Yazara Notlar

Makale Gönderme

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisine aday makale göndermek için öncelikle dergi Dergipark sayfası üzerinden sorumlu yazar tarafından üye kaydının yapılması gerekmektedir. Dergi aksi belirtilmedikçe tüm iletişimi bu sorumlu yazar ile yürütür. Hazırlanan aday makalenin isimli ve isimsiz olmak üzere iki kopyası ve taratılan imzalı taahhütname Dergipark platformu üzerinden gönderilmelidir. Aday makale MS Word yazılım programı ile hazırlanıp kaydedilmiş olmalıdır. Aday makale gönderilmeden önce yazar/yazarların adları MS Word belge özelliklerinden silinmelidir. Dergimizin yazımına ilişkin kurallara Yazım Kuralları sekmesinden ulaşabilirsiniz. 

 

Değerlendirme Süreci

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisine gönderilen aday makale(isimli+isimsiz) ve Taahhütname Dergipark platformundan dergimize ulaştıktan sonra önce Editör ve/veya Editör yardımcıları tarafından yayın politikası ve kuralları bakımından biçimsel olarak incelenmektedir. Başvuru sürecindeki bir makale, İntihal Tespit Programı Turnitin’den geçirildikten sonra değerlendirmeye alınır. Turnitin benzerlik oranı ölçütü % 20’dir. Uygun bulunmayan aday makale değerlendirilmeden yazarlarına iade edilir ya da gerekli düzeltmelerin yapılması için tekrar yazara/yazarlarına gönderilir. Ancak ön kontrol aşamasında gönderilen bu düzeltme e-postasına bir ay içinde yazardan cevap gelmemesi halinde makale sistemden düşürülür ve reddedilir. 

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, gönderilen bilimsel makaleleri yayınlamadan önce çift-kör hakem değerlendirmesinden geçirmektedir. Değerlendirilmeye uygun görülen aday makale değerlendirilmek üzere ilgili alandan en az iki (2) hakeme gönderilir. Değerlendirilen aday makale hakkında hakemler arasında görüş ayrılığı olması durumunda, aday makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Aday makale ikiden fazla hakeme gönderilmiş ise, çoğunluğun görüşü esas alınır. Gerek duyulması halinde çalışmalar, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda düzeltilmek üzere yazara/yazarlara geri gönderilir.

Yazar/yazarlar tarafından düzeltilen aday makaleler ilgili hakem/hakemler ve editör tarafından incelenerek uygun görüldüğü takdirde basılmak üzere kabul edilir.

 

ÖRNEK MAKALE ŞABLONUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

JRES TAAHHÜTNAME FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ