Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2458-9624 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


EĞİTİM VE TOPLUM  ARAŞTIRMALARI  DERGİSİ

JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND SOCIETY

J       R        E        S


Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, eğitim alanına yönelik olarak deneysel, derleme, nicel ve nitel araştırmalara yer vermektedir. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi yayım ilkelerine uyan kuramsal ve/veya uygulamalı, alana katkı sağlayan, akademisyen ve eğitimcilere yol gösterici nitelikteki makaleleri elektronik ortamda yayımlamaktadır. Dergimizde eğitim ile ilgili politika önerileri, eğitim uygulamaları ve sorunlarını konu alan makalelere yer verilmektedir. Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayım hakları Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisine ait olmakla birlikte yayınlanan makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk yazar (lar)a aittir.  


Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2458-9624 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi

21.201

47.681


EĞİTİM VE TOPLUM  ARAŞTIRMALARI  DERGİSİ

JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND SOCIETY

J       R        E        S


Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, eğitim alanına yönelik olarak deneysel, derleme, nicel ve nitel araştırmalara yer vermektedir. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi yayım ilkelerine uyan kuramsal ve/veya uygulamalı, alana katkı sağlayan, akademisyen ve eğitimcilere yol gösterici nitelikteki makaleleri elektronik ortamda yayımlamaktadır. Dergimizde eğitim ile ilgili politika önerileri, eğitim uygulamaları ve sorunlarını konu alan makalelere yer verilmektedir. Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayım hakları Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisine ait olmakla birlikte yayınlanan makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk yazar (lar)a aittir.  


Cilt: 5 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. ÇOKLU ORTAM KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARI VE MOTİVASYONA ETKİSİ
  Sayfalar 1 - 21
  Mehmet Arif ÖZERBAŞ, Merve YALÇINKAYA
 2. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN BİRLİKTE OKUMA DAVRANIŞLARININ EBEVEYNLİK TUTUMLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 22 - 45
  Müberra ARICI, Aysel TÜFEKÇİ AKCAN
 3. 1931-1977 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE OKUTULAN TARİH DERS KİTAPLARINDA HZ. MUHAMMED ANLATISI
  Sayfalar 46 - 65
  Yusuf Ziya AKTAŞ, Uğur ÜNAL
 4. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUĞUN KORUNMA HAKKINA YÖNELİK BİLGİLERİ VE EĞİTİM İHTİYAÇLARI
  Sayfalar 66 - 89
  Naciye AKSOY, Ülkü ÇOBAN SURAL
 5. DÖRT İŞLEME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN MOBİL OYUNUN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNDEN İŞLEM YAPMA BECERİSİNE ETKİSİ
  Sayfalar 90 - 100
  Mine AKTAŞ, Gökçen Gülru BULUT, Bilge Kağan AKTAŞ
 6. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ETİK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (BİNGÖL İLİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 101 - 125
  Suna TARKOÇİN, Betül YILDIZHAN BORA
 7. ÖZEL SPORCULARLA ÇALIŞAN ANTRENÖRLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 126 - 137
  Volkan SURAL, Ekrem Levent İLHAN, Oğuz Kaan ESENTÜRK
 8. THE ADAPTATION OF SHORT DARK TRIAD (SD3) INVENTORY TO THE TURKISH SAMPLE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY
  Sayfalar 138 - 156
  Sermin AĞRALI ERMİŞ, Mustafa Yaşar ŞAHİN, Belgin DEMİRUS
 9. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN 48-72 AYLIK ÇOCUKLARIN YAŞAM KALİTESİ İLE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 157 - 173
  Saide ÖZBEY, Merve MERCAN, Fatma ALİSİNANOĞLU
 10. STEM ALANLARININ BİRBİRLERİ İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 174 - 186
  Esra KIZILAY
 11. MODELLEMEYE DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN KAVRAMLARINI GÜNLÜK HAYATLA İLİŞKİLENDİRMELERİNE VE FEN KAYGILARINA ETKİSİ
  Sayfalar 187 - 211
  Canser Gül GÜLDAL, Mustafa DOĞRU