Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 17 - 32 2017-06-23

UNREAL BIRD FIGURES IN CONTEMPORARY TURKISH ART
ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA GERÇEK DIŞI KUŞ FİGÜRLERİ

Didar Ezgi ÖZDAĞ [1]

205 695

In this study, artifacts represented by unrealistic bird figures used in contemporary Turkish art were handled and studied. Unreal birds that have similar or different meanings in various cultures from the past to present have been tried to be revealed by using Turkish mythology and historical sources.

As a result of the information obtained for the purpose of the research, information about the unreal birds used in contemporary Turkish art and the artists presenting works in this sense are presented and suggestions about future works are presented.

Bu çalışma da Çağdaş Türk Sanatında gerçek dışı kabul edilen kuş isimleri, temsili sanatçıların ortaya koymuş oldukları eserler ile birlikte ele alınmış ve incelenmiştir. Geçmişten günümüze çeşitli kültürlerde benzer veya farklı anlamlara gelen gerçek dışı kuşlar Türk mitolojisinden ve tarihi kaynaklardan yararlanılarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.


 

Araştırmanın amacına yönelik olarak edinilen bilgiler sonucunda Çağdaş Türk sanatında kullanılan gerçek dışı kuşlar ve günümüzde bu anlamda yapıtlar ortaya koyan sanatçılar hakkında bilgi verilmiş, ileride yapılabilecek çalışmalara ilişkin öneriler sunulmuştur.


 • Abaç, N. (1995). Kuğu. 7 Aralık 2015 tarihinde www.artamonline.com sayfasından erişilmiştir.
 • Acar, K. (1967). Kuşlar. 7 Aralık 2015 tarihinde https://raffdergi.com sayfasından erişilmiştir.
 • Ak, , K. (2014). Simurg. 8 Aralık 2015 tarihinde https://tr.pinterest.com sayfasından erişilmiştir.
 • Alsan, Ş. (2005). Türk mimari süsleme sanatlarında mitolojik kaynaklı hayvan figürleri. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.
 • Çal, H. (2005). Orhun Anıtları 2009 yılı kazısı: “Karakuş Tasvirli Sembolik Lahit” , XIV. Türk Tarih Kongresinde sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Çift Başlı Kartalın Selçuklu Versiyonu, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 8 Aralık 2015 tarihinde https://wikipedia.org sayfasından erişilmiştir.
 • Çoruhlu, Y. (2000). Türk Mitolojisinin Ana Hatları, İstanbul: Kabalcı.
 • Demirci, Ö. (2013). Kuş Hikâyeleri. 9 Aralık tarihinde http://www.art50.net sayfasından erişilmiştir.
 • Develioğlu, F. (1999). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara: Aydın.
 • Erman, D.O. (2012). Direnç. 14 Eylül 2013 tarihinde sanatçının kendi koleksiyonundan erişilmiştir.
 • Germaner, A, T. (1994). Anka Kuşu Kılçığı. 9 Aralık tarihinde https://lebriz.com sayfasından erişilmiştir.
 • Gezgin, D. (2007). Hayvan Mitosları, İstanbul: Sel
 • Göknil, C. (2004). Sumbule Basak Virgo. 9 Aralık tarihinde https://www.cangöknil.com sayfasından erişilmiştir.
 • Günyar, Ş. (2007). Anadolu Seramiğinde Kuş Öğeleri. Sanatta Yeterlilik Tezi, Anadolu Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.
 • Hoppal, M. (2012). Avrasya’da Şamanlar. (çev. Bülent Bayram, H. Şefket Çağatay), İstanbul: Yapı Kredi
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık
 • Kazvini, Acaibul Mahlûkat eserinde Simurg Tasviri Simurgh. 10 Aralık 2015 tarihinde https://www.artnet.com sayfasından erişilmiştir.
 • Öncül, K. (2009). Masallardaki Devlet Kuşu Motifi. Milli Folklor Dergisi, 84, 176
 • Roux, J.P. (2005) Orta Asya’da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar. (çev. Aykut Kazancigil), İstanbul: Kabalcı Türk Selçuklu Sanatında Ana Tanrıça Umay İnancı ile bağlantılı Hüma Kuşu İkonografisi 12-13.yy. 13 Aralık 2015 tarihinde https://tr.pinterest.com sayfasından erişilmiştir.
Konular Eğitim Bilimleri
Yayımlanma Tarihi 2017
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Didar Ezgi ÖZDAĞ
Kurum: Gazi University
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { etad323472, journal = {Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi}, issn = {2458-9624}, eissn = {2458-9624}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {17 - 32}, doi = {}, title = {ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA GERÇEK DIŞI KUŞ FİGÜRLERİ}, key = {cite}, author = {ÖZDAĞ, Didar Ezgi} }
APA ÖZDAĞ, D . (2017). ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA GERÇEK DIŞI KUŞ FİGÜRLERİ. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 17-32. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/etad/issue/29984/323472
MLA ÖZDAĞ, D . "ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA GERÇEK DIŞI KUŞ FİGÜRLERİ". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 4 (2017): 17-32 <http://dergipark.gov.tr/etad/issue/29984/323472>
Chicago ÖZDAĞ, D . "ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA GERÇEK DIŞI KUŞ FİGÜRLERİ". Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 4 (2017): 17-32
RIS TY - JOUR T1 - ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA GERÇEK DIŞI KUŞ FİGÜRLERİ AU - Didar Ezgi ÖZDAĞ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 32 VL - 4 IS - 1 SN - 2458-9624-2458-9624 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA GERÇEK DIŞI KUŞ FİGÜRLERİ %A Didar Ezgi ÖZDAĞ %T ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA GERÇEK DIŞI KUŞ FİGÜRLERİ %D 2017 %J Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi %P 2458-9624-2458-9624 %V 4 %N 1 %R %U