Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2458-9624 | e-ISSN 2458-9624 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


EĞİTİM VE TOPLUM  ARAŞTIRMALARI  DERGİSİ

JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND SOCIETY

J       R        E        S


Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, eğitim alanına yönelik olarak deneysel, derleme, nicel ve nitel araştırmalara yer vermektedir. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi yayım ilkelerine uyan kuramsal ve/veya uygulamalı, alana katkı sağlayan, akademisyen ve eğitimcilere yol gösterici nitelikteki makaleleri elektronik ortamda yayımlamaktadır. Dergimizde eğitim ile ilgili politika önerileri, eğitim uygulamaları ve sorunlarını konu alan makalelere yer verilmektedir. Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayım hakları Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisine ait olmakla birlikte yayınlanan makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk yazar (lar)a aittir.  


Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN 2458-9624 | e-ISSN 2458-9624 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi

18.534

34.128


EĞİTİM VE TOPLUM  ARAŞTIRMALARI  DERGİSİ

JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND SOCIETY

J       R        E        S


Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, eğitim alanına yönelik olarak deneysel, derleme, nicel ve nitel araştırmalara yer vermektedir. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi yayım ilkelerine uyan kuramsal ve/veya uygulamalı, alana katkı sağlayan, akademisyen ve eğitimcilere yol gösterici nitelikteki makaleleri elektronik ortamda yayımlamaktadır. Dergimizde eğitim ile ilgili politika önerileri, eğitim uygulamaları ve sorunlarını konu alan makalelere yer verilmektedir. Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayım hakları Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisine ait olmakla birlikte yayınlanan makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk yazar (lar)a aittir.  


JRES Cilt 5 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE HARİTA’NIN ve CİHANNÜMA’NIN ÖNEMİ
  Sayfalar 1 - 15
  Semih EKER
 2. KUVVET VE HAREKET KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE AKRAN ÖĞRETİMİ TEKNİĞİ KULLANIMININ 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 16 - 32
  Derya YARIMKAYA, Yasin ÜNSAL, Ufuk TÖMAN
 3. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ YETERLİK VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 33 - 49
  Sedat KANADLI, Ahmet AKBAŞ
 4. ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN (2014) EISNER MODELİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 50 - 67
  Kevser ÇELİK, Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ
 5. ERGENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN AİLE YAPILARINA GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 68 - 86
  Ayşenur SAKA, Şehnaz CEYLAN
 6. TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
  Sayfalar 87 - 104
  Meryem SELVİ, Mahmut SELVİ, Ezgi GÜVEN YILDIRIM, Ayşe Nesibe KÖKLÜKAYA
 7. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATANAMAMA KAYGILARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 105 - 123
  Elvan İNCE AKA, Mehmet YILMAZ
 8. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN STEM YAKLAŞIMINA YÖNELİK FARKINDALIKLARI
  Sayfalar 124 - 138
  Ferhat KARAKAYA, Ayçin ÜNAL, Osman ÇİMEN, Mehmet YILMAZ
 9. THE MANAGEMENT OF METHODICAL WORK IN MIDDLE AND HIGH SCHOOLS
  Sayfalar 139 - 161
  Pirali ALİYEV, Farah HUSEYNOVA
 10. COĞRAFYA EĞİTİMİNDE MİTOLOJİNİN KULLANILMASI
  Sayfalar 162 - 179
  Çetin GÜLEÇ
 11. ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR VE OYUN
  Sayfalar 180 - 204
  Hilal GENÇ, Hacer Elif DAĞLIOĞLU
 12. POPÜLER MEDYA KAYNAKLARININ BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ
  Sayfalar 205 - 219
  Zeynep YILMAZ, Mustafa YEL
 13. ‘SIVI BASINCI’ KONUSUNDA BASİT ARAÇ GEREÇLERLE YAPILAN BİR DENEY ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 220 - 246
  Gökhan SONTAY, Orhan KARAMUSTAFAOĞLU
 14. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖK CİSİMLERİ VE UZAYDA YAŞAM KONUSUNA YÖNELİK GÖRÜŞ VE İNANIŞLARI
  Sayfalar 247 - 264
  Tuncay ÖZSEVGEÇ, Ayşe AYTAR, Firdevs ÇELİK, Nazgül TOPAKGÖZ
 15. HİKÂYE KİTAPLARININ SOSYAL-DUYGUSAL ALAN KAZANIMLARINI DESTEKLEMELERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
  Sayfalar 265 - 286
  Emine SİLDİR, Aysel TÜFEKCİ AKCAN