://dx.doi.org/10.17755/esosder.52171 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi KÜLTÜREL DEĞİŞKENLER ÖRÜNTÜSÜNDE SANAT EĞİTİMİNİN GÖRSEL KÜLTÜR EĞİTİMİNE DÖNÜŞÜM GEREKÇELERİ %A Sena SENGİR %T KÜLTÜREL DEĞİŞKENLER ÖRÜNTÜSÜNDE SANAT EĞİTİMİNİN GÖRSEL KÜLTÜR EĞİTİMİNE DÖNÜŞÜM GEREKÇELERİ %D 2015 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 14 %N 54 %R doi: 10.17755/esosder.52171 %U 10.17755/esosder.52171
ISNAD SENGİR, Sena . "KÜLTÜREL DEĞİŞKENLER ÖRÜNTÜSÜNDE SANAT EĞİTİMİNİN GÖRSEL KÜLTÜR EĞİTİMİNE DÖNÜŞÜM GEREKÇELERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 54 (Mart 2015): 0-. http://dx.doi.org/10.17755/esosder.52171