Editör KuruluBaş Editör / İmtiyaz Sahibi 

Prof. Dr. Selma YEL

 

Editörler

Doç. Dr. Gürcü ERDAMAR KOÇ

Doç. Dr. Osman ÇİMEN


 

Alan Editörleri


Prof. Dr. Ahmet ARIKAN

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Matematik Eğitimi Anabilim Dalı


Prof. Dr. Ali GÜL

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Fatma ARPACI

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi / Aile Ekonomisi Eğitimi Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Güler EKMEKÇİ

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı


Prof. Dr. Pervin ÜNLÜ YAVAŞ

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Fizik Eğitimi Anabilim Dalı


Prof. Dr. Şebnem KANDİL İNGEÇ

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Fizik Eğitimi Anabilim Dalı


Prof. Dr. Şeref TAN

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Zeynep Fulya TEMEL 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı


Doç. Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Anabilim Dalı


Doç. Dr. Bülent AKSOY

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı


Doç. Dr. Hüseyin AKKUŞ

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Kimya Eğitimi Anabilim Dalı


Doç. Dr. İhsan KALENDEROĞLU

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı


Doç. Dr. Mehmet Akif SÖZER

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı


Doç. Dr. Mehmet KARA

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı


Doç. Dr. Şaban ÇETİN

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı


Doç. Dr. Türker KURT

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı


Doç. Dr. Yasin ÜNSAL

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

 

Dr. Öğr. Üyesi Cemal ÇAKIR

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 

Dr. Öğr. Üyesi Leyla ERCAN

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

 

Dr. Öğr. Üyesi Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı


Dr. Öğr. Üyesi Togay Seçkin BİRBUDAK

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Tarih Eğitimi Anabilim DalıHakem Kurulu

Prof. Dr. Ahmet ARIKAN / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Matematik Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Alev KURU / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Resim - İş Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Abdullah AYDIN / Kastamonu Ü. Eğitim Fak. / Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Türk Dili ve Ed. Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Aytekin ALBUZ / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Müzik Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bayram COŞTU / Yıldız Teknik Ü. Eğitim Fak. / Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Emel KOÇ / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Felsefe Grubu Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Okul Öncesi Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Zihinsel Engelliler Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. F. Abide GÜNGÖR AYTAR / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Okul Öncesi Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Galip YÜKSEL / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Rehberlik ve Psik. Dan. Anabilim Dalı

Prof. Güler AKALAN / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Resim - İş Eğit. Anabilim Dalı

Prof. H. Nur GÖKBULUT / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Resim - İş Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hamza KELEŞ / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hayati AKYOL / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hüseyin KÜÇÜKÖZER / Balıkesir Ü. Necatibey Eğitim Fak. / Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. İbrahim USLU / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. İsmet ÇETİN / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Türk Dili ve Ed. Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU / Dokuz Eylül Ü.  Buca Eğit. Fak. / Özel Yet. Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Mehlika DÜNDAR / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Müzik Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet GÜVEN / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. /Rehberlik ve Psik. Dan. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR  / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Eğitim Prog. ve Öğretim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Murat DEMİRBAŞ / Kırıkkale Ü. Eğitim Fak. / Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Musa YILDIZ / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Necati DEMİR / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Sadık ÖZÇELİK / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Semra MİRİCİ / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Biyoloji Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU / Hacettepe Ü. Eğit. Fak. / Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Türk Dili ve Ed. Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Eğitim Prog. ve Öğretim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yüksel TUFAN / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Arzu SAKA / Karadeniz Teknik Ü. Fatih Eğit. Fak. / Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Aybala DEMİRCİ AKSOY / Gazi Ü. Mesleki Eğit. Fak. / Aile Ekon. Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Burak Kağan TEMİZ / Ömer Halisdemir Ü. Eğit. Fak. /Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Bülent AKSOY Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hatice BEKİR / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Okul Öncesi Eğit. Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mustafa DOĞRU / Akdeniz Ü. Eğit. Fak. / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ / Erciyes Ü. Eğit. Fak. / İlköğretim- Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sabri ÇELİK / Gazi Ü. Eğit. Fak. / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Tuncay ÖZSEVGEÇ / Karadeniz Teknik Ü. Fatih Eğit. Fak. / Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül TARKIN / Yüzüncü Yıl Ü. Eğit. Fak. / Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Esin ŞAHİN / Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Eğit. Fak. / Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Hasan Şahin KIZILCIK / Gazi Ü. Eğit. Fak. / Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Tuğba TAŞKIN / Gazi Ü. Eğit. Fak. / Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Araş. Gör. Leman DEMİRBAŞ /Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İngilizce Düzelti

Araş. Gör. Tuba KARAGÖZ /Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Dergi Tasarım

Araş. Gör. Kerim LAÇİNBAY /Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 


Yazarların Dikkatine

Sayın Yazarlar,

Dergimize makale gönderirken lütfen çalışmanızı makale şablonunda göre düzenleyiniz ve şablon üzerinde biçimsel değişiklik yapmayınız.

 

ÖRNEK MAKALE ŞABLONUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

JRES TAAHHÜTNAME FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ