Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2458-9624 | e-ISSN 2458-9624 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |


EĞİTİM VE TOPLUM  ARAŞTIRMALARI  DERGİSİ

JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND SOCIETY

J       R        E        S


Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, eğitim alanına yönelik olarak deneysel, derleme, nicel ve nitel araştırmalara yer vermektedir. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi yayım ilkelerine uyan kuramsal ve/veya uygulamalı, alana katkı sağlayan, akademisyen ve eğitimcilere yol gösterici nitelikteki makaleleri elektronik ortamda yayımlamaktadır. Dergimizde eğitim ile ilgili politika önerileri, eğitim uygulamaları ve sorunlarını konu alan makalelere yer verilmektedir. Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayım hakları Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisine ait olmakla birlikte yayınlanan makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk yazar (lar)a aittir.  


Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

ISSN 2458-9624 | e-ISSN 2458-9624 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi

13.779

18.525


EĞİTİM VE TOPLUM  ARAŞTIRMALARI  DERGİSİ

JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND SOCIETY

J       R        E        S


Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, eğitim alanına yönelik olarak deneysel, derleme, nicel ve nitel araştırmalara yer vermektedir. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi yayım ilkelerine uyan kuramsal ve/veya uygulamalı, alana katkı sağlayan, akademisyen ve eğitimcilere yol gösterici nitelikteki makaleleri elektronik ortamda yayımlamaktadır. Dergimizde eğitim ile ilgili politika önerileri, eğitim uygulamaları ve sorunlarını konu alan makalelere yer verilmektedir. Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayım hakları Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisine ait olmakla birlikte yayınlanan makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk yazar (lar)a aittir.  


JRES Cilt 4 Sayı 2 Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. OKUL MÜDÜRLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI VE OKUDUĞUNU ANLAMA DÜZEYLERİ
  Sayfalar 1 - 32
  Ali BALTACI
 2. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN SİBER ZORBALIK YAŞAMA DÜZEYLERİ VE SİBER ZORBALIKLA BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ
  Sayfalar 33 - 49
  Keman Elif METİN
 3. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEĞE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 50 - 58
  Muamber YILMAZ, Ramazan BAYRAKTAR, Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR
 4. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN SANAT ESERLERİNE VE KİÇ ÜRÜNLERE YÖNELİK BEĞENİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 59 - 68
  Kerim LAÇİNBAY, Meliha YILMAZ
 5. KÖYDE YAŞAYAN EVLİ KADINLARIN AİLE YAŞAMLARINA İLİŞKİN SORUNLARI
  Sayfalar 69 - 89
  Fatma KIRTEPE ÖZDEMİR, Fatma ARPACI
 6. TÜRKİYE’DEKİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARINDAKİ BAĞIMSIZ FİZİK LABORATUVAR DERSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 90 - 101
  Hasan Şahin KIZILCIK, Volkan DAMLI, Nuray ÖNDER ÇELİKKANLI
 7. HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 102 - 123
  Talip ÖZTÜRK, Ömer KALAFATÇI
 8. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMAYA YÖNELİK ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 124 - 134
  Meryem ÇELİK
 9. ÖĞRENME HALKASI MODELİNİN 10.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MADDE DÖNGÜLERİ KONUSUNU ÖĞRENMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 135 - 145
  Semra ERCAN, Sönmez GİRGİN, Nazlı Gökben ATILBOZ
 10. ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANINDA İŞLETMELERDE VERİLEN EĞİTİMİN İŞLEVSELLİĞİ İLE İLGİLİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 146 - 171
  Zeynep AYKIR, Mehmet TAŞPINAR
 11. ALTERNATİF DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ İLE KLASİK DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINI ÖLÇME AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 172 - 199
  Nurcan TURAN OLUK, Güler EKMEKCİ