Amaç ve Kapsam

Dergi Hakkında

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yayınlanan Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi eğitim alanında özgün araştırma makalelerini yayımlayan hakemli bir dergidir.

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanır.

Açık erişim politikası gereğince, dergi sayıları ve makaleler derginin web sayfasında yer alır ve makalelerin tam metinlerine pdf dosyası olarak erişilebilir.Eğitim ve Toplum Araştırmaları yer alan yazılardan kaynak göstermek suretiyle aktarma ve alıntı yapılabilir. 

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi makalelerin başvuru sürecindeki işlemleri vaya yayınlanması için herhangi bir maddi manevi ücret talep etmez. Öte yandan dergi içeriğinin sürekli ve ücretsiz olarak akademik kullanıma açtığını da taahhüt eder.


Amaç ve Kapsam

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, eğitim alanına yönelik olarak deneysel, derleme, nicel ve nitel araştırmalara yer vermektedir. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi yayım ilkelerine uyan kuramsal ve/veya uygulamalı, alana katkı sağlayan, akademisyen ve eğitimcilere yol gösterici nitelikteki makaleleri elektronik ortamda yayımlamaktadır. Dergimizde eğitim ile ilgili politika önerileri, eğitim uygulamaları ve sorunlarını konu alan makalelere yer verilmektedir.

Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayım hakları Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisine aittir.

Dergide yayınlanan makalelerin içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk yazar (lar)a aittir.