Dergimiz 09.04.2017 tarihi itibariyle Türk Eğitim İndeksinde taranmaya başlamıştır. 

Dergimizin SOBİAD, TEI ve ULAKBİM TR indekslerine başvurusu yapılmıştır, süreçleri devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ETAD Editörlüğü