Editör KuruluBaş Editör / İmtiyaz Sahibi 

Prof. Dr. Selma YEL

 

Editörler

Doç. Dr. Gürcü ERDAMAR KOÇ

Doç. Dr. Osman ÇİMEN


 

Alan Editörleri


Prof. Dr. Ahmet ARIKAN

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Matematik Eğitimi Anabilim Dalı


Prof. Dr. Ali GÜL

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Güler EKMEKÇİ

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı


Prof. Dr. Pervin ÜNLÜ YAVAŞ

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Fizik Eğitimi Anabilim Dalı


Prof. Dr. Şebnem KANDİL İNGEÇ

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Fizik Eğitimi Anabilim Dalı


Prof. Dr. Şeref TAN

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Zeynep Fulya TEMEL 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı


Doç. Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Anabilim Dalı


Doç. Dr. Bülent AKSOY

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı


Doç. Dr. Fatma ARPACI

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi / Aile Ekonomisi Eğitimi Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Hüseyin AKKUŞ

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Kimya Eğitimi Anabilim Dalı


Doç. Dr. İhsan KALENDEROĞLU

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı


Doç. Dr. Mehmet Akif SÖZER

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı


Doç. Dr. Mehmet KARA

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı


Doç. Dr. Şaban ÇETİN

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı


Doç. Dr. Yasin ÜNSAL

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

 

 Yrd. Doç. Dr. Cemal ÇAKIR

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç. Dr. Leyla ERCAN

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

 

Yrd. Doç. Dr. Sevil BÜYÜKALAN FİLİZ

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı


Yrd. Doç. Dr. Togay Seçkin BİRBUDAK

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Tarih Eğitimi Anabilim Dalı


Yrd. Doç. Dr. Türker KURT

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı

 

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Ahmet ARIKAN / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Matematik Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Alev KURU / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Resim - İş Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Abdullah AYDIN / Kastamonu Ü. Eğitim Fak. / Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayşe YÜCEL ÇETİN / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Türk Dili ve Ed. Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Aytekin ALBUZ / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Müzik Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bayram COŞTU / Yıldız Teknik Ü. Eğitim Fak. / Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Emel KOÇ / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Felsefe Grubu Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Okul Öncesi Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. E. Rüya ÖZMEN / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Zihinsel Engelliler Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. F. Abide GÜNGÖR AYTAR / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Okul Öncesi Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Galip YÜKSEL / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Rehberlik ve Psik. Dan. Anabilim Dalı

 Prof. Güler AKALAN / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Resim - İş Eğit. Anabilim Dalı

Prof. H. Nur GÖKBULUT / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Resim - İş Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hamza KELEŞ / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hayati AKYOL / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hüseyin KÜÇÜKÖZER / Balıkesir Ü. Necatibey Eğitim Fak. / Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. İbrahim USLU / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. İsmet ÇETİN / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Türk Dili ve Ed. Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU / Dokuz Eylül Ü.  Buca Eğit. Fak. / Özel Yet. Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Mehlika DÜNDAR / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Müzik Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet GÜVEN / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. /Rehberlik ve Psik. Dan. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet TAŞPINAR  / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Eğitim Prog. ve Öğretim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Murat DEMİRBAŞ / Kırıkkale Ü. Eğitim Fak. / Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Musa YILDIZ / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Necati DEMİR / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Sadık ÖZÇELİK / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Semra MİRİCİ / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Biyoloji Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU / Hacettepe Ü. Eğit. Fak. / Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yaşar AYDEMİR / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Türk Dili ve Ed. Eğit. Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Eğitim Prog. ve Öğretim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yüksel TUFAN / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Arzu SAKA / Karadeniz Teknik Ü. Fatih Eğit. Fak. / Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Aybala DEMİRCİ AKSOY / Gazi Ü. Mesleki Eğit. Fak. / Aile Ekon. Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Burak Kağan TEMİZ / Ömer Halisdemir Ü. Eğit. Fak. /Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Bülent AKSOY Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hatice BEKİR / Gazi Ü. Gazi Eğit. Fak. / Okul Öncesi Eğit. Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mustafa DOĞRU / Akdeniz Ü. Eğit. Fak. / Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ / Erciyes Ü. Eğit. Fak. / İlköğretim- Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sabri ÇELİK / Gazi Ü. Eğit. Fak. / Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Tuncay ÖZSEVGEÇ / Karadeniz Teknik Ü. Fatih Eğit. Fak. / Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül TARKIN / Yüzüncü Yıl Ü. Eğit. Fak. / Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Esin ŞAHİN / Çanakkale Onsekiz Mart Ü. Eğit. Fak. / Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Hasan Şahin KIZILCIK / Gazi Ü. Eğit. Fak. / Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Tuğba TAŞKIN / Gazi Ü. Eğit. Fak. / Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Araş. Gör. Leman DEMİRBAŞ /Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

İngilizce Düzelti

Araş. Gör. Tuba KARAGÖZ /Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü


Dergi Tasarım

Araş. Gör. Kerim LAÇİNBAY /Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Sekretarya

Sermin ASIL /Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü