Dergi Hakkında

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi;

ü  Eğitim Bilimleri, İktisat, İşletme, Güzel Sanatlar, Siyaset Bilimi, İletişim Bilimleri ve Filoloji gibi alanları kapsayan (araştırma, olgu sunumu veya derleme gibi) bilimsel yazıları yayımlamaktadır.

ü  Dergiye gönderilen makaleler 2 hakeme (kör hakemlik) gönderilir. İhtiyaç olması halinde 3. hakeme de gönderilebilir. İlgili alan editörü, gönderilen makalenin en az bir hakemden olumlu görüş alınması durumunda yayın için sıraya almaya yetkilidir.

ü  Gönderilen makalenin dergiye yüklendiği tarihinden sonra çıkacak ilk sayıda yayımlanması beklenmemelidir. Gelen makalelerin hakem süreci alan yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Yayın süreci ortalama 6-9 ay sürebilmektedir.

Gönderilecek bilimsel çalışmalar için şunlara dikkat edilmelidir:

1-Dergiye gönderilen yazıların, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olmalıdır.

2-Yayımlanması için gönderilen çalışmalar, akademik ve dergi yazım kurallarına uyularak ve Türkçe veya İngilizce dillerinden biri ile hazırlanmış olmalıdır.

3-Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.

4-Dergiye gönderilen yazılar, ilgili hakemler tarafından incelendikten sonra yayınlanır. 

5-Hakem ya da editör tarafından düzeltme istenmeyen yazılar kontrol amacıyla da olsa yazara geri gönderilme zorunluluğu yoktur. Ancak yazarın kendisi düzeltme talebinde bulunabilir. 

6-İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir.

7-Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), MS Word programında ESOSDER Yazım Kılavuzu dikkate alınarak yazılmalıdır. 

8-Makalelerdeki kaynak gösterme ve atıflar, APA 6 (American Psychological Association) formatında hazırlanıp metin içerisinde verilecektir. Atıf yapılan tüm referanslar için eksiksiz bibliyografik bilgiler bulunmalıdır (ESOSDER Yazım Kılavuzu’ndaki örneklere göre düzenlenebilir). Atıf yapılan tüm referanslar için latin alfabesi kullanılması önerilir(Bu, yapılan atıfın etki katsayısı için önemlidir). 

9-  Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

10-Dergide yayımlanan yazılar, kaynak gösterilmek şartı ile iktibas edilebilir. Dergiye atfın; yazar, makale adı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.org), cilt, sayı, yıl biçiminde yapılması önerilir.

11-Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.

12-Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir.

13-Makalenin ilk sayfasında yazar bilgileri kesinlikle verilmemeli. Bu bilgiler (Yazar adı-soyad, unvan, çalıştığı kurum, eposta adresi) "Makale Gönder" bağlantısında “makale üst bilgisi” kısmında eksiksiz verilmeli. Yada makale metni ile birlikte makale adı, yazar isimleri, ünvanları, kurum bilgileri, eposta ve ORCID kodunun olduğu ayrı bir dosya yüklenmelidir.

14-Dergiye gönderilecek bilimsel çalışmalarda araştırma ve yayın etiğine uyum konusunda azami dikkat gösterilmelidir.

15-Hazırlanan çalışma dergiye gönderilmeden önce Turnitin veya iThenticate benzerlik programlarından biri ile gözden geçirilmeli, benzerlik oranı %25’i aşmamalıdır.

16- Bilimsel çalışmalar için gönderilecek Makale Katkı Payı 300 TL dir. Ödeme bilgisi açıklama kısmında belirtilmelidir. Çalışmanın reddedilmesi yada geri çekilmesi durumunda yatırılan ücretin %50’si yazara iade edilir(Yazarın IBAN numarasını göndermesi şarttır). Katkı payı yatırılmayan makalelerin hakem süreci başlatılmaz. Makale katkı payının yatırılacağı hesap numarasına Gönderi Hazırlık Listesinden erişebilirsiniz. Makalenin 1 MB den fazla olmaması önerilir.

*Katkı payları yatırıldıktan sonra esosder@gmail.com veya info@esosder.org adresleri bilgilendirilmelidir.

*BU KURALLARA UYGUN OLMAYAN MAKALELER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.